دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

تعلق دارد، درحوزۀ حواس و ادراکات ما از عالم محسوس نمی‌گنجد، به­ناچار، هم از حصار معنای معیّن می‌گریزد وهم از قیدِ قرارداد.

یافته‌های ما از حقایق ماورای حسی زیرا تحت عبارت درآید و با کلماتی اظهار گردد که مولود تجربه‌های مشترک حسی و این­جهانی می باشد، اثری پدید می آید که ظاهر آن مجاز و باطن آن حقیقت می باشد؛ پس کلمات در اظهار و انتقال چنین حقیقتی ـ که به ظهور در زبان از ذهنیت گوینده نیز رنگ می‌گیرد و متأثر می‌گردد ـ به حکم خصلت ذاتی و قراردادی خود امانت­دار نیستند و درواقع اظهار آن حقایق با کلمات، آمیختن آنها با تصویر تصور گوینده از حقایق ماورای تجربیات حسی نیز هست» (همان:57). به عبارت دیگر می‌توان گفت: نشانه غالباً به موضوعی مادی اشاره دارد، اما نماد بر معانی غیرمادی دلالت دارد؛

  1. «چند معنایی یا دوپهلویی رمز، مهم‌ترین وجه فارق آن با نشانه می باشد» (همان:57).

5-1-2. تفاوت نماد و تمثیل

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

Author: userk