مقاله رایگان درباره اهداف آموزش نیروی انسانی و آموزش ضمن خدمت کارکنان

مقاله رایگان درباره اهداف آموزش نیروی انسانی و آموزش ضمن خدمت کارکنان

مربی و راهنما: مربی ارتباط یک به یک بین فراگیر و سرپرستانی است که به‌طور مداوم کارکنان را هدایت و بازده عملکرد آنها را بررسی و ارزیابی  می کنند. راهنما نوع خاصی از آموزش است که مدیران رده بالا و باتجربه برای آماده کردن مدیران رده پایین بکار می گیرند. معمولا این آموزش هدایت فرد به فرد را طی دوره‌ای چندساله دربر می گیرد، تا زمانی که آن فرد بتواند جایگزین آن مدیر شود. شکی نیست که آموزش همراه با هدایت، فرصتی عالی برای بازخورد مداوم فراهم می آورد. اگر این آموزش به ‌درستی انجام شود، موجب یادگیری شده و انگیزش را افزایش می‌دهد.
Widget not in any sidebars

ارزشیابی: استفاده از ارزشیابی یکی از راههایی است که موجب یادگیری افراد می‌شود. وقتی نقاط قوت و ضعف یک شخص مشخص شد مدیر می تواند او را مخاطب قرار دهد و در مورد نقاط قوت و ضعف او به وی بازخورد ارائه کند تا بدین‌وسیله او بکوشد با رفع ضعفهایش به تثبیت نقاط قوتش بپردازد.
اعزام کارکنان به سفرهای ماموریتی (بازدید): سفرهای ماموریتی که برای بازدید از مکانها، شهرها و کشورهای دیگر انجام می شود، نقش آموزشی گسترده‌ای برای کارکنان دارد.
اهدای کتب مفید: مدیران می توانند بااهدای کتاب به کارکنان، آنها را در جهت یادگیری هدایت کنند. چون، کتاب به معنای تجارب غیرمستقیم زندگی است. به‌ لحاظ اینکه طول عمر عادی یک انسان برای کلیه تجارب مستقیم کفاف نمی کند، بنابراین هر فرد می تواند به ‌طور وسیع از تجارب دیگران از طریق کتاب بهره‌مند شود. تجاربی که احتمال دارد انسان جز در کتاب، هیچگاه با آنها روبه‌رو نشود. البته باید در نظر داشت که مطالعه کتاب باید متنوع و وسیع باشد(کونوسکه ،1382).
2-18 – اهداف آموزش نیروی انسانی
اهداف آموزش نیروی انسانی را می توان بطور اجمالی اینگونه دسته بندی کرد:
– ایجاد معلومات و شناخت های کاری که موجبات افزایش کارآیی کارکنان را فراهم می سازد.
– افزایش رشد کارایی کارکنان، در صورتیکه پست های اشغالی آنرا طلب کند و گرنه زمان آموزش بصورت ساعت تفریح در می آید.
– توجه کارکنان در سطوح مختلف به منظور رفع نیازهای اجرایی و رفتاری
– به روز نگهداری معلومات کارکنان همعرض با تحولات تکنولوژیکی سازمان
– جلوگیری و کاهش بروز حوادث و ضایعات در حین کار
– ایجاد تغییرات بنیادی در سازمان
– گسترش سازمان و افزایش سرمایه های جاری
– تکمیل مدیریت و رهبری در سطوح مختلف سازمان.
هدف هر فعالیت آموزشی،تغییر در رفتار عملی فرد است، این تغییر منجر به بهبود مهارتها می گردد و سطح دانش موجود فرد را افزایش می دهد، بطوری که کارگر یا کارمند بتواند شغل فعلی خود را بطور موثر و کارآمد انجام دهد و آمادگی لازم را برای ارتقاء شغل همراه با مسئولیت های بیشتر بدست آورد. در هر حال اثربخشی کارکردهای هر سازمان در یک سطح رضایت بخش مستلزم آموزش ضمن خدمت کارکنان است. لذا سازمان باید فرصت هایی را برای آموزش مستمر کارکنان تدارک ببیند(عسگریان ،1378).
در آموزش های ضمن خدمت باید در نظر داشت که:
الف- چه کسانی باید دوره آموزش ضمن خدمت را طی کند
ب- چرا باید آموزش های ضمن خدمت صورت گیرد
ج- چگونه باید این نوع آموزشها صورت گیرد
د- به چه طریق آموزش های ضمن خدمت می تواند به بهترین وجه بر اساس شرایط و موقعیت ها به اهداف مورد نظر دست یابند(عسگریان ،1378).
2-19- انواع آموزش ضمن خدمت

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه ارشد با موضوع همبستگی پیرسون و فارغ التحصیلان

مدیر سایت