دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

اثبات بساطت وجود[1].

نتیجه‌گیری

از آن‌چه گفته گردید نتیجه می‌گیریم برهان صدّیقین پس از اولین تقریر، از سوی شیخ الرئیس ابوعلی1.وجود حرکت در خارج

  1. نیازمندی حرکت به محرک ؛ زیرا که اگر حرکت تنها به مبدأ قابلی اکتفا کند ، چنانچه مادی مسلکان می پندارند، راهی برای اثبات اصل محرک نیست ، چه رسد به محرک نخست .
  2. احتیاج حرکت به علت فاعلی و حقیقی ،زیرا اگر حرکت فقط یک پدیده عرضی باشد و به علت مُعدّه اکتفا کند ، تسلسل محرکها ، همانند تسلسل خود حرکات ،‌تسلسل تعاقبی می باشد نه دفعی ، و حکما تسلسل تعاقبی را روا می دانند .
  3. امتناع دور و تسلسل
  4. تعمیم حرکت به معنای مطلق تحول از نیستی به هستی ؛ زیرا اگر این طور نباشد ، برهان حرکت فقط وجود یک موجود مجرد و غیر مادی را اثبات خواهد نمود نه واجب الوجود بالذات را . [2]با در نظر داشتن نوع نگاه علاّمه نسبت به وقوع حرکت در مقولات عرضیه و جوهر ؛ محرک نخستین که اثبات می گردد با محرک نخستین ارسطویی متفاوت خواهد بود . زیرا این جوهر یا طبیعت جسمانی که حدوث و حرکت می باشد و پیوسته بطور مستمر تحقق می یابد ، از محرک که همان فاعل هستی بخش اوست جدا نمی باشد «اصل تلازم علت و معلول » و هر موجودی که فرض گردد نمی تواند فاعل حرکت و هستی باشد . زیرا خودش عین حرکت می باشد ، پس محرک و فاعل هستی بخش ماوراء طبیعت می باشد که علم جسمانی آویخته به اوست و عین فقر و نیاز به اوست .

تسرّی حرکت در همه مقولات در اندیشه علاّمه طباطبایی

آن چیز که در میان فیلسوفان و متفکران ، معروف ومعروف می باشد  وقوع حرکت تنها در چهار مقوله ، کم ، کیف، این، وضع، از[1]. عبدالله جوادی آملی، توضیح حکمت متعالیه «اسفار اربعه»، ج 6، تهران: نشر الزهرا، 1368، ص 180.

[2] علی شیروانی ، ترجمه و توضیح نهایه الحکمه، قم ، انشتارات دفتر تبلیغات  اسلامی ،‌چاپ اول ، جلد3، 1372


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk