دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

نیازسنجی در سطح مؤسسه و یا مدرسه توسط رونالد و همکاران (2003)، یاد شده می باشد. در این حالت، هر مدرسه یا سازمان، نیازهای آموزشی خود را مطالعه نموده و برنامه ویژه ای برای رفع آن ها طراحی می نماید. این مسئله در نظام هایی که غیر متمرکز هستند انجام می گیرد.

دسلر، (2008) سه حوزه اصلی برای نیاز سنجی ذکر کرده می باشد:

1- حوزه سازمانی: مستلزم مطالعه اهداف، منابع و محیط اجتماعی، تکنولوژیکی و اقتصادی و قانونی می باشد که سازمان در آن فعالیت می کند.

2- حوزه فردی: دانش، مهارت و توجه افراد در ارتباط با زمینه های سازمانی و برنامه های حال و آینده سازمان از طرق مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

3-حوزه شغلی: مستلزم سنجش و ارزیابی وظایف هر شغل بر اساس دانش، مهارت و توجه مورد نیاز برای انجام آن می باشد.

 

2-2-15 تکنیک های نیازسنجی

تکنیک های مورد اشاره در این گروه از تکنیک های نیازسنجی، عمدتاً ناظر بر شناسایی معضلات فردی و معضلات موجود در سیستم می باشد که ممکن می باشد کارآیی یک سازمان را کاهش  دهد.در این گروه چهار تکنیک معرفی شده می باشد:

1-تکنیک رویداد مهم

در این تکنیک، فرض بر این می باشد که رویدادهای درون سازمان به عملکرد مثبت و یا منفی کارکنان مربوط می گردد، از این رو، باشناسایی عملکردکارکنان برجسته و ضعیف، کوشش می گردد عملکرد های برجسته از طریق آموزش به دیگر کارکنان تعمیم یابد و عملکرد های ضعیف زدوده گردد. در این تکنیک، در واقع، فاصله عملکرد کارکنان برجسته و ضعیف نیازی می باشد که بایستی برای افزایش کارآیی سازمان برطرف گردد.

2-تکنیک درخت خطا

  • اصل عینیت و اعتبار

این اصل ایجاب می کند که از روش های عینی تر بهره گیری و داده ها از اعتبار و عینیت لازم برخوردار گردند.

  • اصل مشارکت

پیچیدگی موقعیت و جامعیت نیازسنجی برخورداری از همکاری یک تیم نیازسنجی را ایجاب می کند.

دو اصل زیر نیز توسط عباس زادگان و ترک زاده (1386) به اصول فتحی واجارگاه افزوده شده می باشد:

اصل واقع بینی: عاملین نیازسنجی بایستی پیش از اجرای طرح نیازسنجی، نسبت به مطالعه و شناخت هدف، حوزه، سطح و محیط نیازسنجی و واقعیات اقدام نمایند.

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk