سازمان های منطقه ای و وسایل ارتباط جمعی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
Widget not in any sidebars

2-3-2- اهداف کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :
1- رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا
2- استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب
3- اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقق و تتبع و ابتکار رواج فرهنگ و هنر اسلامی
4- آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف انقلاب اسلامی
5- گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان
6- فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین.
2-3-3- وضعیت نیروی انسانی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشا اسلامی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با در اختیار داشتن حدود 7500 نفر نیروی انسانی پیمانی، رسمی، قراردادی و شرکتی در ستاد مرکزی وزارت متبوع و ادارات کل استان ها، مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی کشور را عهده‌دار می ‌باشد.
ستاد مرکزی وزارت متبوع در حال حاضر از 6 معاونت و یک واحد مستقل (2300 نفر نیروی انسانی) به شرح ذیل تشکیل گردیده که 4 معاونت به صورت تخصصی در زمینه‌های فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی از طریق برنامه‌ریزی و نظارت بر امور فوق انجام وظیفه می نمایند. معاونت ها به قرار زیر هستند:
1- معاونت امور فرهنگی
2- معاونت امور سینمایی
3- معاونت امور هنری
4- معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی
5- معاونت اداری مالی و امور استان ها
6- معاونت حقوقی و امور مجلس
واحدهای مستقل دفتر وزیر: اداره کل حراست، اداره کل روابط عمومی و بین الملل، دفتر هماهنگی و ترویج فعالیت های قرآنی، گزینش ، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، مرکز توسعه، فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال.
2-3-4- وظایف اساسی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :
شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری و سمعی و بصری، کتب و نشریات و برگزاری گردهمایی فرهنگی و سایر اقدمات لازم در داخل و خارج کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط
تبصره 1 : فعالیت های خارج از کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  بایستی هم آهنگ با وزارت امور خارجه، طبق شرح وظیفه مصوب وزارت مزبور صورت پذیرد.
تبصره 2 : دستگاه های فرهنگی و تبلیغی دولت و هم چنین دستگاه هایی که از امکانات و کمک دولت استفاده می کنند به شرط هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند.
مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه های جهانی و کشف روش های مورد عمل آن ها و اتخاذ شیوه های مناسب مقابله با آن، در صورت لزوم گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از قبیل فیلم، کتاب، تصویر و سایر انتشارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نشر موارد لازم، تمرکز، بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامهها و فعالیت های دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار آن ها، اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمان های منطقه ای و بینالمللی در موارد مربوطه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه با رعایت قانون اساسی.
ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگی های فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل به اجرای وظایفی که به عهده آنان نهاده می شود. انجام همکاری های فرهنگی و ارشادی با مرکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها به منظور اشاعه فرهنگ اسلامی، گردآوری خبرها، گزارش ها، مقالات و عکس های مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانههای گروهی کشور و هم چنین پخش و انعکاس رویدادهای مختلف کشور و منطقه در زمینه پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی بین وسایل ارتباط جمعی کشورهای جهان. ایجاد و توسعه و بهره برداری از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از هر نوع که باشد و هم چنین تامین وسایل لازم برای مسافرت های فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی و تامین خدمات جهانگردی و اقدامات لازم برای ارائه پیشرفت های مملکتی و شناساندن تحولات فرهنگی و تمدن و جاذبههای جهانگردی ایران، تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینههای فرهنگی و هنری اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا، هنرمندان و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیت های فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و هم چنین پرورش استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افراد، تعیین ضوابط اعطای جوایز در زمینههای فرهنگی و هنری در چهارچوب  آیین نامه های ضوابط.
2-3-5- راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :

Author: مدیر سایت