دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی وعلوم تربیتی: درباره نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

 • نتیجه کار کارکنان
 • نظر سازمان در مورد کارکنان

2-3-12-1 محاسن ارزیابی

 • جلوگیری از عملکرد منفی کارکنان و بهبود نحوه عملکرد آنان
 • مشخص شدن کارکنان نخبه و مفید سازمان
 • مشخص شدن افراد ضعیف و نوع ضعف آنان
 • مشخص شدن نیازهای آموزشی و غیر آموزشی کارکنان
 • استاندارد کردن کارها و روش ها
 • افزایش عملکرد مطلوب کارکنان
 • افزایش همکاری کارکنان با مدیریت
 • کنترل دقیق کلیه کارها در سازمان
 • کاهش هزینه های تولید
 • شناسایی کارکنان با انتظارات مدیریت سازمان
 • به وجودآمدن امید به آینده شغلی در کارکنان(امنیت، ارتقاء و …)

2-3-12-2  سیاست حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان

 • بر مبنای حقایق موجود در سازمان استوار گردد.
 • اطلاع رسانی به کارکنان از نتایج ارزیابی
 • بدون فرق گذاشتن و در بی طرفی کامل بین کارکنان انجام گردد.
 • گاهی اوقات ارزیابی غیر رسمی برگزار گردد.
 • فاصله بین دو ارزیابی با در نظر داشتن وضعیت سازمان و مقررات موجود در آن در نظر گرفته گردد. نه خیلی دور، نه خیلی نزدیک.
 • مقایسه ارزیابی ها و جمع بندی نهایی و اطلاع رسانی در یک دوره مشخص(مثلاً یک سال)

2-4-1 تاریخچه

در سال 1232 هجری شمسی و به دنبال تأسیس دارالفنون اولین بار وزارت خانه های به نام وزارت علوم تأسیس گردید. در سال 1288 هجری شمسی نام وزارت علوم به وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر پیدا نمود.

در سال 1317 هجری شمسی وزارت مذکور به نام وزارت فرهنگ خوانده گردید. در سال 1343 هجری شمسی بر اساس قانون صرفاً امور آموزش و پرورش پیش دانشگاهی و دانشگاهی به وزارت آموزش و پرورش محول گردید. در سال 1346 هجری شمسی به موجب قانون کلیه امور مربوط به دوره های تحصیلی مربوط به دوره های تحصیلی پیش دانشگاهی به عهده وزارت آموزش و

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk