دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

آینده سازمان یا شغل را با کیفیت فوق الذکر در قالب سناریو به نگارش درآورند. سپس سناریوهای تنظیم شده گردآوری و نکات مشترک و غیر مشترک ( منحصر بفرد) استخراج و طبقه بندی می گردد. گزینه های حاصل مورد مطالعه و امکان نظر و قضاوت قرار می گیرند و از ترکیب و تلفیق آن ها سناریو یا سناریوهای جدیدی تدوین می گردد و جهت مطالعه دوباره و دستیابی به توافق جمعی توزیع می گردد (عباس زادگان و ترک زاده، 1386).

4- تجزیه و تحلیل شغل

تحزیه و تحلیل شغل یکی از روش های متداول و مهم تعیین نیازهای آموزشی به شمار می رود. در این روش، شغل با بهره گیری از رویه های مختلفی مانند مشاهده مستقیم، مصاحبه با سرپرستان و شاغلین شغل، مطالعه وسایل و موارد مورد بهره گیری در کار، مطالعه اسناد و مدارک و مطالعات قبلی، انجام شغل توسط تحلیل گر، یادداشت های شغلی روزانه، و … به مراحل و اجزای کوچک تجزیه می گردد (سولمن[1]،2003).

5- تحلیل وظیفه

این روش قرابت زیادی با تجزیه و تحلیل شغل دارد و در واقع جزئی از آن به شمار می رود. با این حال به عنوان یکی از روش های معروف نیازسنجی مطرح می باشد. می توان گفت تحلیل وظیفه، به نوعی مرحله هفتم) اولویت بندی دانش، مهارت و توجه ها: در این مرحله میانگین نمراتی که افراد در مرحله ششم در هر یک از ابعاد مذکور د.م.ن اختصاص داده اند محاسبه و با یکدیگر جمع می شوند. در نهایت د.م.ن ها با در نظر داشتن نمره حاصل به ترتیب نزولی می گردد.

این روش اگر به مقصود تعیین نیازهای آموزشی (معیاری) در سطح شغلی به کار رود در همین نقطه خاتمه می یابد. (دانش، مهارت و توجه های اولویت بندی شده بیانگر نیازهای آموزشی شغل می باشد) و اگر در سطح فردی اعمال گردد لازم می باشد وضع موجود افراد در زمینه د.م.ن های اولویت بندی شده (وضع مطلوب) به طریق مقتضی سنجیده شده فاصله یک شکاف موجود (به عنون نیازهای آموزشی افراد) تعیین گردد.

مانند محاسن این روش می توان به جامعیت و عینیت و دقت بالایی که از آن برخوردار می باشد و نیز قابلیت کاربرد نتایج حاصل در زمینه های دیگر (مانند طراحی دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تصمیم گیری در مورد ترفیعات یا جا به جایی های شغلی کارکنان) علاوه بر نیازسنجی آموزشی اشاره نمود. همچنین اولویت بندی نیازها در این روش ساده و کمی شده می باشد.

[1] -Suleimon

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk