فاجعه انسانی برای دختران ایرانی/ ۶ میلیون پیردختر داریم

Four business people holding arrow signs pointing upwards.

یه آسیب شناس اجتماعی با اعلام اینکه ۱۱ میلیون دختر آماده ازدواج داریم؛ از گسترش پدیده پیر دختری در ایران خبر داد و گفت: ۴ تا ۶ میلیون پیردختردر کشور وجود دارن که این می تونه عاقبتای اجتماعی بدی رو واسه جامعه رقم زند.

newsشبکه ایران نوشت: دکتر مجید ابهری با بیان اینکه این دختران به این نتیجه رسیدن که ازدواج به درد اونانمی خوره اضافه کرد: ۴۰ درصد دختران مجرد ایرونی به مرحله تجرد کامل رسیدن که عوامل زیادی دراین زمینه نقش داشته.

ایشون با تاکید بر افزایش آماردختران مجرد و آماده ازدواج ، دلیلای زیادی مثل مشکلات اقتصادی ، تورم و گرانی ، اشتغال ؛ گرانی مسکن از نظرمادی و حس نبود مسئولیت پذیری پسران از نظر رفتاری رو از مشکلات اصلی ازدواج خواند.

ابهری عبور دختران از سنین مطلوب ازدواج وحتی رسیدن به سن یائسگی رو پیر دختری خواند و گفت: این افراد سن مطلوب ازدواج رو به دلایلی از دست دادن اما هنوز مجرد می باشندو اینجور امروز جامعه مواجه با پدیده به نام “پیر دختری “شده.

به هم ریختن یه خونواده و مشکلات زناشویی ارمغان عبور سن مطلوب ازدواج

ایشون اضافه کرد: وقتی دختری از سنین شرعی ازدواج عبورکرد ازترس مجرد موندن به ازدواجای ناجور تن میدن. یعنی به مرد متاهل یا مردانی که دارای اختلاف سنی زیاد هستن جواب مثبت میدن.

این آسیب شناس مشکلات این جوری ازدواجا رو به هم ریختگی یه خونواده در صورت ازدواج با مردان متاهل و بروز مشکلات زناشویی با مردان سنین بالا بیان کرد.

ایشون با اشاره به اینکه تعدادی از این دختران به خاطر مسائل یاد شده قید ازدواج رو زده و به زندگی مجردی خو گرفتن گفت: این وسط بعضی از خونواده ها دچار مشکلات رفتاری با دخترانشون شده واین تقابلای روزمره ،دختران رو به زندگی مجردی و جدایی از خونواده جهت دادن.

دختران منتظر شهزاده زرین کمر با اسب سفید نباشن

دکترمجید ابهری گفت: با در نظر گرفتن اینکه در روز دختر باید حرفای زد که باعث خوشحالی دختران شه اما این واقعیتای تلخ باید مورد توجه دولتمردان ، خونواده ها و خود دختران قرار گیرد.

ایشون در آخر گفت: دولت باید امکانات پایه ای ازدواج رو جفت و جور کنه وخانوادها از سختگیریای بیخود و سنگ اندازیا و بهونه جوئیا خود داری کنن و دختران هم منتظر شهزاده زرین کمر با اسب سفید نباشن و با واقعیات زندگی سازش کنن.

شبکه ایران