دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی وعلوم تربیتی: نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

بورتون و میلر (1977) نیازسنجی عبارت می باشد از فرایندی نظام دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف ها و نهایتاً تعیین اولویت هایی برای اقدام.

هولت (1999) می گوید: نیازسنجی عبارت می باشد از تعیین آن چه که بایستی آموزش داده گردد.

سارز (1991)، نیازسنجی عبارت از فرآیند جمع آوری و تحلیل اطلاعات می باشد که منجر به شناسایی نیازهای افراد، گروه ها، مؤسسات، جامعه محلی و جامعه به طور کلی می گردد.

2-2-4  نیاز آموزشی

نیاز آموزشی به نیازهایی اطلاق می گردد که از طریق آموزش قابل رفع می باشد. این گونه نیازها تنها در حوزه های دانشی ، مهارتی و نظری مطرح می شوند. رفع نیازهای آموزشی در این حوزه ها به ترتیبی که ذکر گردید، به طور صعودی مشکل تر و پیچیده تر می گردد. خصوصاً در زمینه توجه ها با در نظر داشتن ماهیت و مقتضیات توجه، شکل گیری و تغییر و توسعه آن  و دخالت عوامل – غیرآموزشی – دیگر، پیچیدگی و مشکل بیشتری احساس می گردد (عباس زادگان و ترک زاده، 1386).

از آن جا که تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی می باشد و نیازسنجی با شناسایی نیازهای مهم، مبنایی برای تعیین اهداف و تبعآ بستر مناسبی برای سازماندهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد و با در نظر داشتن این که کلیه تصمیمات در خصوص تدارک اهداف خاص، محتوای آموزشی مناسب و بهره گیری مؤثر از سایر منابع و امکانات محدود (انسانی، مالی و مادی) تابعی از مطالعات نیازسنجی می باشد (عباس زادگان و ترک زاده، 1386). لذا جهت مطالعه وضع موجود در زمینه روش های تدریس و شیوه های آموزشی که توسط مدرسان و اساتید به کار گرفته می گردد و مقایسه آن با وضعیت مطلوب، ضروری به نظر می رسد که نیازسنجی آموزشی به اقدام آید تا در صورت لزوم پس از نمایاندن کاستی های احتمالی موجود، در راستای کوشش جهت رفع آن ها نسبت به ارائه راه حل های پیشنهادی به مدیران و دست اندر کاران مراکز آموزشی و دانشگاه ها اقدام گردد.

– در نتیجه آموزش، افراد سودمند تر و مؤثرتر خواهند بود، هم برای مشاغل فعلی و هم برای پیشرفت آماده خواهند بود.

– موفقیت سازمان به افرادی که در سطح بهینه خود کار کنند بستگی دارد. در هر بخش این مفهوم بدین معناست که هر شخص به نیازهای رشد معین خود برسد و این به نوبه خود توسط آموزش محقق خواهد گردید.

– اگر به اشخاص فرصت داده گردد مستقل از سطح سازمانی، تمام افراد خوب می توانند در شغل خوبی اقدام کنند، شغل

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk