دانلود پایان نامه درمورد استانداردها و بررسی داده

Business career concept

مروری بر عملکرد و کیفیت واحد‌های نگهداری و بازرسی ایمنی
Widget not in any sidebars

جستجو برای تشخیص تجهیزات و یا تغییرات فرآیندی که می‌تواند مخاطرات جدیدی را به دنبال داشته باشد.
جدول 1-1- روش‌های شناسایی مخاطرات
مرور ایمنی (Review)
چک لیست (checklist Analysis)
تحلیل مواد موجود در فرایند و شرایط عملیاتی
تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA)
مطالعه مخاطرات و راهبری
1-6-2-آنالیز چک لیست[10]
در یک چک لیست، تحلیل‌گر باید استانداردهای طراحی یا عملیاتی را در فرآیند تعریف کرده و پس از آن سوالاتی بر مبنای کمبودها و اختلافات ممکن تهیه نماید. یک چک لیست کامل شده، شامل پاسخ‌های «بله»، «خیر»، غیر قابل کاربرد و «نیاز به اطلاعات بیشتر» می‌باشد. نتایج این تحلیل بسته به موقعیت‌های مختلف متفاوت است. اما می‌تواند به ارائه راهکارهایی برای بهبود ایمنی واحد منجر شود.
1-6-3- آنالیز پرسش[9]
در این روش که از قدیمی‌ترین روش‌های شناسایی مخاطرات می‌باشد، تمام اطلاعات مربوط به یک واحد در یک جلسه گروهی میان کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. در ادامه روش، با بررسی و مطرح کردن سوالاتی چون «چه می‌شود اگر یا» نتایج حاصل از آن ثبت می‌شود. اطلاعات ثبت شده اکثراً جنبه ایمنی داشته و در این میان سعی می‌شود اقدامات لازم در جهت کاهش خطرات موجود در واحد پیش‌بینی شود. مهم‌ترین هدف این آنالیز جلوگیری از اتفاق افتادن حوادث محتمل در طول عمر واحد می‌باشد.
1-6-4- تحلیل مواد موجود در فرآیند وشرایط بحرانی[10]
موادی که در یک فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا تولید می‌شوند، عامل مهمی در تشخیص مخاطرات موجود در فرآیند می‌باشند. دو خصوصیت مهم در ایجاد مخاطرات تاثیرگذار هستند، سمیت و اشتعال‌پذیری مواد می‌باشد. هر جایی از فرآیند که یک ماده سمی یا اشتعال‌پذیر موجود است، قابل بررسی بوده و می‌تواند منشاء ایجاد خطر باشد. پس اولین قدم در تشخیص مخاطرات، جمع‌آوری خواص فیزیکی و شیمیایی مواد همچون معیارهای سمیت، اشتعال‌پذیری، فراریت و واکنش‌دهی مواد موجود در فرآیند است. به همین منظور در شرایط عملیاتی واحد نیز در تشخیص مخاطرات بالقوه در یک واحد، عوامل مهمی هستند. هر جا که فشار و دما بالاتر است احتمال ایجاد حوادثی مانند نشتی بیشتر می‌شود.
1-6-5- تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر(PHA)
روش PHA، شامل یک دسته مطالعات کلی بر روی مواد مخاطره‌انگیز در محدوده واحد فرآیندی می‌باشد. معمولاً این روش در مراحل اولیه یک فرآیند یعنی زمانی که اطلاعات تفصیلی طراحی در اختیار نمی‌باشد انجام می‌گیرد. روش PHA برای اولین‌بار در بخش نظامی مورد استفاده قرار گرفت و به‌همین دلیل این روش برای مطالعه بخش‌هایی که امکان آزاد شدن انرژی غیرقابل کنترل می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش PHA به شکل لیستی از مخاطرات و شرایط مخاطره‌آمیز عمومی با درنظر گرفتن مشخصات فرآیند مورد مطالعه تنطیم شده است. برخی از این موارد که در این روش مورد بررسی قرار می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد.[10]
مخاطرات مواد خام، محصولات جانبی و نهایی ومخاطرات مربوط به واکنش‌پذیری این مواد
تجهیزات فرآیندی
محیط و شرایط عملیاتی
جانمایی تجهیزات
فعالیت‌های عملیاتی (تست، نگهداری و تعمیرات و…)
سطوح مابین مؤلفه‌های سیستم
بررسی و شناسایی مخاطرات مهم فرآیندی برای حالت‌های خاص به منظور درجه‌بندی هر کدام از شرایط انجام می‌گیرد. این درجه‌بندی به‌منظور اولویت‌بندی برای اجرای پیشنهاداتی که برای افزایش ایمنی سیستم که توسط تیم بررسی‌کننده ارائه شده انجام می‌شود. به طور کلی مطالعه PHA، به صورت موازی با فاز تحقیق و توسعه در خلال طراحی مفهومی یک فرآیند انجام گرفته و می‌تواند هنگام تصمیم‌گیری در مرحله ساخت‌وساز فرآیند بسیار مفید واقع گردد. به‌طور معمول وقتی که بررسی یک محدوده وسیعی از تجهیزات یا بررسی داده‌های آزمایشی امکان‌پذیر نباشد، مطالعه PHA در فازهای اولیه به‌ هنگام توسعه و ساخت واحد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
1-6-6- مطالعه مخاطرات و راهبری (HAZOP) [24]