مقاله درمورد دانلود استراتژی‌های بازاریابی و بازارهای جهانی

Paper boats of multi-colour following a leader boat concept for leadership, teamwork and winning success

[do_widget id=kl-erq-2]

ابزار کاوش متن در این فرایند سه مرحله‌ای ساخته می‌شوند تا بتوان از آن در زمینه‌های مختلف بهره جست. همان‌طور که حجم داده‌های غیر ساختار یافته در حال افزایش است، ابزار کاوش متن که آن‌ها را وارسی می‌کند به صورت فزاینده با ارزش می‌شوند. برای مثال، ابزارهایی که در زمینه‌های پزشکی به کار گرفته می‌شوند، که حجم اطلاعات در موضوع خاصی سبب شده که این کار برای یک محقق غیر ممکن باشد که تمام آن‌ها را کشف کند. روش‌های کاوش متن اغلب برای دولت و آژانس‌های امنیتی که سعی دارند هشدارهای تروریستی و دیگر تهدیدهای امنیتی را قبل از اینکه شانس رخ دادن داشته باشند را پیدا کنند، مفید است، آموزش، حیطه دیگری است که کاوش متن در آن بسیار مفید واقع شده است. دانش‌آموزان و آموزگاران بهتر قادر خواهند بود که اطلاعات مربوط به موضوع‌هایشان را نسبت به روش‌های سنتی پیدا کنند. برای محققان کاوش متن، کاربردهای تجاری می‌توانند هدف بسیار امیدبخشی باشد. ابزارهای کاوش متن می‌تواند به شرکت‌ها در آنالیز رقیبانشان، پایگاه مشتری و استراتژی‌های بازاریابی کمک کند [13]. این تنها قسمتی از کاربردهای کاوش متن است و استفاده از آن در تمام زمینه‌ها به سرعت در حال افزایش است. اهمیت فزاینده کاوش متن در مقابل رشد چشمگیر حجم اطلاعات بیشتر نمایان می‌شود و محققان در همه زمینه‌ها به اهمیت استفاده از این روش برای رقابت و پیشی گرفتن در بازارهای جهانی واقف هستند.
2-3 ایده چیست
ما در اینجا ایده را از دیدگاه تکنولوژیکی تعریف می‌کنیم. در این دیدگاه تعریف ایده ترکیبی از دو چیز است: معنی و هدف وابسته. مثالی برای ایده ترانزیستور است. ترانزیستور وسیله‌ای نیمه رسانا است که می‌تواند به منظور تقویت یا سوئیچ سیگنال‌های الکترونیکی به کار برده می‌شود. در اینجا ما معنی (وسیله نیمه رسانا) و هدف وابسته (تقویت یا سوئیچ سیگنال‌های الکترونیکی) را داریم. به طور کلی در اینجا بحث از یک ایده جدید است به این معنی که اگر معنی شناخته شده مربوط به هدفی ناشناخته باشد یا اگر هدف شناخته شده مربوط به معنی ناشناخته باشد. بنابراین ایده جدید می‌تواند نانو مگنت باشد زیرا نانو مگنت آهنربای کوچک شده‌ای است که می‌تواند برای تقویت یا سوئیچ سیگنال به کار رود. در این مثال معنی ناشناخته نانو مگنت و هدف شناخته شده تقویت سیگنال را دایم. این ایده جدید می‌تواند مفید باشد زیرا در آینده نانو مگنت می‌تواند جایگزین ترانزیستور شود [7]. بنابراین ایده تکنولوژیکی تنها معنی جدید را ارائه نمی‌دهد بلکه اغلب هدف جدید و معنی ترکیبی را بیان می‌کند. به وسیله شناسایی سیستماتیک هدف‌ها، معنی‌ها و ترکیب هدف و معنی در متن‌های تکنولوژیکی غیر ساختار یافته، جستجوگر اتوماتیکی ایده می‌تواند به کار برده شود. در واقع همین ایده‌های جدید اساس پروژه‌های تحقیقی جدید هستند. این به این معنی است که برای طرح‌ریزی برنامه پروژه‌های تحقیقی لازم است که ایده‌های تکنولوژیکی جدید از جامعه علمی به عنوان اساس پروژه‌های تحقیقی آینده شناسایی شود [8].
در این تحقیق به واژه ایده با چنین تعریف و دیدگاهی نگریسته می‌شود و هدف در اینجا پیدا کردن ایده‌های جدید است تا بتواند پایه‌ای برای تحقیقات آینده و حل مسائلی باشد که پیش خواهند آمد.
2-4 اساس و پایه در پشت ایجاد ایده
ایجاد ایده یک موضوع شناخته شده است که مرتبط با خلاقیت در علم شناخت و روان شناسی است. توضیح اولیه فرایند خلاق به وسیله (Wallws) انتشار یافت. مدل مرحله‌ای او بینش‌های خلاق و اشراق را برای پیدا کردن راه حل مسأله توضیح می‌دهد. این مدل شامل فرایندی 4 مرحله‌ای است. در مرحله اول «آماده سازی» مسأله آنالیز می‌شود. به طوری که شخص نحوه ایجاد مسأله را تشخیص می‌دهد.
مرحله دوم «نهفتگی/ علامت» و مرحله سوم «روشن سازی» مسأله را از ذهن آگاه به ذهن نا خود آگاه انتقال می‌دهد. ذهن ناخود آگاه روی مسائل آگاهانه کار می‌کند و شاید راه حل را به وسیله بینش‌ها و روشن سازی‌های خلاق پیدا کند. این راه حل به ذهن آگاه انتقال می‌یابد، به این معنی که بعد از مدتی شخص ناگهان یک ایده دریافت می‌کند که برای او جدید است و شاید مسأله را حل کند.
در مرحله آخر «ارزیابی»، ایده برای تازگی و سودمندی تست خواهد شد.
یکی از بهترین روش‌های شناخته شده عمل گرایی استفاده از خلاقیت عملی، طوفان فکری است.
مرحله اول در طوفان فکری، تعریف مسأله به وسیله ایجاد توضیحات مسأله است. سپس، اشخاص ایده‌های جدید را با استفاده از روش‌های خلاقانه مانند ارتباط ایده و غیره تولید می‌کنند.
مرحله‌ی آخر در فرایند طوفان فکری خوشه بندی ایده‌های تولید شده و ارزیابی آن برای تازگی و سودمندی است.
علاوه بر این، چندین رویکرد دیگر در ارتباط با خلق ایده جدید وجود دارد. ما می‌توانیم از تمام این رویکردها یاد بگیریم که برای خلق ایده‌ها سه مرحله ضروری است.
مرحله اول تمرکز روی مسأله است، مرحله دوم تولید بعضی ایده‌های جدید به خصوص برای مسأله با استفاده از متدهای خلاقانه است و مرحله سوم ارزیابی ایده‌های تولید شده برای تازگی و سودمندی در رابطه با مسأله است. در ارجاع به این رویکردها یک پایه مناسب برای فرایند کاوش ایده ساخته شد.
بنابراین، کاوش ایده اغلب شامل سه مرحله است. در مرحله اول، روی مسأله تمرکز می‌کنیم. اینجا کاربر رویکرد کاوش ایده باید اطلاعات متنی را مهیا کند جایی که او مسأله
خاصی را توضیح می‌دهد. مرحله 2، کاربر باید اطلاعات متنی بیشتری که شامل ایده‌های جدید و مفیدی است که احتمالاً می‌تواند راه‌حلی برای مسأله او باشد را مهیا کند. ایده‌ها در عبارات متنی داخل این متن جدید قرار دارند.
بنابراین با یک فرایند اتوماتیک ما تعداد بسیار زیادی از عبارات متنی روی هم رفته را از متن جدید استخراج می‌کنیم که این عبارات متنی، الگوهای متنی نامیده می‌شوند. 38 درصد تمام الگوهای متنی استخراج شده برای مفید بودن و تازگی ارزیابی خواهند شد.
این به این معنی است که آن‌ها با توضیحات مسأله با استفاده از روش کاوش ایده به خصوص مقایسه می‌شوند. با این روش، الگوهای متنی به صورت ایده مفید و جدید دسته بندی خواهند شد. بنابراین کاوش ایده، ایده‌های جدید و مفید را در سه مرحله تعریف می‌کند.
1- تهیه شرح مسأله.
2- استخراج الگوهای متنی از متن جدید.
3- ارزیابی الگوهای متنی برای سودمندی و تازگی در رابطه با شرح مسأله[7].
2-5 فرایند کاوش ایده
شکل 12- فرایند رویکرد کاوش ایده در مراحل مختلف بر اساس پایه‌ای برای فرایند کاوش ایده را نشان می‌دهد.
شکل 2-1: فرایند رویکرد کاوش ایده
بعد از فرایند جداسازی شناسه‌ها و فیلتر اصطلاح، الگوهای متنی ایجاد می‌شوند و بردارهای اصطلاح بر اساس این الگوهای متنی ساخته می‌شوند. بردارهایی اصطلاح از متن جدید با بردارهای اصطلاح از شرح مسأله با استفاده از اندازه گیری فاصله اقلیدسی با هم مقایسه می‌شوند. سپس، بردارهای اصطلاحی از متن جدید با بردارهای اصطلاحی از شرح مسأله با استفاده از اندازه گیری کاوش ایده مقایسه می‌شوند. به عنوان نتیجه، ما بردارهای اصطلاح را از متن جدید که ایده‌های جدید و مفید ارائه می‌دهند را دریافت می‌کنیم.
با جداسازی شناسه‌ها، متن‌ها به اصطلاحات تفکیک می‌شوند و واحد اصطلاحات کلمه است. مجموعه متفاوتی از اصطلاحات در متن به وسیله استفاده از متدهای فیلتر کلمه‌های عمومی و ریشه یابی کاهش پیدا می‌کند. به این منظور، یک لیست کامل از کلمات عمومی به خوبی الگوریتم ریشه یابی پورتر استفاده می‌شوند.