دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی درباره نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی درباره نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

وظایف اصلی شغل

کار و فعالیت جسمانی و فکری که برای انجام هر وظیفه انجام می گردد

مقصود و هدف از انجام هرکار

دانش ومهارتهای مورد نیاز برای انجام هرکار

اطلاعات بدست آمده از مصاحبه عاملی گردید جهت شناخت بیشتر پژوهشگر نسبت به مشاغل کتابخانه ملی و پژوهشگر با تکیه به این اطلاعات و با مراجعه به توضیح وظایف مکتوب و مصوب و با در نظر گرفتن مبانی تئوریک  هر کدام از مشاغل (کتب و دانش معاصر) نیازهای آموزشی هر واحد را تهیه کرده می باشد.

دربحث اعتباریابی برنامه های آموزشی از مصاحبه ساخت مند یا ساختاریافته با سوالاتی از قبیل اعلان نظر در خصوص عنوان آموزش،نحوه آموزش،اهداف کلی،اهداف جزئی،محتوی،شیوه ارزیابی در سه سطح موافقم،مخالفم،وبی نظر سوال گردید.که در مجموع حدود ۸۰ درصد به برنامه های آموزشی پاسخ مثبت دادند.

۲- پرسشنامه

پرسشنامه ای بر اساس نتایج حاصل مصاحبه مبانی نظری و توضیح وظایف کارشناسان معاونت کتابخانه ملی را به تفکیک رشته ها یا حوزه های شغلی و همچنین واحدهای که کارشناسان فعالیت می کردند، (حوزه فراهم آوری،فهرست نویسی، نمایه سازی،اطلاع رسانی،ومخزن داری)تدوین و توزیع و جمع آوری شده می باشد.

که دارای بخشهای زیرمی باشدکه عبارتند از:

۱- مقدمه ای می باشد که مشتمل می باشد برعنوان و هدف پرسشنامه و اهمیت و ضرورت پژوهش که در ابتدای پرسشنامه آمده می باشد.

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

۲- مشخصات فردی که شامل جنسیت ،محل خدمت ،سنوات خدمت،جنسیت و….

۳- سوالات گویه های اصلی پرسشنامه که شامل ۲۴ سوال بسته پاسخ می باشد.

پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده.و ضریب پایایی پرسشنامه مذکور ۸۱.۰ بدست آمد که قابل قبول می باشد.

شیوه جمع آوری اطلاعات

برای بدست آوردن اطلاعات کتابخانه ای با بهره گیری از منابع اطاعات کتابخانه ای با بهره گیری از منابع اطلاتی کتابخانه ملی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و دانشگاه آزاد واحد گرمسار و همچنین سازمان مدارک و اطلاعات علمی ایران اطلاعات لازم پیرامون سابقه موضوع جمع آوری گردید .

در بخش میدانی پژوهش گردآوری داده ها از طریق پرشنامه محقق ساخته بهره گیری شده می باشد.

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه