دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

برای حصول کامل آموزش نیاز به بر نامه ریزی داریم در واقع برنامه ریزی ، فرآیندآگاهانه و سیستماتیک تصمیم گیری در مورداهداف و فعالیت های آینده یک گروه، فرد، یک واحد کاری ویا یک سازمان می باشد.

با در نظر داشتن موارد فوق برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت اقدامی موثر می باشد و پر واضح می باشد که تدارک دوره های آموزش ضمن خدمت نیز همچون سایر فعالیتهای سازمانی مستلزم برنامه ریزی صحح و اصولی می باشد.

اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان  تعیین نیازهای آموزشی کارکنان می باشد و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش و بهسازی می باشد که اگر به درستی انجام گردد، مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد گردید و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان ، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت . آموزش گران می باشد و فقط باید موقعی ارائه گردد که اولاً پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حل‌اند‌. فعالیت های آموزشی که بدون در نظر داشتن این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود آموزش و بازآموزی کارکنان بایستی طبق برنامه تدوین شده خاصی اجرا گردد. و مرتبط با رشته تحصیلی وشغلی باشد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی و کاهش انگیزه جلوگیری کند(عباس زادگان ،ترک زاده۱۳۷۹، ص ۱۳).

از آنجائیکه کتابخانه ملی ازسازمانهایی می باشد که سابقه نسبتا طولانی داردو تاریخچه آن به سال ۱۲۴۰ شمسی بر می گرد و با در نظر داشتن اینکه تا ابه امروز تغییرات مهمی در ساخت و ساختار آن صورت گرفته  مدیران این سازمان با درک اهمیت آموزش ضمن خدمت  به انحا مختلف  اقداماتی را جهت نگهداری و افزایش کارایی و بهسازی منابع انسانی انجام داده می باشد .

با در نظر داشتن اینکه امروزه مدیران و کارکنا ن نمی توانند تنها به آموزش گذشته اتکا کنند  زیرا که دگرگونی و تغییر ورشد دانش به سرعت رو به افزایش می باشد واین امر کفایت حرفه ای افرادی را که منطبق با تغییرات و تحولات نیستند را زیر سئوال می برد.واز آنجاییکه آموزش امری هزینه بردار تدوین شده خاصی اجرا گردد. و مرتبط با رشته تحصیلی وشغلی باشد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی و کاهش انگیزه جلوگیری کند.آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات می باشد و ابزار و تجهیزات برای آنکه از کارایی بیشتر برخوردار باشند به تعمیروتغییرمستمری نیاز دارندبرای به  حداکثر رساندن تاثیر و کارایی افراد سازمان ضمن آشنا ساختن با محیط و توجیه آنها بر اساس نیاز،دوره آموزشی مناسب را بایستی برای آن تدوین نمود (سید جوادین،۱۳۸۴ص۳۴)

با در نظر داشتن اینکه آموزش مناسب با مشاغل در سازمانها جهت پیشبرد اهداف فردی و سازمانی و در نهایت باعث بالا رفتن بهره وری و مانع اتلاف سرمایه می گردد،وسازمان اسناد وکتابخانه ملی هم به

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk