دانلود پایان نامه رشته الهیات نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

از ‏مجموع این آیات (و نظایر آن در قرآن مجید) ارزشى را که قرآن براى هر دو قسم تاریخ به ‏عنوان منبع معرفت و آگاهى قائل می باشد روشن مى گردد.

2-1-3-4. فطرت و وجدان و شعور باطن

بشر هنگامى به سن رشد مى رسد یک سلسله حقایق را بدون احتیاج به معلّم و استاد مى داند.

مسائل بدیهى مانند محال بودن اجتماع دو ضد، یا دو نقیض براى او روشن می باشد.

در درون جان احساس تعلّق به یک مبدأ مقدّس مى کند و یا به تعبیر دیگر در عمق جان کششى به سوى ‏خدا دارد.

اینها نشان مى دهد که منبع بزرگى براى معرفت غیر از آن چیز که تا کنون گفته گردید در درون جان بشر وجود ‏دارد که ما آن را فطرت و گاه وجدان و گاه شعور باطن نام مى نهیم.

«برای مشخص شدن قلمرو عقل از قلمرو فطرت و وجدان می توان از یک نظر روح را به دو بخش تقسیم نمود:

‏1. بخش مربوط به تفکر و اندیشه و ادراکات نظرى یعنى آن چیز که را بشر از طریق استدلال به ‏دست مى آورد.

‏2. بخش مربوط به ادراکات بدیهى و ضرورى و وجدانى. یعنى آن چیز که را بدون نیاز به دلیل و ‏برهان در اختیار دارد.

هر زمان سخن از فطرت و وجدان به میان مى آید اشاره به این بخش از ادراکات بشر ‏می باشد.»[1]

آن چیز که در بحث فطرت مورد نظر می باشد ، معارف و گرایش های مشترک و نیز اکتسابی مختص بشر می باشد. در لغت عرب،«فطر» به معنای آغاز می باشد و به همین مناسبت درمعنای خلق نیز به کار می رود؛ زیرا خلق چیزی، ایجاد آن چیز و آغاز وجود و تحقق شیء می باشد.ابن عباس می گوید:

معنای آیه شریفه « الحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض»[2]‏ را نمی دانستم،تااینکه دونفر که بر سر چاهی نزاع داشتند،نزد من آمدند .یکی از آن دو گفت:«انا فطرتها» یعنی من قبل از همه و برای نخستین بار چاه را حفر کردم.[3]

بنابراین فطرت، حالت خاصی از آغاز را می رساند. از این رو، فطریات اموری اند که در خلقت نخستین بشر ها وجود دارند و با آنها به دنیا می آیند.بی آنکه اکتسابی باشند.

[1]. شریفانی محسن،مبدأ و منتهای تربیت بشر،مطالعات معرفتی در دانشگاه آزاد اسلامی،بی جا،1391ش،ص7.

[2]. فاطر:1.

[3].ابن اثیر جزری مبارک بن محمد،النهایه فی غریب الحدیث و الاثر،چ چهارم،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،قم،1367ش،ج3،ص457؛ ابن منظورمحمد بن مکرم ، پیشین،ج5،ص56، ماده فطر.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk