دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات درباره نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

. آن معانی مجازی از صفات جوهری آن باشد، نه از اموری که عارض شده باشد؛

  1. از هر گونه قرینه و علامت برای رساندن معانی مجازی خالی باشد. هدف نماد ارائه غیرمستقیم می باشد به طور ضمنی و در پرده اظهار­کردن، نه خودنمایی­کردن؛
  2. معانی مجازی نماد واضح نباشد و مراد متکلم مکتوم باشد.«دامنۀ معنایی نماد را عواطف شاعر مشخص می‌کند و از آنجا که اندازه‌گیری و شناخت شدت و ضعف احساسات همواره مشکل بوده می باشد، درک لایه‌های معنایی نمادهای حاصل از عواطف و احساسات، دوچندان مشکل می‌نماید و این معضلات همواره بر ابهام شعر می‌افزایند و و دستیابی به معنای درست یا قرین به صحت را به تعیق می‌اندازند» (پورنامداریان، 1387: 154)؛

در نمادپردازی، شاعران و نویسندگان از تصاویر و پدیده‌های عینی و محسوس برای اظهار اندیشه­ها، احساسات وجهان ایدئال ذهنی خود بهره می‌برند؛

10.نماد بایستی کیفیتی عاطفی داشته باشد. همچنین القاکنندگی، خاصیت نماد می باشد.

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

Author: userk