عیادت پروین ، عابدزاده و بسیاری از بزرگان فوتبال از ناصر حجازی

Businessman drawing a uptrend chart on screen

بعضی از بزرگان فوتبال ایران صبح امروز به عیادت ناصر حجازی رفتن.

فارس: یکی از آدمایی که به عیادت حجازی رفت، علی پروین بود اما به دلیل ازدحام هواداران و شرایط موجود نتونست بر بالین ایشون حاضر شه و مقابل در بیمارستان دقایقی حضور داشت.

پروین مقابل بیمارستان مقابل هواداران پرانرژی و عاشق ناصر حجازی ایستاد و واسه سلامتی اون دعا کرد و البته اشک هم ریخت.

پروین در این باره به فارس گفت: به خدا نمی تونم ناصرخان رو روی تخت بیمارستان ببینم، هیچ حرفی هم نمی تونم بزنم و فقط واسه سلامتی اون دعا می کنم. شاید دیگه مثل حجازی در فوتبال ما تکرار نشه.

به گزارش فارس، هم اینکه صبح امروز احمدرضا عابدزاده و حسین هدایتی به عیادت ناصر حجازی رفتن و با اجازه پزشکان موفق شدن دقایقی اسطوره فوتبال ایران رو روی تخت بیمارستان ببینن. عابدزاده پس از دیدن حجازی روی تخت بیمارستان بر بالین ایشون گریست.

حشمت مهاجرانی هم صبح امروز به عیادت حجازی رفت.

منبع: farsnews.com

جمع آوری: آلامتو