دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات درباره نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات درباره نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

روش این تحقیق، کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی می باشد.

 

یعنی اطلاعات مورد نیاز برای نگارش این پایان نامه به روش کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیلی مورد مقایسه، دسته بندی و استنتاج قرار گرفته اند.

ﺗﻼش ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:

  • مراجعه به فرهنگ موضوعی قرآن برای استخراج آیات مربوطه.
  • مطالعه اجمالی کتب مختلفی که در ارتباط با موضوع نگارش یافته می باشد.
  • مراجعه به تفاسیر مختلف شیعه برای فهم بهتر آیات مورد بحث.
  • ترتیب و تقریبا دسته بندی آیات.
  • مراجعه به بعضی کتاب هایی که در ارتباط با آیات انتخاب شده، سخن گفته اند.
  • نگارش مطالب هر فصل با در نظر داشتن عناوین انتخاب شده.

 

  • تعریف مصطلحات

1-7-1. حجت

«یا هشام ان للّه علی الناس حجّتین حجه ظاهره و حجه باطنه فامّا الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه و امّا الباطنه فالعقول[1]» ای هشام خدا بر مردم دو حجت دارد حجت آشکار و حجت پنهان، حجت آشکار رسولان و پیغمبران و امامانند و حجت پنهان عقلهای آنهاست.

به عبارتی می توان حجت های الهی را از نقطه نظری به دو قسم تقسیم نمود: حجت های تکوینی و حجت های تشریعی. حجت های تکوینی نیز به دو قسم تقسیم می شوند. حجت های عمومی و حجت های خصوصی. حجت های عمومی تمام کائنات و موجودات عالم را شامل می گردد. مهم ترین حجت  خصوصی که تمام حجت های دیگر را نیز شامل می گردد عقل  می باشد.

حجت های تشریعی  نیز شامل انبیا و ائمه (علیهم السلام) و کتب آسمانی می باشد.

.[1] کلینی محمد بن یعقوب،اصول کافی(ط-الاسلامیه)،چ چهارم، دار الکتب الإسلامیه،تهران،1407ق،ج1،ص16.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk