دانلود پایان نامه رشته الهیات نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

فصل اول : براهین اثبات خدا

در این فصل به براهین اثبات وجود خدا، اسماء و صفات الهی پرداخته می گردد. اهم نوآوری های علاّمه طباطبایی عبارتند از: برهان صدیقین، تسری حرکت به همه مقولات، اراده الهی، سلب حد از خدا.

برای اثبات وجود خدا علت های و براهین فروانی اقامه شده می باشد که می‌توان آن‌ها را از یک نظر به سه دسته تقسیم نمود:

دسته اول شامل دلایلی می باشد که با مشاهده‌ی آثار و آیات الهی در جهان اقامه می‌گردد، مانند دلیل نظم که با انسجام و همبستگی و تناسب پدیده‌ها، وجود طرح و  هدف و تدبیر حکیمانه، کشف از ناظم و حکیم و مدبر علیم برای جهان می‌کند. این دسته از علت های برای اثبات ذات واجب کافی نیستند و فقط می‌توانند وصفی از اوصاف ذات الهی را اثبات نمایند.

دسته دوم: شامل دلایلی می باشد که با ذکر نیازمندی جهان،  وجود آفریدگار بی‌نیاز را اثبات می‌کند، مانند برهان حدوث که با مبسوق بودن پدیده‌ها به عدم و نیستی، نیازمندی ذاتی آن‌ها ثابت می‌گردد و سپس به کمک ابطال دور و تسلسل، آفریننده‌ی بی‌نیاز اثبات می‌گردد. با در نظر داشتن کارگیری برهان حرکت از طریق نیازمندی حرکت به محرک و محال بودن تسلسل محرکات تا بی‌نهایت، وجود خداوند به عنوان نخستین پدید آورنده‌ی حرکت در جهان اثبات می‌گردد. این دسته از علت های کمابیش نیازمند مقدمات حسی و تجربی می باشد.

دسته سوم: شامل علت های فلسفی خالص می باشد که از مقدمات عقلی محض تشکیل می‌گردد و به مقدمات حسی و تجربی نیاز ندارد.

برهان صدیقین

یکی از مهم‌ترین براهینی که متفکران و اندیشمندان مسلمان برای اثبات وجود خدای متعال ارائه کرده‌اند برهان صدّیقین می باشد. این برهان نخستین بار در حوزه‌ی الهیات و خداشناسی توسط شیخ الرئیس ابوعلی سینا مطرح گردید. «اگر چه پیش از ابن سینا، فارابی در فصوص الحکم به تقریر به آن شی راه

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk