دانلود پایان نامه سیستم‌ها و کشاورزی

دانلود پایان نامه سیستم‌ها و کشاورزی


Widget not in any sidebars

تصفیه‌ی فاضلاب کشاورزی برج‌های فلوکه کننده
تصفیه‌ی فاضلاب صنعتی بیوراکتورها
حذف آلودگی فلزات سنگین(شامل اورانیوم) بیوفیلم‌های تثبیت شده
بازیافت فلزات از معدن‌هایی با عیار پایین لیچینگ میکروبی
تولید اسید استیک فرایندهای تجاری
1-13- بیوفیلم در سیستم‌های آبی
کلونیزاسیون باکتری‌ها در سطح فلزات و آلیاژهای مورد استفاده‌ی آنها در صنعت، از طریق تشکیل بیوفیلم که شامل باکتری، مواد پلی‌مری خارج سلولی و میزان زیادی آب(90%) است، صورت می‌گیرد. این ساختارهای بیولوژیکی می‌توانند از طریق تغییر در نوع و غلظت یون‌ها، pH و اکسیژن سبب خوردگی فلزات شوند. علاوه بر این، بیوفیلم می‌تواند سبب تشکیل مرزهای انتشاری برای انتقال گونه‌های شیمیایی از فلز به محلول و بالعکس شود. دامنه‌ی مشکلات حاصل از خوردگی زیستی و تخریب زیستی از ناخالصی‌های میکروبی بالا که سبب کاهش کارآیی و بازدهی سیستم می‌شوند تا تغییرات سطحی فلزات می‌باشد. استفاده از سیستم‌های ردیابی مناسب همراه با تکنیک‌ها و تحقیقات آزمایشگاهی برای دست یافتن به اطلاعات دقیق در مورد اثرات حاصل از فعالیت و نقش میکروبیولوژیکی بیوفیلم در خوردگی و جلوگیری و کنترل آن بسیار مهم می‌باشد(89). این بررسی باید برای هر سیستم بر اساس سابقه‌ی گذشته‌ی آن، شرایط راه‌اندازی در حال حاضر، ترکیب فیزیکی و شیمیایی آب ورودی به سیستم و تعداد و نوع جمعیت میکروبی آن صورت بگیرد.
مهمترین کاری که باید در سیستم‌های صنعتی به منظور جلوگیری و کنترل خوردگی زیستی و تخریب زیستی انجام داد، تمیز نگه داشتن سیستم است. این اصل مهم، خیلی کم مشاهده می‌شود و تنها در مراحل اولیه‌ی راه‌اندازی سیستم وجود دارد. ولی بعد از آن به دلیل اطلاعات کم مشکلات زیادی در سیستم به وجود می‌آید(.
یک سیستم صنعتی دارای بخش‌های متفاوتی است که بیوفیلم می‌تواند در آنها ایجاد مشکل کند. این بخش‌ها عبارتند از:
سیستم‌های خنک کننده‌ی باز یا بسته
خطوط تزریق آب
تانک‌های ذخیره
سیستم‌های تیمار آب باقیمانده
سیستم‌های فیلتر کننده
انواع متفاوتی از لوله‌ها
غشاهای اسمزی برعکس
سیستم‌های پخش کننده‌ی آب
به منظور مهار و کنترل بیوفیلم و عواقب حاصل از تشکیل آن در سیستم‌های صنعتی، اطلاعات کاملی در مورد شرایط راه‌اندازی سیستم مورد نیاز است. از این رو، سنجش پارامترهای بیولوژیکی و غیر زنده، ضروری به نظر می‌رسد(89).
از دیدگاه صنعتی، جلوگیری و مهار خوردگی نسبت به تیمارهای بعدی برای از بین بردن آن با ارزش‌تر می‌باشد. استفاده‌ی صحیح از ترکیب وسایل با فرایند تمیزسازی منظم، می‌تواند سبب مهار خوردگی شود. در حقیقت، روش‌هایی که برای جلوگیری از خوردگی زیستی به کار می‌روند باید خصوصیات زیر را داشته باشند:
مهار رشد و یا فعالیت متابولیکی میکروب‌ها
تغییر محیطی که خوردگی در آن روی داده، برای جلوگیری از سازگاری میکروارگانیسم‌ها با شرایط موجود
در حقیقت، این روش‌ها باید بعضی از خصوصیات سیستم از جمله ساختار مواد و خصوصیات آب را نیز مد نظر داشته باشد.
روش‌هایی که عموماً برای جلوگیری و کنترل خوردگی میکروبیولوژیکی استفاده می‌شوند به چند دسته تقسیم می‌شوند که شامل موارد زیر هستند:
فرایندهای تمیزسازی

مدیر سایت