دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و وزارت جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و وزارت جهاد کشاورزی


Widget not in any sidebars

خروجی‌های غیرکاغذی که در آن، اطلاعات تولیدشده بر روی صفحه نمایش دیده می‌شود. این نوع خروجی برای استفاده از آخرین پردازش‌ها و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نقشه‌های موضوعی
در نقشه‌های موضوعی ساختار یک توزیع داده که ویژگی داده‌ها را به عنوان تشکیل‌دهنده روابط درونی بین قسمت‌های مختلف آن‌ها نشان می‌دهد، ترسیم می‌شود. نقشه‌های موضوعی را می‌توان برای توصیف محدوده وسیعی از پدیده‌های مختلف مورد استفاده قرار داد. از جمله نقشه‌های موضوعی، می‌توان به نقشه‌هایی که پراکندگی نوع خاصی از داده‌ها را نشانمی‌دهند، اشارهنمود.
نمودارها
نتایج تجزیه و تحلیل‌های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی را می‌توان به نحو مؤثرتری به وسیله گرافیک‌های غیر نقشه‌ای نشان داد. هدف کلی گرافیک، ایجاد رابطه‌ای است که اطلاعات را به صورت ساده‌تری برای مخاطبان به تصویر بکشد.
اطلاعات کم‍ّی (عددی) که در بانک اطلاعاتی موجود است را می‌توان به گراف‌های متفاوت و متنوعی تبدیل نمود. از انواع نمودارهای این سیستم می‌توان به نمودارهای میله‌ای و دایره‌ای اشاره کرد. از نمودار میله‌ای برای نمایش اختلافات موجود در یک مشخصه در بین گروه‌های مختلف استفاده می‌شود. این نمودار را می‌توان هم به صورت عمودی و هم افقی رسم نمود. نمودار دایره‌ای، اطلاعات را با تقسیم یک دایره به قطاع‌های مختلف نشان می‌دهد و با این روش، نسبت آن‌ها را به کل مشخص می‌کند. علاوه بر این می‌توان یک قسمت دلخواه را از بقیه قسمت‌ها جداکرد و برجسته نمود (صدیقی، 1383).
3. جداول
تهیه جداول از هر یک از مشخصه‌ها و داده‌های توصیفی، یا جداولی از کلیه اطلاعات توصیفی، از دیگر خروجی‌های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی است. همچنین می‌توان با استفاده از تابع جستجو، داده‌هایی خاص را انتخاب و جداول مختلفی را برای نمایش یا تهیه خروجی، ایجاد نمود.
4. خروجی‌های دیگر
همانگونه که قبلاً عنوان گردید، دیگر داده‌های خروجی ممکن است به صورت پردازش تصویری و نمایش بر روی نمایشگرهای رنگی نیز ارائه گردند. نوع اخیر خروجی برای کاربرانی که به صورت روزمره از سیستم استفاده می‌کنند، بسیار مناسب می‌باشد. همچنین اطلاعات در محیط‌های مختلفی همچون دیسک، سی دی، و… هم قابل عرضه می‌باشد.
2-3-5 مروری بر پیشینه علمی سیستم اطلاعات جغرافیایی
اولین نمونه از یک جی‌آی‌اس ملّی، جی‌آی‌اس کانادااست که از اواخر 1960 به این طرف به صورت پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در فناوری جی‌آی‌اس به وجود آمد، به طوری که عبارت «سیستم اطلاعات جغرافیایی» در مورد مجموعه ابزارهایی برای تحلیل و نمایش نقشه‌ها و ادغام فنون و شیوه‌های آماری و نقشه‌ای و کاربرد فراگیرتر آن، به‌ویژه برای تحلیل تأثیرات وخط مشی‌های دولتی به کارگرفته شد. در حالی‌که سابقه فناوری جی‌آی‌اس درکشورهای غربی ازجمله کانادا وآمریکا به بیش از 40 سال می‌رسد، فناوری جی‌آی‌اس در اغلب کشورهای جهان سوم بسیار جوان می‌باشد. از ویژگی‌های جی‌آی‌اس در کشورهای غربی هماهنگی بین فناوری و آموزش وکاربرد آن است، درحالی که درکشورهای جهان سوم، ورود فناوری قبل از آموزش و مهارت‌اندوزی مربوط به آن صورت می‌گیرد.
سورنسن (1997) از ادغام سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل پویا و به موقع جرائم و اعمال قانون استفاده کرد. مشاهدات این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از تجهیزات دستی کوچک GIS ابزار مناسبی برای نمایش نقاط حساس، مرزها و دیگر ویژگی‌های جغرافیایی و مکان یابی وسایل نقلیه اتوماتیک بزرگ و وسایل نقلیه مصنوعی اتوماتیک است.
لی به یو (2000) از GIS برای تجزیه و تحلیل توزیع جرائم استفاده نمود و از تکنولوژی و روش مورد نظر برای شناسایی مشکل و تحلیل و نقشه برداری فضاهای خطرناک برای کار پلیس پرداخت. نتایج نشان می‌دهد که مدل موردنظر نشان می‌دهد GIS و نقشه برداری ابزاری مناسب برای نمایش دادن و ارزیابی تغییرات و تلفن‌های درخواست خدمات پلیسی در زمان و مکان شهری می‌باشد.
تری و گانتارد (2005) در تحقیقی بیان می‌کنند که تعیین نقشه جرائم به وسیله GIS، نقشه مجازی است که به پلیس این امکان را می‌دهد که مناطق رخداد خطر را با آن تجزیه و تحلیل نمایند. و کاربردهای زیادی مخصوصاً در پلیس پیشگیری دارد. به پلیس کمک می‌کند تا محل رخداد جرائم را شناسایی کرده و استراتژی‌های لازم برای مقابله با جرائم را انجام دهند.
احمد و همکارن (2013) در مقاله ای با عنوان “تجزیه و تحلیل توزیع ایستگاه‌های پلیس در شهر کانو با استفاده از GIS” به توزیع مناسب ایستگاه‌های پلیس با استفاده از GIS پرداخته شد. تحقیقات پیشنهاد می‌کند که به منظور دست یابی به کنترل بهتر موقعیت‌های امنیتی، در نظر گرفتن جمعیت در تعیین ایستگاه‌های بسیار ضروری می‌باشد.
سوان نیو (2014) در یک کار تحقیقاتی از نرم افزار تحت وب GIS برای پایش مجرمین استفاده نمود. وی نتیجه گیری می‌کند که این روش کارایی زیادی در به اشتراک گذاری اطلاعات جرائم در قسمت‌های مختلف پلیس، نگهداری و ثبت مکان وقوع جرائم در نقشه GIS در گزارشات پلیس و از طریق شبکه‌های آنلاین، شناسایی مناطق جرم خیز و الگوی آن‌ها، راهنمایی در اجرای استراتژی، یکپارچگی و اقدامات کارآمد در مقابله با جرائم و پایش کارایی اقدامات پیشگیران
ه جرائم خواهد داشت.
ون وستن و هافستی (2006) در تحقیقی با عنوان “نقش سنجش از دور و GIS در تهیه نقشه ریسک و ارزیابی خسارت برای مقابله با حوادث غیرمرقبه در مناطق شهری” به آزمایش کاربرد این فنون جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با بحران در شهری پرداختند. آن‌ها اذهان نمودند که نتایج این تحقیق را می‌توان برای تحلیل سناریوهای ریسک و محاسبه خسارات احتمالی بکار برد.
در ایران، اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی را در کشور آغاز کرد سازمان نقشه‌برداری کشور بود که در سال 1369 براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، عهده‌دار طرح به کارگیری این سیستم شد. این سازمان در حال حاضر مشغول تهیه نقشه‌های توپوگرافی 1:25000 از عکس‌های هوایی با مقیاس 1:40000 می‌باشد و این فرصتی است برای تبدیل این نقشه‌ها به ساختارهای رقومی و تأسیس پایگاه توپوگرافی ملی که نیازهای کاربران را در زمینه جی‌آی‌اس برآورده می‌کند.
در همین راستا «شورای ملی کاربران سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی» به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها در زمینه جی‌آی‌اس، تحلیل نیازمندی‌ها و همچنین بهره‌برداری شایسته از کلیه ظرفیت‌های علمی، فنی و نیروی انسانی در راستای ایجاد و به‌کارگیری جی.آی.اس و با توجه به وظایف سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص تدوین و ایجاد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ملی، در دی ماه 1372 تأسیس گردیده است.
فعالیت‌های اجرایی پروژه ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی در وزارت صنایع و معادن، از فروردین 1371 آغاز گردید و هم اکنون از این سیستم به طور گسترده در ارتباط با فعالیت‌های آن استفاده می‌گردد.
از دیگر مؤسساتی که در زمینه این سیستم فعالیت می‌کنند می‌توان شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، و سازمان جنگل‌ها و مراتع را نام برد. در دانشگاه‌های کشور تاکنون از این سیستم، چنان که باید، به عنوان یک فناوری با قابلیت بسیار بالا برای در اختیار قراردادن طراحی پروژه‌ها و کاربرد آن در رشته‌های مختلف استفاده نگردیده است. در زیر به نتایج برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره می‌گردد:

مدیر سایت