رسانه های الکترونیکی و تحریم های اقتصادی

رسانه های الکترونیکی و تحریم های اقتصادی


Widget not in any sidebars

د : بیمه گران مسئول اقدامات بازاریابی صورت گرفته از جانب نمایندگیهای خود می باشند .
ر : مالیاتهای حق بیمه باید بطور مداوم محاسبه و پرداخت گردند .
با توجه به این دستورالعمل ، نمایندگی ها و شرکت های بیمه ای که وب سایتهای منفعلی را در اختیار دارند ، باید حداقل نسبت به این نکته اطمینان حاصل نمایند که محتوا و مضمون وب سایت ، در مورد امور تبلیغات از قوانین و مقررات نیویورک متابعت نماید . همچنین در مواقعی که بیمه گر یا کارگزار ، فاقد مجوز در نیویورک باشند ، سایت باید بطور واضح و علنی یک چنین وضعیتهای بدون مجوزی را افشاء نماید .
4 ـ بیمه گران بدون مجوز
کالیفرنیا اولین ایالتی بود که اقدام به اتخاذ دستور العملهای اینترنتی برای تبلیغات نمود . خبرنامه کالیفرنیا ، قوانین کلی ایالتی را در مورد انجام تبلیغات از سوی بیمه گران بدون مجوز ، تشریح نموده و این قوانین را در مورد رسانه های الکترونیکی نیز بکار می گیرد .
ب ـ مسائل حقوقی بیمه الکترونیک در اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا تنها بازار بیمه ای که جمعیتی بالغ بر 380 میلیون نفر را در بر می گیرد به تدریج از اینترنت به عنوان یک ابزار بازاریابی جایگزین و کانال توزیع محصولات بیمه استقبال می کند . با توجه به اینکه زمان قضاوت در مورد اینکه آیا اینترنت کانالهای توزیع سنتی را کنار خواهد زد یا نه ؟ نرسیده است ، اما واضح است که صنعت خدمات مالی اروپا طیف وسیعی از محصولات مالی خود را از طریق اینترنت ارائه خواهد نمود . حجم بازار بالقوه برای فروشهای اینترنتی مرتبط با بیمه بسیار مهم و قابل توجه است . اما هم اکنون بخش مهمی از فروشهای مرتبط به محصولات بیمه از طریق اینترنت شده است . ترس از منزوی شدن شبکه های نمایندگی و کارگزاری بیمه می باشد که آمریکاییها آن را تعارض کانال می نامند .
امروزه اکثر وب سایتهای شرکت های بیمه اتحادیه اروپا فقط قادر به ارائه سطوح مختلفی از اطلاعات در مورد محصولات بیمه ، نرخ حق بیمه و انتقال اطلاعات برای بیمه گران و واسطه ها می باشند . بعضی از سایتهای بیمه گران ، مشتریان بالقوه خود را به یک واسطه در دسترس دارند و برخی دیگر سعی می کنند خودشان مستقیماً با مشتریان بالقوه تماس بگیرند . وب سایت ها به ندرت امکان دسترسی به نرخهای به روز محصولات بیمه را به مشتریان برای پر کردن فرم پیشنهاد بمنظور استفاده از خدمات بیمه ای با استفاده از پرداخت حق بیمه یا دریافت بیمه نامه بصورت online می دهند .
عمده مسائل مربوط به بیمه الکترونیکی در اتحادیه اروپا نیز ، مسائل مربوط به اخذ مجوز بازاریابی و مسائل مربوط به انعقاد قرارداد است .
در مورد مسائل مربوط به اخذ مجوز بازاریابی بیمه از طریق اینترنت ، تنها بیمه گرانی که مجوز لازم برای فعالیتهای بیمه ای را در یکی از ایالتهای عضو اتحادیه اروپایی اخذ کرده اند می توانند از مزایای بازار واحد بیمه استفاده نمایند . ظهور فعالیتهای بیمه ای مبتنی بر اینترنت مستلزم ایجاد استانداردهای خاص در این زمینه می باشد . اینترنت بیشتر از هر رسانه دیگری ، پتانسیلی را برای فعالیت در معاملات بیمه در سرتاسر اتحادیه اروپا ، بدون توجه به اینکه آیا هیچ بیمه گر یا واسطه اروپایی مجوز لازم برای انجام امور بیمه ای را اخذ کرده است یا نه ایجاد می کند .
تحت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه اروپا ،یک معامله بیمه ای مجاز بایستی دارای شرایط زیر باشد :
1 ـ از طریق اینترنت انجام بگیرد
2 ـ در داخل اتحادیه اروپا انجام یابد
بدین منظور که وقتی بیمه گر اروپایی پروانه یا مجوز مربوط به فعالیت بیمه ای را از یکی از دولتهای عضو می گیرد ، می تواند ریسکی را که در سایر دول عضو واقع شده است تحت پوشش بیمه در بیاورد . بیمه گران غیر اروپایی که مجوز فعالیت در هیچ یک از ایالتهای عضو را نگرفته اند حق ندارند از آزادی و تسهیلات ایجاد شده برای بیمه گران اروپایی در سرتاسر اروپا استفاده کنند . بنابراین بیمه گران غیر اتحادیه اروپایی که متمایل به فعالیت در زمینه بیمه الکترونیکی در داخل اروپا هستند بایستی حداقل در یکی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا مجوز فعالیت در زمینه بیمه را اخذ نمایند .
همچنین بمنظور اجتناب از هر گونه تخریب و آسیب رساندن به شبکه های توزیعی موجود ، یک بیمه گر ممکن است تمایل نداشته باشد که خودش مستقیماً اقدام به فروش بیمه نامه ها از طریق اینترنت نماید و ترجیح دهد که از واسطه ها استفاده نماید . بنابراین چنین بیمه گرانی یک ساختار غیر متمرکز را ایجاد خواهند کرد و ممکن است نمایندگی هایی را در سراسر ایالتهای عضو ایجاد نمایند . بنابراین در چنین ساختاری بیمه گر اتحادیه اروپا به جای اینکه از یک وب سایت برای فروش بیمه online استفاده نماید از چندین وب سایت در سراسر قاره اروپا استفاده خواهد کرد که البته تمام این وب سایتها با یک وب سایت اصلی در ارتباط خواهند بود . اما هر یک از نمایندگیهای بیمه گران اتحادیه اروپا که در کشورهای مختلف مجوز فعالیت گرفته اند از قوانین و استانداردهای کشوری که در آن مجوز فعالیت گرفته اند پیروی خواهند کرد .
مبحث سوم : آثار تحریم
گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی
بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری
برای شناخت دقیق تحریم و ارائه تعریفی جامع مانع از آن و برای آنکه بتوانیم مصادیق واقعی آن را شناسائی نماییم باید در وهله اول تفاوت مفهوم « تحریم اقتصادی » و « تحریم تجاری » مشخص گردد . هر چند در ظاهر تح
ریم تجاری و تحریم اقتصادی از نظر اقتصادی یک تاثیر دارند اما از نظر حقوقی دارای آثار متفاوتی هستند . تحریم تجاری محدودیت هایی است که دولت های ملی بر تجارت بین الملل اعمال می کنند . اینگونه محدودیت های تجاری اهداف تعریف شده سیاست تجاری یک دولت است ؛ در حالی که در تعریف تحریم اقتصادی آن را چون ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی مطرح می کنند .
به طور خلاصه آنچه که تمایز میان تحریم تجاری و اقتصادی را بازگو می کند وجود منافعی اقتصادی برای کشور محدود کننده تجاری است و وجود منافع سیاسی برای کشور تحریم کننده اقتصادی است . هر چند ممکن است در این حالت کشور تحریم کننده از لحاظ اقتصادی متضرر نیز بگردد .
بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه
تحول در مفهوم حاکمیت و نتایج گوناگون تحریم در گذر تاریخ موجب شده است تا موضع گیریهای کارشناسانه در مورد تحریم اشکال مختلفی به خود بگیرد . نظریات ابراز شده در مورد تحریم به طور موثری حاصل نتایج تحریمهای اعمال شده در گذشته و مشاهده آثار و عواقب آنها بوده است .
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه های متعددی از جمله قطعنامه های 2131 ؛ 2625 ؛ 198 / 58 ؛ 183 / 62 فشار اقتصادی را محکوم نموده است .

مدیر سایت