دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی:با موضوع نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. کمک به پژوهشگران عرصه ادبیات معاصر در روبرو شدن با مفاهیم مطرح شده در قالب نماد؛ بازکاوی نمادهای مشترک و شخصی در شعر رضا براهنی

 

همین مسأله براهنی را در زمرۀ شاعران متعهد به مسائل سیاسی اجتماعی قرار می­دهد؛ با این حال، وی علاوه بر مسائل سیاسی- اجتماعی، از نماد برای عمق بخشی، ابهام و چند معنایی کردن شعرش، یاری گرفته می باشد؛ به عبارت دیگر، گوشۀ چشمی به مقتضیات هنری داشته می باشد.

امیدوارم این پایان نامه یاریگر پژوهشگران عرصۀ ادبیات معاصر در روبرو شدن با مفاهیم مطرح شده در قالب نماد باشد.

همچنین پیشنهاد می­گردد اشعار براهنی با دیگر شاعران معاصر از نظر مضامین و مفاهیم نمادین و شیوه های نمادپردازی مقایسه گردد تا با تشریح دستگاه فکری و جهان بینی آن ها، نگاه سیاسی- اجتماعی، عاطفی و شخصی این شاعران به موضوعات مختلف مشخص گردد؛ مثلاً مقایسۀ اشعار براهنی با اشعار ایدئولوگ سیاوش کسرایی و یا مقایسه با اشعار شخصی و عاطفی فروغ فرخزاد.

این کار می­تواند کمک بسزایی به روشن شدن بسیاری از ابهامات و سؤال هایی بکند که دربارۀ شعر معاصر هست، از طرفی باعث رشد و بالندگی ادبیات معاصر می­گردد.

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

Author: userk