مقاله درباره بازارهای جهانی و موقعیت استراتژیک

Technology, Data, Digital Display, Internet, Financial Figures

جدول1-3: مشخصات و ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت
Widget not in any sidebars

مسیر طول لوله (کیلومتر) قطر لوله (اینچ) ظرفیت اسمی (هزار بشکه در روز)
امیدیه- مارون 4 36 490
مارون- گندمکار 236 30 490
گندمکار- اصفهان 200 32 490
اصفهان – ری 372 24 200
مایل40- آبادان 103 12 150
مایل40 – آبادان 42 16 150
اهواز- ری 739 26 410
گچساران- شیراز 228 10 45
ری- تبریز 607 16 95
نفت شهر – کرمانشاه 231 8 17
نکا- ری 361 30-32 450
نفت سنگین صادراتی
بوستر اهواز- امیدیه 183 42 و 36 —
بوستر اهواز- خارک 169 42و 30 300
فروزان 5/2 42 —
انتقال نفت و گاز دریای خزر به علت عدم دسترسی به دریای آزاد تنها از طریق خطوط لوله امکان پذیر میباشد و ایران نیز به خاطر داشتن منابع غنی نفت و گاز در منطقه خلیج فارس و نزدیکی به دریاهای آزاد دارای موقعیت استراتژیک بسیار حساس و متمایزی در منطقه خزر است و میتواند یک مسیر ترانزیت مؤثر و اقتصادی برای پنج کشور حوزه دریای خزر به بازارهای جهانی باشد. به علاوه وجود شبکه انتقال وسیع نفت در ایران و دسترسی به راههای جایگزین با حداقل سرمایه گذاری از دیگر علل توجه ایران برای دستیابی به بازارهای مصرف میباشد. هر چند برخی از مشکلات سیاسی – اقتصادی موجود در کشورهای حوزه دریای خزر موانعی را در این خصوص به وجود آورده است. ایران همچنان نقش ترانزیت نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر موسوم به (کراس) راعهده دار می باشد. ساخت خطوط لوله انتقال نفت خام از پایانه نکا به تأسیسات ری و تلمبه خانه های آن نیز انجام گرفته است. ظرفیت مورد نظر 450 هزار بشکه در روز جهت انتقال نفت خام از پایانه ساری تا ری در نظر گرفته شده است ]1[.
مشخصات نفت سنگین:
به طور کلی نفت خام های سنگین و فوق سنگین، از اکسیداسیون باکتریولوژیک نفت خام در داخل مخازن ایجاد می شوند. این گونه های نفتی خواص متفاوتی نسبت به نفت های خام سبک دارند. از جمله این خواص می توان؛ ویسکوزیته بالا، محتوای بالای فلزات سنگین، میزان قابل توجه واکس های نفتی و درصد سولفور و نیتروژن زیاد را نام برد. تفاوت نفت خام های سبک، سنگین و فوق سنگین مطابق تعریف زیراز تفاوت دانسیته آن ها ناشی می شود.
نفت خام سبک، نفتی است که محدوده دانسیته آن 20API > باشد .
نفت خام سنگین، نفتی است که محدوده دانسیته آن 10 >API <20 باشد.
نفت خام فوق سنگین، نفتی است که محدوده دانسیتهآن 10API< باشد.
با افزایش درصد اتمهای نامتجانس (ناجور) ‌ مانند گوگرد و نیتروژن و نیز ترکیبات با وزن مولکولی بالا درمواد نفتی، درجه APIکاهش می‌یابد (نفت سنگینتر میشود) و هر چه قدر درجه API بزرگتر باشد نفت سبکتر است ]1و2[.