دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

بشر یکی از همین ساکنین در ظرف لیل ونهار می باشد که به بمشیت پروردگار از ائتلاف اجزاء بسیطه و مرکبه ای ، در این قیافه و شکلی که می بینیم تکوّن یافته می باشد . قیافه و اندامی که در حدوث و بقایش از سایر موجودات ممتاز می باشد ،

زیرا دارای حیاتی می باشد که مبنی می باشد بر شعور فکری و اراده ایکه زائیده قوای باطنی و عواطف درونی اوست، قوائی که او را بجلب منافع و دفع مضار  واداشته می باشد .

فصل دوم: اسماء وصفات الهی

اسم وصفت در لغت و در اصطلاح مورد بحث قرار گرفته که معنای لغوی و اصطلاح کلامی آن و سپس تعریف علاّمه طباطبایی را اظهار می کنیم .

1.اسم و صفت در لغت

اسم در لغت به معنای متعددی به کار رفته می باشد مانند رفعت ، علامت، نشانه و…

علت اختلاف درمعنا به خاطر اختلاف در ریشه این کلمه می باشد . کوفیون قائلند که اصل آن از «وسم» به معنای اماره، علامت و نشانه می باشد در حالی که بصریون اصل آن را از «سمو» گرفته و به معنای رفعت، برتری و تقدم می دانند[1] .  تمایل بیشتر لغویون به قول اهل بصره می باشد . صاحب صحاح نوشته می باشد : اسم از «سمو» ، گرفته شده ، برای این که به معنای بزرگوار ، بلندی  و … آمده می باشد وبه جهت این که جمع آن «اسماء» و مصغرش «سمی » می باشد[2] .

اما واژه صفت در لغت از ریشه وصف می باشد . واو آن را حذف کرده اند و به انتهای آن «ت» افزوده اند و به معنای آراستن ونعت می باشد.[3]

[1] ابن مقصود ، لسان العرب،‌ج14، ص401

[2] اسماعیل بن حماد جوهری ، صحاح تاج اللغه، ج6،ص2383

[3] لوئیس معلوف ، المنجدفی اللغه، ص903،‌ماده وصف


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk