دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و شرایط آب و هوایی

دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و شرایط آب و هوایی


Widget not in any sidebars

– سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستمی است براساس رایانه برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، کنترل، بازیابی، به روزکردن، ادغام، پردازش، تحلیل، مدلسازی و نمایش داده‌های جغرافیایی به صور گوناگون (پرهیزکار، 1376).
– سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم پایگاه داده‌ها دارای مشخصات فضایی (x,y) است و مجموعه‌ای از روش‌ها برای پاسخگویی به سؤالات در آن قابل اجرا می‌باشد (علی‌محمدی، 1376).
– سیستم اطلاعات جغرافیایی، یک سیستم مدیریت پایگاه اطلاعات برای واردکردن، ذخیره، بازیافت، تحلیل و نمایش اطلاعات فضایی (بعد مکانی) می‌باشد.
جی‌پی‌اس یا سیستم موقعیت‌یاب جهان، یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره‌ای است که از شبکه‌ای با حداقل ۲۴ ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند. جی‌پی‌اس در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.
خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام شبانه‌روز در دسترس است و استفاده از آن رایگان است.
سنجش از دور تکنولوژی کسب اطلاعات و تصویربرداری از زمین با استفاده از تجهیزات هوانوردی مثل هواپیما، بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره است.
به عبارتی دیگر سنجش از راه دور عبارتست از علم و هنر کسب اطلاعات فیزیکی و شیمیایی از پدیده‌های زمینی و جوی از طریق ویژگی‌های امواج الکترومغناطیسی بازتابی یا منتشر شده از آن‌ها و بدون تماس مستقیم با پدیده‌های مذکور می‌باشد.
نیروی دفاع ملی افریقای جنوبی (2012) در یک کار تحقیقاتی، استفاده نظامی از GPS غیرنظامی و احتمال بروز خطا در این نوع از دستگاه‌ها مورد بررسی قرار داد. که نتایج نشان می‌دهد که به‌کارگیری این دستگاه با اندکی خطا به همراه بود.
استار (2010) بیان می‌کند که سیستم موقعیت یاب جهانی می‌تواند سبب کنترل اتومبیل‌ها در هر لحظه دلخواه شود. با ادغام این سیستم با زمان و مکان تلفن‌های ورودی به مرکز پلیس سبب ایجاد موقعیت‌های جدید برای بهینه سازی عملیات و کنترل سیفت ها خواهد شد.
اتحادیه بین المللی افسران ارشد پلیس (2014) با استفاده از تکنولوژی‌های نوین روسی را برای پیگرد قانونی متجاوزین جنسی ایجاد نمودند. که نتایج نشان می‌دهد که سیستم موقعیت یاب جهانی ابزرای بسیار مناسب برای تعقیب و ردیابی این نوع مجرمان می‌باشد.
تحقیقی در سال 1386 مطالعه توسط هاشم حبشی و همکاران انجام گرفت که در آن از GPS برای مساحی و شبکه بندی عرصه‌های جنگلی استفاده گردید. در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه GPS دستی مدل گارمین موقعیت 81 نقطه با وافصل 50 در 50 متر به‌صورت یک شبکه منظم مربعی الشکل برداشت گردید. با استفاده از این موقعیت‌های جغرافیایی مساحت هریک از شبکه‌های مربعی با ابعاد متفاوت و متغیر با روابط اقلیدسی برداشت گردید.
تحقیقی در سال 1386 توسط هاشم حبشی و همکاران انجام گرفت که در آن از GPS برای مساحی و شبکه بندی عرصه‌های جنگلی استفاده گردید. در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه GPS دستی مدل گارمین موقعیت 81 نقطه با فواصل 50 در 50 متر به صورت یک شبکه منظم مربعی الشکل برداشت گردید. با استفاده از این موقعیت‌های جغرافیایی مساحت هر یک از شبکه‌های مربعی با ابعاد متفاوت و متغیر با روابط اقلیدسی برداشت گردید.
2-7 فرضیه‌های تحقیق
با توجه به اهداف مذکور فرضیه‌های تحقیق به دو دسته فرضیات اصلی و فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:
فرضیه اصلی:
بین آموزش فنا وری های نوین RS) GIS & GPS &) و توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی رابطه معناداری وجود دارد؟
فرضیه‌های فرعی:
1- بین آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین آموزش سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین آموزش سیستم سنجش ازراه دور (RS) و توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی رابطه معناداری وجود دارد.
2-8 مدل تحقیق
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط آموزش فنا وری های نوین RS) GIS & GPS &) با توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی پرداخته است. لذا با توجه به هدف پژوهش، متغیرهای مستقل این پژوهش شامل؛

مدیر سایت