[do_widget id=kl-erq-2]

اینها برخی از آثار گناه بر روی فرد بود گنـاهان فردی به تدریج پایه‌های یک جامعه را سسـت کرده و راه را
برای گناهان و مشکلات اجتماعی بازمی‌کنند.قاچاق زنان علاوه بر اینکه یک موضوع حقوق بشری محسوب می‌شود، به دلیل ابتلای گسترده به ویروس ایدز و دیگر بیماری‌های مقاربتی، تبدیل به یک نگرانی عمومی برای سلامت جامعه شده است.
قوادی وبواسطه آن قاچاق زنان از کشور اسلامی ایران، می‌تواند حیثیت ملی و اسلامی نظام را مخدوش کند، چرا که معمولاً کشورهای مبدأ قاچاق زنان، کشورهای فقیری هستند که دچار انواع نابسامانی‌های اجتماعی می‌باشند، نظیر کشورهای بالکان و جمهوری‌های شوروی سابق که از شدت فقر، حاضر به هرکاری ولوخودفروشی هستند.
نتیجه گیری
همان گونه که بیان شد ، شیوع جرایم رایانهای درحوزههای مختلف اجتماعی موجب بروز آسیب ها وخسارات متعددی میگردد.از مهمترین آسیب های وارد برفرد وجامعه از بین بردن مبانی واصول اخلاقیو نظام اجتماعی بوده که خسارات زیادی به نظامهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی جامعه وارد میآورد. هرچه بیشتر فناوری رایانهای توسعه یابد جرایم رایانهای مرتبط با هنجارشکنیهای غیراخلاقی نیز توسعه پیدا خواهد نمودوتاثیــرمنفی برنظام اجتماعیو بنیادی خانوادهها خواهد گذاشت. ولذا جرایم رایانه ای باعــث می شود، حریم شخصی افراد دچار تزلزل شده و عفت عمومی خدشه دار شده است. با توجه به افزایش و شیوع جرایم رایانه‌ای در جامعه، هرگونه تحقیقی در جهت برنامه ریزی برای کاهش این رفتار مخرب و نامطلوب، ضروری به نظر می‌رسد. جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده، اما گاهی جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می‌کند که جرایم منافی عفت رایانه‌ای از جمله همین جرایم خطرناک است که با رواج آن، خسارت جبران ناپذیری به ارزش‌ها و افراد جامعه و همچنین خانواده‌ها به عنوان پایه‌های اصلی شکل‌گیری جامعه وارد می‌شود.
پیوند و اتصال شبکه جهانی اینترنت به روشنــی گویای این واقعیت است که ویرانگری و آســیب رسانی می تواند در یک لحظه سراسر جهان را فرا گیرد. سوء استفاده از فناوری های رایانه ای و اینترنتی می تواند امنیت ملی,آسایش عمومی و موجودیت یک جامعه را به مخاطره انداخته و تاثیرهای منفی بی شماری را بر زندگی افراد اجتماع تحمیل کند. با کمی دقت در این خصوص می توان به این نتیجه دست یافت که اغلب مرتکبان جرایم در فضای مجازی را جمعیت جوان تشکیل می دهند. این مجرمان هم از ظرفیت جنایی بالایی برخوردارند و هم استعداد خوبی برای انطباق اجتماعی از خود نشان می دهند.
رعایت و حفظ عفت و اخلاق از مبانی هر جامعه ای به ویژه جوامع اسلامی است اما با توجه به تفاوت در زمان و مکان و آداب و رسوم و اعتقادات، امری نسبی تلقی شده و موجب تفاوت در قانون گذاری و حقوق کیفری اجتماعات مختلف شده است. با پیدایش رایانه و به دنبال آن فضای مجازی اینترنت و گستـرش روز افـزون اسـتفاده از این فناوری نوین میان جوامـع، با وجـود ویژگی هـای مثبت ، درصـد سوء استفاده از آن نیز به سبب ویژگی های خاص رایانه و فضای مجازی توسط افراد سودجو فزونی یافته است که همین امر موجبـات نگرانی دولــت ها را پدید آورده است و این مســئله شاخه نوینی از جرایم را
تحت عنون جرایم رایانه ای ایجاد کرده است.
با توجه به مطالب این پژوهــش ،امکــان ارتکاب جرایم رایانه ای علیه عفت و اخــلاق به طور اخص هرزه نگاری و قوادی در محیط مجازی بسیار ساده است. نیازی نیست که مرتکب تدابیر خاصی چیده و مقدماتی را فراهم سازد. یعنی، تهیه مقدمات چندان پیچیده نبوده بلکه تنها نیازی به وجود یک دستگاه رایانه، لپ تاپ، تبلت ،گوشی تلفن همراه و دستگاه های نوین امروزی و محیط اینترنت است تا مرتکبین قربانیان خود را به دام اندازند. از این روی، در مقایسه با دشواری انجام جرایم سنتی ، در محیط مجازی، ارتکاب جرم به سادگی و از طریق اتاق های گفت وگو یا چت و با ورود به شبکه های اجتماعی مانند یاهو مسنجر، اتاق های گفت وگوی گوگل، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی که امروزه در دنیا دارای کاربران بسیار زیادی است ، عنصر مادی و روانی رفتار مجرمانه خویش را به ظهور رسانده و به خواسـت خویش دست می یابند.
نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که از آنجا که هر لحظه امکان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت برای افراد از طیف های مختلف فراهم می شود ، قابلیت بزهکاری و قابلیت بزه دیدگی نیز به نحو چشمگیری در حال افزایش است و متاسفانه امروزه بزه دیدگی نوجوانان و جوانان از جرایم رایانه ای به ویژه هرزه نگاری به لحاظ استفاده بیشتر این گروه از دنیای مجازی، با سرعت فزاینده ای رو به گسترش است .
پس از بررسی قانون جرایم رایانهای در حوزه جرایم علیه عفت و اخلاق (موضوع مواد 14 و 15 ق.ج.ر) به
نظر میرسد قوانینی که بتواند با این جرایم برخورد نماید حداقلی بوده و تا حدودی قانونگذار در تدوین آن عجولانه عمل کرده است و تعریف مشخص و دقیقی از این دسته جرایم ارائه ننموده است همچنین باتوجه به این نکته که این جرایم نسبت به نوع کلاسیک و سنتی ، بازتاب گسترده تری در جهان دارد و می تواند دنیای ارتباطات و فضای مجازی را به محیطی نا امن برای کاربران خود تبدیل کند ، از لحاظ میزان مجازات نسبت به جرم به شیوه سنتی از شدت و حدت کم تری برخوردار است.
پیشنهادات
جرایم رایانه ای یکی از پدیده های نوظهوری است که گرچه برخی از جرایم آن شباهت هایی با
جرایم سنتی دارد، اماتفاوت هایی در روش و ماهیت و نوع جرم دارد که از لحاظ جرم شناسی و کیفرشنــاسی و حقوق کیفری پژوهش های نوینی رامی طلبداین جرایم به دلیل تأثیرات ناگواری که بر جامعه اطلاعاتی و کاربران دارد،باید نسبت به آن، برخورد جدی تری از سوی دولتمردان سیاسی و قضایی صورت گیردو تنها فیلتر کردن تکافوی این معضل جهانی را نمی دهد لذا پیشنهاد می شود:
قانونگذار ایران یک عنوان مجرمانه ی جدید را با عنوان هرزه نگاری به تصویب رساند و سپس با ارائه تعریفی دقیق، جامع و بدون ابهام و بدون استفاده از واژگان چندپهلو و تفسیربردار، این عنوان مجرمانه را تعریف نماید. تعریفی که در آن ، ویژگی های فرهنگی و سنتی و مذهبی جامعه ی ایران نیز لحاظ شده باشد.
همچنین قانونگذار باید با بازنگری نسبت به قوانین موجود در زمینه جرایم علیه عفت و اخلاق در فضای مجازی و برقراری تناسب صحیح میان جرم ارتکابی و مجازات تعیین شده گامی در جهت کاهش این دسته جرایم که امروزه طیف گسترده ای از مردم را گریبان گیر کرده است، انجام دهد.
باید توجه داشت که اصولا جرم انگاری رفتارهای مجرمانه به عنوان آخرین حربه علیه هنجارشکنان مورد توجه جرم شناسان قرار می گیرد . لذا تدابیر کیفری به عنوان ابزار سرکوب گر ، آخرین راهکار مقابله با وقوع جرم است . با این حال باید توجه داشت که صرف جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری کافی نیست و تدابیر کیفری در صورتی در مقابله با جرم موثر است که امکان کشف و تعقیب جرم و مجازات مجرم وجود داشته باشد . لذا با توجه به اینکه در فضای سایبر اصل بر ناشناختگی است در اکثر موارد کشف و تعقیب جرایم ارتکابی و اعمال مجازات مجرمان چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی ( به علت واجد جنبه فرامرزی بودن جرایم سایبری ) با چالش های فراوانی روبروست که در این راستا بایستی آموزش و بالا بردن سطح دانش ماموران کشف جرم در زمینه پی جویی جرایم ارتکابی در فضای سایبر و همچنین تقویت همکاری های بین المللی در سطوح مختلف از سوی کشورها مورد تاکید بیشتری قرار گیرد .
همچنین وابستگی روزافزون زیر ساخت های اقتصادی ، صنعتی ، خدماتی و فرهنگی از یک سو و آسیب پذیری این زیرساختها به علت وسعت گسترش جرایم سایبری و خطرات گسترده ای که این گسترش متوجه زیرساخت های مذکور نموده است ، از سوی دیگر ، مستلزم تدوین سیاست جنایی ویژه ای در ابعاد مختلف کنترل ، مدیریت و پیشگیری است .
با بررسی های انجام شده از جمله جرایمی که  از وجود فضای مجازی باعث منافی عفت در جامعه شده است افشای فحشاء، قــوادی، هرزه نگاری و… می باشد که شارع مقدس و ائمــه معصومین علیهم السلام  به آنها اشاره کرده اند و این جرایم نه تنها در اولین گام به ضرر خود شخص می باشد بلکه بنیان مهم ترین نهاد جامعه، یعنی خانواده را سست می کند.لذا با پیشگیری از طرق مختلف از جمله آموزش، تعلیم، کنترل و… از این جرایم، کمک شایانی به استحکام بنیان خانواده می شود. هم چنین والدین با کنترل و نظارت بیشتر روی اعمال کودکان و نوجوانان خود، می توانند از این سنخ جرایم در جامعه پیشگیری کنند و فرزند خود را از افتادن در این دام فساد و فحشاء نجات دهند.
فهرست منابع
منابع فارسی و عربی