دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه جهانی اینترنت

دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه جهانی اینترنت


Widget not in any sidebars

1-11 ساختار تحقیق
مرحله اول: گردآوری اطلاعات و تحلیل داده‌های مورد نیاز (در این مرحله اطلاعات لازم با توجه به پارامترهای موردنیاز جمع آوری خواهد شد).
– با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در حوزه فناوری‌های نوینی از جمله؛ GIS& GPS& RS) ) و همچنین نتایج حاصل از مصاحبه‌ها، نظرات متخصصین، راهنمایان و برخی از فرماندهان پاسگاه‌های مرزی، مزیت‌ها و قابلیت‌های این نوع از سیستم‌ها در زمینه‌های انتظامی و نظامی تبیین گردیدند.
مرحله دوم: تعریف مسئله و ارائه پرسشنامه.
مرحله سوم: تحلیل داده‌ها
– در این مرحله نتایج به دست آمده از پرسشنامه، تحلیل و بررسی خواهد شد و فاکتورهای مختلف طبقه بندی می‌گردند.
مرحله چهارم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه راه حل
– با کمک مدل حل مسئله و نتایج به دست آمده می‌توان توصیه‌های منطقی جهت اتخاذ تصمیم به مدیران و فرماندهان مربوطه ارائه نمود.
1-12 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
این تحقیق، از نوع کاربردی- نظری می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق ازمرزبانی استان سیستان وبلوچستان و پایگاه دریابانی چابهار جمع آوری خواهد شد. علاوه بر منابع فوق، مشاهدات شخصی، شبکه جهانی اینترنت و منابع کتابخانه‌ای در راستای گرد آوری اطلاعات نیز استفاده خواهند شد.
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تحلیل فرضیات از آزمون‌های آماری T استفاده و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام خواهد شد. همچنین روایی و اعتبار آزمون‌ها و نیز پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شده و انحراف معیار بررسی خواهند شد.
1-14 تعاریف نظری واژگان تخصصی
1-14-1 توانمند سازی
امر توانمند سازی ظرفیت‌های بالقوه ای را که برای بهره برداری از ظرفیت توانایی‌های انسانی از آن استفاده کامل نمی‌شود در اختیار سازمان و مدیریت می‌گذارد و مدیریت سازمان‌ها در دنیای پیچیده کنونی برای پویایی و ادامه حیات خود الزاماً” نیازمند به استفاده از پتانسیل بالقوه کارکنان خود می‌باشد (بلانچارد و همکاران، 1381). همانطور که سازمان‌ها به مقابله با چالش‌های کاری می‌روند و بهینه سازی مستمر را در اولویت خود قرار داده‌اند، نیاز بیشتری به حمایت، تعهد و مشارکت همگانی در کار احساس می‌شود. اکنون موقعیت به صورتی در آمده است که داشتن کارکنان پرانرژی، خلاق، توانمند و با سرمایه‌های انسانی متعهدانه به عنوان مهم‌ترین منابع سازمانی و سرمایه‌های بی بدیل جهت پیشرفت، بهبود و تحول سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شوند (دراکر، 1379).
1-14-2 آموزش ضمن خدمت
آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی که به معنای انتقال مجموعه ای از مهارت‌ها و فنون به شکل آموزش استاد شاگردی است دارای سابقه طولانی می‌باشد. بررسی سوابق تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت به مراتب از آموزش‌های رسمی و کلاسیک دیرینه تر می‌باشد. اما در قرن بیستم آموزش ضمن خدمت در بسیاری از ممالک توسعه یافته شکل گرفته و در نیمه دوم قرن نهادینه گردید (فاتواجاراق، 2010).
1-14-3 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
(جی‌آی‌اس) یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده‌هایی می‌پردازد که به‌نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط‌اند. به‌کارگیری این ابزار با امکان استفاده در شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی، یکی از زمینه‌های مناسب و مساعد در جهت معرفی توان‌ها و استعدادهای کشور در سطح جهانی است. گسترش روزافزون شبکه کاربران این سیستم‌ها از جمله نکات اساسی است که می‌تواند به قابلیت‌ها و توانایی‌های این سیستم بیفزاید. در حال حاضر از این سیستم‌ها بسته به نیازهای هر منطقه یا کشور در بخش‌های مختلف (مانند مطالعات زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی شهری و شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری، تهیه نقشه‌های پایه، مدیریت کاربری اراضی، خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب، گاز، و..) استفاده می‌شود و با گذشت زمان و توسعه سیستم‌ها، کاربرد جی‌آی‌اس به کلیه بخش‌های مرتبط با زمین گسترش یافته است (صدیقی، 1383).
1-14-4 سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS)
سیستم موقعیت یاب جهانی یک فناوری نوینی است که اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی و زمانی را در هر لحظه به زمین ارسال می‌کند. این اطلاعات از طریق گیرنده‌های دستی دریافت، پردازش و در نهایت بر صفحه نمایشگر قابل مشاهده می‌باشد. علاوه‌بر موراد فوق دستگاه قابلیت ارائه اطلاعات متعدد دیگر از قبیل ارتفاع، فشار، دما، سرعت و … رادارا می‌باشد. نقشه‌برداری، هدایت ماشین‌ها، کشتی‌ها و هواپیماها، ردیابی‌پرندگان و اکتشافات همگی بخشی از زمینه‌های استفاده از GPS است (حبشی و همکاران، 1386).
1-14-5 سیستم سنجش از راه دور (RS)

مدیر سایت