طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی …

طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی  …

(۲-۲۹)

در صورتی که رس پیش تحکیم یافته باشد و تنش آن بعد از افزایش تنش از فشار پیش‏تحکیمی بیشتر باشد میزان نشست آن را می‏توان از رابطه زیر محاسبه کرد:

(۲-۳۰)

در روابط(۲-۲۸) تا (۲-۳۰) e0 تخلخل اولیه، σ۰ تنش اولیه، σc فشار پیش‏تحکیمی،H ضخامت لایه رسی، Cc ضریب فشردگی، Cs ضریب تورم می‏باشد.
روابط ارائه شده برای تحکیم بر اساس آزمایش و فرضیات به عمل آمده در حالت تحکیم یک بعدی است که در عمل و در سایت چنین وضعیتی را نداشته و اصلاحاتی در این خصوص برای فشارهای اطراف صورت گرفته که می‏توان به رابطه پیشنهادی اسکمپتون و بیروم[۲۰] در این خصوص اشاره نمود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

(۲-۳۱)

Sact : نشست تحکیمی واقعی
Sc : نشست محاسباتی مربوط به تحکیم یک بعدی
μ: ضریب اصلاح است که می‏توان از شکل(۲-۲۱) محاسبه کرد.
شکل(۲-۲۱)- ضریب اصلاح نشست تحکیم یک بعدی به مقدار واقعی[۲۰]
فصل سوم
مدل‏سازی
۳-۱- مقدمه
توسعه روزافزون نرم‌افزارهای رایانه‌ای و کاربرد آن‌ها در علوم مختلف، تحولات بزرگی در دقت نتایج حاصل از تحلیل‌های مربوطه ایجاد نموده است. علم مهندسی ژئوتکنیک نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تاکنون نرم‌افزارهای متعددی در شاخه‌های مختلف آن ارائه شده است. یکی از نرم‌افزارهای مفید و کاربردی، PLAXIS می‌باشد. PLAXIS یک برنامه کامپیوتری المان محدود با اهداف به خصوصی است که برای انجام آنالیز پایداری و تغییر شکل در کاربردهای مختلف ژئوتکنیکی استفاده می‌شود.
برنامه PLAXIS در محیط ویندوز قابل اجرا بوده و دارای قابلیت‌های فراوان می‌باشد و در عین حال استفاده از آن برای کاربر آسان و راحت است. تهیه این برنامه در سال ۱۹۸۷ در دانشگاه دلف هلند آغاز شد و به تدریج گسترش بیشتری یافت و با همکاری دیگر متخصصین ژئوتکنیک در اروپا همانند متخصصین دانشگاه اشتوتگارت المان ادامه یافت و تکمیل این برنامه همچنان ادامه دارد.
در این فصل ابتدا به معرفی نرم‏افزار PLAXIS و دلایل انتخاب این نرم افزار پرداخته می‏شود. سپس مراحل مدل سازی در نرم افزار به صورت گام به گام ضمن مدلسازی کار حاضر توضیح داده می‏شود.
۳-۲- دلایل انتخاب نرم‌افزار PLAXIS برای انجام تحقیق
برای تحلیل به روش اجزاء محدود از نرم‌افزارهایی مثل انسیس[۱۷]، لوسس[۱۸]، نیسا[۱۹]، کریسپ[۲۰]، پلاکسیس و یا هر نرم‌افزار غیرخطی دیگری که معیارهای تسلیم مناسب و المان‌های مورد نیاز برای تحلیل را داشته باشد می‌توان استفاده کرد. در این پروژه از نرم‌افزار PLAXIS برای انجام کارها استفاده می‌شود. دلایل عمده انتخاب نرم‌افزار PLAXIS به شرح زیر می‌باشد:
۱- نسخه‌های مختلف این نرم‌افزار در دسترس است و از لحاظ نصب، نیازهای سخت‌افزاری، تحلیل و… دارای مشکلی نمی‌باشد
۲- انواع مختلف معیارهای تسلیم در این نرم‌افزار موجود می‌باشد.
۳- قابلیت‌های این نرم‌افزار در تولید خطوط، سطوح و همچنین در تولید المان‌ها و مش‌بندی اتوماتیک، بسیار بالا می‌باشد.
۴- فایل ورودی که این برنامه می‌سازد بسیار قابل فهم می‌باشد، به نحوی که به راحتی می‌توان تغییرات مورد نظر را در فایل ورودی وارد کرد و نیازی به مدل کردن مجدد مدل نمی‌باشد.

مدیر سایت