پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

فطرت یعنى آفرینش نخستین، یعنى خلقت روح و جان آمیخته با یک سلسله معلومات ‏ضرورى.

انجام می دهد فجور می باشد یا تقوا[1]. علامه طباطبایی(ره)الهام فجور و تقوا را عقل عملی می داند که از نتایج تسویه نفس و از خصوصیات خلقت آدمی می باشد  و اصلاح و افساد نفس را برخاسته از این عقل عملی می شمارد.

نظیر این معنا در آیه دیگر بعد از اشاره به آفرینش بشر نیز آمده می باشد: «وَهَدَینَاهُ النَّجْدَینِ»؛ ‏‏و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم.

باید توجّه داشت که «نجد» در لغت در اصل به معناى مکان مرتفع می باشد در مقابل « تهامه » ‏‏(بر وزن علاقه) که به معناى سرزمین پست می باشد; و در این جا به قرینه آیات قبل و بعد و ‏همچنین پاره اى از روایات که در تفسیر آن وارد شده می باشد کنایه از خیر و شر و عوامل ‏خوشبختى و بدبختى می باشد.‏[2]

به این ترتیب قرآن مجید فطرت و وجدان را به عنوان یک منبع غنى و سرشار براى معرفت ‏پذیرفته، و با تعبیرات مختلف در آیات متعدّد همگان را به اهمیت این منبع متوجّه ساخته ‏می باشد.‏

2-1-3-5. وحى آسمانى

 مهم ترین ابزار شناخت که در هستی شناسی به آن تکیه می گردد، روش وحیانی می باشد؛ زیرا در این روش، بشر به عین مقصد دست می یابد و در آن هیچ شکی راه نمی یابد؛ چراکه منبعی که وحی از آن سرچشمه می گیرد، از یک سو در قوت و اتقان، بی بدیل و از دیگر سو، جامع و همه جانبه می باشد و به همه ابعاد، اشراف قطعی و قابل اعتماد دارد

‏«وحى» در قرآن مجید و روایات اسلامى و ادبیات عرب در معانى زیادى به کار رفته می باشد. ‏ولى اصل «وحى» چنانکه راغب در مفردات مى گوید به معناى اشاره سریع می باشد[3]، و به ‏همین جهت به کارهاى سریع « وحى » گفته مى گردد، و به سخنان رمزى و آمیخته با کنایه ‏که با سرعت رد و بدل مى گردد نیز این واژه اطلاق مى گردد; که گاه با اشاره و گاه

[1]. ‏‏همان،ص298.

[2]. قرطبى محمد بن احمد،الجامع لأحکام القرآن،چ اول،نشر ناصرخسرو،تهران،1364ش،ج21،ص65؛ طبرسی فضل بن حسن،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،چ سوم،نشر ناصرخسرو،تهران،1372ش،ج10،ص748.

[3]. راغب اصفهانی حسین بن محمد،پیشین،ج1،ص858.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه