دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

  • نیازهای آموزشی که مستلزم فعالیت آموزشی رسمی می باشد
  • نیازهای آموزشی که بایستی حین کار رفع گردد
  • نیازهای آموزشی که بایستی حین خدمت رفع گردد
  • نیازهای آموزشی که بایستی برای رفع آن از بیرون سازمان کمک گرفت
  • نیازهای آموزشی که فرد در همراهی با دیگران آنها را رفع ذمی کند
  • نیازهای آموزشی که فرد بایستی خودش آنها را رفع کند.

مفهوم نیازسنجی

نیازسنجی یکی از بحث انگیزترین مفاهیم موجوددر حوزه خدمات اجتماعی ،تعلیم و تربیت و برنامه ریزی می باشد.چالش زا بودن مفهوم نیازسنجی تا حدی ناشی از ابهام تعریف نیاز می باشد.با این همه صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص ماهیت و چگونگی نیاز ،محققان تعاریف گوناگونی از واژه نیازسنجی به دست داده اند که درزیربه بعضی از مهم ترین آنها را موردبررسی قرار می دهیم.

نیازسنجی را می توان به فرایند جمع آوری و تحلیل اطلاعات برای شناسائی نیازهای افراد ،گروهها و موسسات و جوانمع تعریف نمود یا به عبارت دیگر نیازسنجی به فرایندی که نتیجه آن شناسایی مجموعه ای از نیازها که بر اساس اولویت تنظیم شده اند و بایستی برای کاهش و یا برطرف کردن آن اقدامات اساسی انجام می شود(رضوی،۱۳۸۲،ص۳۵)در تعریف دیگر نیازسنجی عبارت می باشد از۳- جامعه آماری مورد مطالعه کدام می باشد؟جامعه آماری بایستی کاملا تعریف شده باشد تا فرایند نیازسنجی توسط مجریان به سمت و سویی غیر از آن چیز که مورد نظر می باشد گرایش پیدا نکنند.

۴- چه سوالها با چه کیفیتی مطرح می شوند؟روایی و اعتبار پرسشنامه اعم از شفاهی یا کتبی بایستی برای پژوهشگر مسجل باشد.

۵- چه منابعی در دسترس می باشد؟روایی و اعتبار پرسشنامه اعم از شفاهی یا کتبی بایستی برای پژوهشگر مسجل باشد.

۶- چه منابعی در دسترس می باشد؟این منابع شامل زمان،بودجه،نیروی انسانی،اطلاعات سازمان و تشکیلات می باشد(بابائی،۱۳۷۸،ص۲۱-۲۲)

روشهای تعیین نیازهای آموزشی:

در خصوص روشهای تعیین نیازهای آموزشی ابطحی(۱۳۷۲)این چنین اظهار می کند:

الف- تجزیه و تحلیل فعالیتها:دراین روشها آغاز بایستی قدمها و مراحل انجام کار را به طور دقیق و کامل تعیین نمود و سپس در مورد هر قدم سوالات زیر را مطرح نمود:

آیا این مرحله از کار هنوز لازم می باشد ؟

آیا این مرحله از کار می تواند با مرحله دیگر ترکیب گردد؟

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk