دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت نظرسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

پرسشهای باز و بسته،سطوح خدمات مرجع،خدمات مرجع و قوانین پنجگانه رانگاناتان،خدمت مرجع و اصول و عناصر کار مرجع،ارزیابی خدمات مرجع

۶- نحوه ارزیابی

به صورت کتبی خواهد بود

 

۱۳- عنوان

زبان عربی

۲-نحوه آموزش

به صورت نظری خواهد بود

3- اهداف کلی

آشنایی با قواعد صرف و نحو عربی

۴- اهداف جزیی

۴-۱- تجزیه کلمات را بتواند انجام دهد

۴-۲- ترکیب کلمات را بتواند انجام دهد

۳-۴- عبارات کتابداری به زبان عربی را بتواند ترجمه کند

۴-۴- متون ساده به زبان عربی را بتواند ترجمه کند

۵-۴- اصطلاحات صفحه عنوان وصفحه مندرجات به زبان عربی را ترجمه کند

۵- محتوی

آشنایی با صرف ،آشنایی با نحو ،آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم کتابداری به عربی،آشنایی با اصطلاحات دستنوشته های قدیمی به زبان عربی

۶- نحوه ارزیابی

به صورت کتبی خواهد بود

 

۵-۴- ارتباط کلامی را تشریح کند

۶-۴- ارتباط غیر کلامی را تشریح کند

۷-۴- سیر تحول ارتباط بشر با بشر را تبیین کند

۵- محتوی

نگاه کلی به ارتباطات،معنی در ارتباطات،پیامهای کلامی،پیامهای غیر کلامی،مدلهای ارتباط،سیر تحول ارتباط بشر با بشر

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk