دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی وعلوم تربیتی: با موضوع نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

از طریق آموزش و بهسازی آن می باشد (عباس زادگان و ترک زاده،1379).

به اعتقاد سولمن (2003)، آموزش، میدانی را برای ارتباط جدید سازمانی، ارزش های جدید، ابزارهای جدید و راهکارهای جدید انجام کار فراهم می کند.

سالازار (2007)، آموزش را به معنای ایجاد تغییر در دانش، مهارت و توجه افراد، طرز کار و تعامل آنان با سایرین می داند.

در تعریف دیگری که توسط جی سین[1](2008) ارائه شده، بهره گیری از برنامه های آماده که شایستگی های موجود کارکنان را تقویت و تحصیل دانش، مهارت ها و توانایی های جدید را به نفع بهبود عملکرد کار آسان تر می کند، آموزش نامیده شده می باشد.

از نظر فریر و همکاران[2](2009)، آموزش تجربه ای می باشد مبتنی بر یادگیری که به مقصود ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد انجام می شود تا بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد.

سید جوادین (1387)، آموزش تجربه ای می باشد مبتنی و یادگیری و مقصود ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها تغییر مهارت ها، دانش، توجه و رفتار اجتماعی نماید پس آموزش به مفهوم تغییر دانش، توجه و تعامل با همکاران می باشد. آموزش مستلزم بهره گیری از برنامه های پیش بینی شده ای می باشد که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی های تازه در فرد می گردد، به گونه ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می نماید.

بیشتر سازمان ما منابع فراوان را به آموزش و پیش رفت کارکنان خود اختصاص می دهند. بعضی معتقدند آموزش پس از اقدام کارمند یابی و استخدام اولین اقدام و به صورت توجیه کارکنان جهت آشنا2-3-3 فرایند آموزش

در فرایند آموزش سه عنصر اصلی سازمان، کارکنان، و مدیران و سرپرستان درگیر هستند که هر یک

از عناصر مذکور در جستجوی امتیازات و منافعی در ارتباط باخود، از فرایند آموزش می باشند. پس فرایند آموزش بایستی هماهنگی و همسویی را در بین آنان به گونه ای میسر که امکان هدایت و اداره مطلوب آموزشی را موجب گردد.

[1] – G Sin

[2] – Fryer et al

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk