دانلود پایان نامه صنایع غذایی و مواد غذایی

دانلود پایان نامه صنایع غذایی و مواد غذایی


Widget not in any sidebars

اگرچه سطوح صاف صیقلی اتصال اولیه‌ی باکتری‌ها را به تأخیر می‌اندازند اما بعد از گذشت چند روز اثر خاصی بر روی تشکیل بیوفیلم ندارند؛ یعنی با گذشت زمان بیوفیلم روی این سطوح صاف تشکیل می شود.
1-11-4- شدت جریان آب
جریان زیاد به طور کامل نمی‌تواند اتصال باکتری‌ها را مهار و بیوفیلم را حذف کند. اما این شدت جریان بر روی ضخامت بیوفیلم مؤثر است. بدون در نظر گرفتن شدت جریان آب، در نواحی مجاور سطح لوله‌ها، جریان بسیار کندتر از مرکز لوله‌ها می‌باشد، در نتیجه، بیوفیلم در این نواحی تشکیل می‌شود اما ضخامت آن بسیار ناچیز است(19).
1-11-5- محدودیت مواد غذایی
همانند دیگر موجودات زنده، باکتری‌ها نیازمند یک سری مواد خاص برای رشد و تکثیر هستند. محدودیت این مواد، رشد باکتری‌ها را محدود می‌کند، اما حتی میزان کمی از مواد آلی، از رشد باکتری‌ها حمایت می‌کند. به طور تئوری فقط ppb 1 از مواد آلی در آب برای تکثیر و تولید 9500 باکتری در یک میلی‌لیتر کافی است.
تکنیک‌های جدید نمی‌توانند سطح مواد غذایی را به طور کامل کاهش بدهند. بنابراین، کنترل باکتری‌ها از طریق کنترل مواد غذایی امکان‌پذیر نیست. به طور مشابه، میزان کمی از اکسیژن رشد خوب باکتری‌ها را سبب می‌شود. با این وجود، آب حاوی مواد غذایی کم، خیلی کمتر سبب تشکیل بیوفیلم می‌شود(5).
1-12- بیوفیلم و انسان
در اکثر محیط‌ها، باکتری‌ها اتصال به سطوح را به حالت آزاد و پلانکتونیک ترجیح می‌دهند. یک سنگ غوطه‌ور در یک جوی آب، یک سوند و در بدن انسان، دندان، لوله‌های آب، مجراها و غیره می‌توانند محل مناسبی برای تشکیل بیوفیلم باشند. بیوفیلم‌ها علاوه بر مضرات فراوانی که در زندگی بشر دارند، دارای کاربردهای بسیار جالبی نیز هستند. از نقطه نظر پزشکی، تشکیل کلنی‌ روی لوازم پزشکی می‌تواند به عنوان منبع اصلی آلودگی عمل کند. سلول‌ها در لایه‌های زیرین بیوفیلم از اثر آنتی‌بادی‌ها و فاگوسیته شدن توسط سلول‌های سفید خونی، محافظت می‌شوند. تشکیل بیوفیلم یک فاکتور کلیدی در بیماری‌های دندان می‌باشد. در صنایع غذایی، گسترش بیوفیلم بر روی سطوح ماشین‌ها، پاتوژن‌هایی مثل Listeria monocytogenes را از عوامل ضد میکروبی و کشنده محافظت می‌کند. علاوه بر این، در صنایع دیگر، بیوفیلم‌ها مسئول خسارت‌های اقتصادی هستند.
همچنین بیوفیلم‌ها می‌توانند تحت کنترل انسان درآیند. برای مثال، Acetobacter spp. که تولید بیوفیلم می‌کند، می‌تواند برای اکسیداسیون اتانل به اسید استیک در کارخانجات تولید سرکه به کار رود. عموماً در کاربردهای صنعتی مدرن، از بیوفیلم در به دام انداختن مولکول‌ها و ذرات کوچک و تجزیه‌ی مواد سمی استفاده می‌شود. در جداول 1-1 و 1-2 مثال‌هایی از مضرات و کاربردهای بیوفیلم‌ها آورده شده است(51).
جدول 1-1. تعدادی از مضرات صنعتی که توسط تشکیل بیوفیلم ایجاد می‌شود.
صنعت مشکل ایجاد شده
سیستم‌های آبی کاهش شدت جریان، ایجاد بو
سیستم‌های انتقال مایع(عمومی) کاهش شدت جریان، بسته شدن لوله‌ها و فیلترها
کارخانه‌های کاغذ‌سازی کاهش کیفیت کاغذ
کارخانه‌های قندسازی و آردسازی تولید اسلایم و ایجاد تداخل با مراحل تولید
بدنه‌ی کشتی‌ها افزایش مصرف سوخت، کاهش سرعت
لوله‌ها و زانوهای یک سیستم گردشی آب ایجاد خوردگی
سیستم‌های خنک کننده و یا حرارتی کاهش کارآیی سیستم
صنایع غذایی ایجاد فساد و گسترش باکتری‌های پاتوژن
صنعت چاپ بستن لوله‌های انتقال جوهر، کاهش کیفیت جوهر
جدول 1-2- تعدادی از کاربردهای بیوفیلم
کاربرد نحوه‌ی به کارگیری
تصفیه‌ی آب فیلتراسیون شنی
تصفیه‌ی فاضلاب فیلترهای نفوذی

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیچیدگی سازمان

مدیر سایت