دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

پس علاّمه طباطبایی، ضمن آن که علم خداوند به اشیا را قبل از وجود آنها به اثبات می رساند،‌ نحوه تعلق علم الهی به اشیاء‌ را نیز تبیین می کند .

ایشان دراثبات علم الهی از قواعد فلسفی بهره گرفته می باشد اما در عین حال علم اجمالی درعین کشف تفصیلی ، منطبق با آیات و روایات و منطبق با فطرت نیز می باشد . علاّمه طباطبایی که علم الهی را به سر مرتبه علم به ذات ، علم قبل از ایجاد و علم بعد از ایجاد تقسیم نموده می باشد ، مرتبه اول و دوم را علم ذاتی و عین ذات میداند ، ‌لکن در مورد مرتبه سوم می فرماید علم خداوند دراین مرحله درعین این که علم تفصیلی می باشد ، زائد بر ذات می باشد و در حقیقت علم فعلی می باشد ، یعنی علم الهی ، نفس واقعیت اشیاء می باشد .

به تعبیر دیگر صفحه اعیان برای خداوند مانند صفحه اذهان برای بشر هاست و همان گونه که صور ذهنی ، معلوم حضوری برای نفس بشر می باشند ، واقعیت های خارجی نیز معلوم حضوری برای خداوند هستند . دلیل علاّمه برعلم به خداوند نسبت به موجودات بعد از آفرینش این می باشد که موجودات از آن جهت که معلول او هستند وجوداتی رابط اند که ذاتشان قائم به وجود مستقل او و حاضر در نزد او می باشند . در نتیجه همه موجودات در مرتبه وجودی خویش معلوم حضوری قدرت از منظر متکلمان یعنی صحت فعل و ترک . قادر کسی می باشد که صحیح می باشد فعل را انجام دهد و صحیح می باشد که آن را ترک کند : « القادر هوالذی یصح ان یصدر عنه الفعل و ان لا یصدر و هذه الصحه هی القدره[1]»

قدرت از منظر حکما یعنی توان انجام فعل در صورت مشیت و ترک آن در صورت عدم مشیت[2] .

علاّمه طباطبایی می فرماید : حقیقت قدرت عبارت می باشد از مبدئیت از روی علم و اختیار برای فعل . پس قادر کسی می باشد که فعل را ار روی علم و اختیار انجام دهد .

[1] خواجه نصیر طوسی، نقد المحصل، موسسه مطالعات اسلامی ،‌دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران ، 1359،‌ص269

[2] این سینا ، التعلیقات ، قم : دفتر تبلیغت اسلامی ، 1421،‌ص20


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk