دانلود پایان نامه رشته زبان وادبیات فارسی نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

می­رساند. آفرینش­های ادبی و هنری و آن چیزی که کلام را به ادبیات محض و ناب تبدیل می­کند، اغلب در این مرحله و البته مرحلۀ بعد از آن، یعنی نماد، اتفاق می­افتد. در مرحلۀ نماد از آنجا که نمی­توان معنی قطعی و نهایی برای واژه در نظر گرفت زمینه برای گسترش معنا و تأویل­پذیری کلام فراهم می­گردد.

1-1-2. تفاوت رمز و نماد

رمز یکی از اصطلاحاتی می باشد که معادل نماد و سمبول به کار رفته می باشد. رمز، عبارت می باشد از هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی که در معنا و مفهومی ورای آن چیز که ظاهر آن می­نماید، دلالت دارد. در فرهنگ­ها و لغت­نامه­ها  مانند لغت نامۀ دهخدا واژۀ رمز این­گونه تعریف شده می باشد:

    رمز کلمه­ای می باشد عربی به معنای اشاره­کردن با یکی از اعضای بدن. رمز در فارسی در معانی گوناگونی به کار می­رود؛ ازجمله اشاره، راز، ایما، دقیقه، نکته، معما، نشانه، علامت، اشارت­کردن پنهان، نشانه ای مخصوص که از آن مطالبی درک گردد، چیز نهفته میان دو یا چند کس که دیگری بر آن آگاه نباشد و اظهار

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

Author: userk