دانلود پایان نامه سیستم خبره و زبان فارسی

Businessman pressing touch screen, copy space
[do_widget id=kl-erq-2]

جدول 1-2 تفاوت سیستم‌های خبره با سیستم‌های متعارف…………………………………………….33
جدول 2-2: مفاهیم سیستم‌های خبره و متعارف ……………………………………………………………34
جدول 4-1 مقایسه روش کاوش ایده با دیگر روشها در مکانیزه کردن کشف دانش…………..64
فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 2-1: فرایند رویکرد کاوش ایده……………………………………………………………………………21
شکل 2-2: چارچوب نوآوری- معماری سیستم…………………………………………………………….31
شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره………………………………………………………………………………….35
شکل 4-2 : فرایند مهندسی دانش…………………………………………………………………………………39
شکل 1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش……………………………………..56
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1- 1 مقدمه:
حجم اطلاعات در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری در حال افزایش است و از طرفی سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز هر روزه با مسائل و مشکلات جدید روبه‌رو می‌شوند که شاید راه‌حل بسیاری از این مسائل در این توده عظیم اطلاعات باشد که در جای جای دنیا در بستری به نام اینترنت پراکنده شده و یا به صورت اسناد، مقالات، گزارشات و… در بایگانی شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار دارد. بسیاری از سازمان‌ها با استفاده از افراد خبره در زمینه‌های مختلف سعی بر آن داشته که بتوانند راه‌حل‌هایی برای این مسائل پیدا کنند که مطمئناً زمان‌بر و پر هزینه خواهد بود. روش کاوش ایده راه‌حلی برای این موضوع است تا با پیدا کردن راه‌حل برای مسایل موجود به صورت مکانیزه در زمان و هزینه به صورت کارا صرفه‌جویی کنیم. کاوش متن یا کشف دانش از متن‌ها به صورت کلی به فرایند استخراج اطلاعات و دانش مفید از متن‌های غیر ساختار یافته ارجاع داده می‌شود. با ارجاع به این کاوش ایده، فرایند اتوماتیکی برای استخراج ایده‌های مفید و جدید از متن غیر ساختار یافته با استفاده از متدهای کاوش متن است و هدف این روش اگرچه پیدا کردن ایده‌های جدید و مفید است اما اغلب ارائه دادن این ایده‌ها به صورت قابل درک برای کاربر است [7,8]. این روش در وزارت دفاع آلمان برای اولین بار به کار گرفته شد و با استفاده از افراد خبره مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که این روش کارایی لازم را دارد اگرچه به دلیل حساس بودن نتایج برای وزارت دفاع المان این نتایج مخفی ماند اما در نهایت این روش برای مسایل مختلف در این وزارت مورد استفاده قرار گرفت و راه‌حل‌های مفیدی را برای مسائل مختلف آن پیدا کرد.
1-2 تعریف مسأله و سوالات اصلی تحقیق
در راستای پیاده سازی و استفاده از روش کاوش ایده سوالات زیر را می‌توان مطرح کرد:
دلیل استفاده از این روش به جای روش‌های دیگر از جمله ضریب جکارد چیست؟
چه روش‌های دیگری غیر از این روش وجود دارند؟
این روش در چه زمینه‌هایی کاربرد دارد؟
آیا پیاده‌سازی این روش به زبان فارسی قابل ارزیابی است؟
ایده‌های بدست آمده از این روش به چه میزان مفید و جدید هستند؟
آیا میتوان در زمینههای دیگر از این روش استفاده کرد؟