مدل‌ AIDAS در تبلیغات

Point of view, looking up ladder sticking through hole in ceiling revealing blue sky

مدل اولیه AIDA در حدود ۷۵ سال قبل طراحی شده و در سالای اواخر قرن گذشته با اضافه کردن حرف S به صورت AIDAS تکامل یافته و بازم یه وسیله آموزشی معتبر و قابل اجراست. از ترکیب حروف اول کلمات زیر تشکیل شده:

 • Attention: توجه
 • Interest: علاقه
 • Desire: تمایل
 • Action: تصمیم به خرید و عمل
 • Satisfaction: رضایت

به موجب این وسیله، عامل رابطه یا تبلیغ کننده باید تو یه جلسه ملاقات یا تو یه دوره کوتاه و در مورد مشتری احتمالی، ابتدائا مدل رو اجرا و در بلندمدت و با کسب رضایت مشتری اونو به صورت AIDAS پیشرفت دهد.

ذیلا به توضیح اجزای این مدل می پردازیم:

۱) جلب توجه (Attention):

عامل رابطه در مرحله اول باید توجه مخاطب یا مشتری احتمالی رو نسبت به کالا یا خدمات جلب کنه. بدین منظور می تونه با برشمردن صفات و ویژگیای جدا کالا نسبت به رقبا یا موارد کاهش هزینه و صرفه جوییای مالی این عمل رو بکنه.

با در نظر گرفتن اینکه عامل ممکنه از رسانه های مختلفی واسه معرفی محصول استفاده کنه، وسیله ها و روشای مختلفی واسه جلب توجه هست؛ مانند تاکید بر تمایزات، جدید بودن، آخرین تکنولوژی، کم پیدا بودن و… .

۲) علاقه (Interest):

در مرحله بعد، حس کنجکاوی مخاطب باید جلب شه تا حاضر شه به پیام عامل تبلیغات گوش دهد. در این مورد میشه با ذکر مثالایی از خوشحالی خریداران یا مشتریان قبلی و یا اشخاصی که این کالا رو خریده یا این ایده رو پذیرفته ان، علاقه اونا رو تحریک کرد.

۳) تمایل (Desire):

در این مرحله که توجه جلب شده و علاقه ایجاد شده، یعنی مخاطب به سخنان و پیامای عامل تبلیغات گوش داده و نیاز به کالا یا خدمت یا ایده تبلیغ شده رو پذیرفته و با اطلاع از رضایت مخاطبین یا خریداران قبلی نسبت به منافع اونا از تملک یا مصرف سوژه تبلیغ شده خبردار شد، باید نسبت به القای حس در اختیار داشتن یا به کار گیری امتیازات و منافع این سوژه اقدام شه که میشه با وعده تخفیف یا جایزه یا امتیازات دیگه این میل داخلی رو در مخاطب درست کرد.

۴) عمل (Action): ترجیح و اتخاذ تصمیم

در مرحله چهارم، مخاطب که در برابر دریافت پیامای مختلفی قرار داشته باید انگار تحت تاثیر قرار گرفته و در درون خود سوژه ای رو نسبت به سوژه دیگه ترجیح دهد. یعنی راضی و راضی شه و هیچ ابهامی واسه اون باقی نمونه و به این حس و درک برسه که این کالا یا این برند از شکلای جور واجور مشابه بهتره یا زودتر و کم هزینه تر نیاز اونو مرتفع می کنه و در آخر عمل خرید رو بکنه.

۵) رضایت (Satisfaction):

رضایت یا حالت خوشحالی و شادمانی مخاطب پس از مصرف کالا یا خدمت یا قبول ایده و به کار گیری اون حادث می شه. رضایت باعث موندگاری خرید و گرایش مثبت به یه کالا یا برند یا بنگاه اقتصادی می شه.

اقتصاد

حالا مدل AIDAS از وسایل عادی در امور تبلیغات و فروشه و به موازات اون مدل دیگری به نام مدل STEINER ارائه و پیشرفت داده شده که از ترکیب مراحل زیر ساخته شده:

 • آگاهی (Awareness)
 • شناخت (Understanding)
 • علاقه (Interest)
 • تعیین (Nomination)
 • ترجیح (Preference)
 • قبول و تصمیم به خرید (Action)
 • رضایت (Satisfaction)