دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی وعلوم تربیتی: درباره نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

Business man young entrepreneur writing some new project calculations on gray wall

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

 • نتیجه کار کارکنان
 • نظر سازمان در مورد کارکنان

2-3-12-1 محاسن ارزیابی

 • جلوگیری از عملکرد منفی کارکنان و بهبود نحوه عملکرد آنان
 • مشخص شدن کارکنان نخبه و مفید سازمان
 • مشخص شدن افراد ضعیف و نوع ضعف آنان
 • مشخص شدن نیازهای آموزشی و غیر آموزشی کارکنان
 • استاندارد کردن کارها و روش ها
 • افزایش عملکرد مطلوب کارکنان
 • افزایش همکاری کارکنان با مدیریت
 • کنترل دقیق کلیه کارها در سازمان
 • کاهش هزینه های تولید
 • شناسایی کارکنان با انتظارات مدیریت سازمان
 • به وجودآمدن امید به آینده شغلی در کارکنان(امنیت، ارتقاء و …)

2-3-12-2  سیاست حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان

 • بر مبنای حقایق موجود در سازمان استوار گردد.
 • اطلاع رسانی به کارکنان از نتایج ارزیابی
 • بدون فرق گذاشتن و در بی طرفی کامل بین کارکنان انجام گردد.
 • گاهی اوقات ارزیابی غیر رسمی برگزار گردد.
 • فاصله بین دو ارزیابی با در نظر داشتن وضعیت سازمان و مقررات موجود در آن در نظر گرفته گردد. نه خیلی دور، نه خیلی نزدیک.
 • مقایسه ارزیابی ها و جمع بندی نهایی و اطلاع رسانی در یک دوره مشخص(مثلاً یک سال)

2-4-1 تاریخچه

در سال 1232 هجری شمسی و به دنبال تأسیس دارالفنون اولین بار وزارت خانه های به نام وزارت علوم تأسیس گردید. در سال 1288 هجری شمسی نام وزارت علوم به وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر پیدا نمود.

در سال 1317 هجری شمسی وزارت مذکور به نام وزارت فرهنگ خوانده گردید. در سال 1343 هجری شمسی بر اساس قانون صرفاً امور آموزش و پرورش پیش دانشگاهی و دانشگاهی به وزارت آموزش و پرورش محول گردید. در سال 1346 هجری شمسی به موجب قانون کلیه امور مربوط به دوره های تحصیلی مربوط به دوره های تحصیلی پیش دانشگاهی به عهده وزارت آموزش و

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه