مقاله رایگان درباره مزایای آموش در توسعه نیروی انسانی و برنامه های آموزشی

مقاله رایگان درباره مزایای آموش در توسعه نیروی انسانی و برنامه های آموزشی


Widget not in any sidebars

ازآنجا که یک روش آموزشی که بتواند به بهترین نحو جوابگوی تمام اهداف باشد نمی توان یافت، لذا در اکثر برنامه های آموزشی از چندین روش استفاده می شود. به منظور انتخاب بهترین ترکیب از روشهای موجود برای یک برنامه آموزشی خاص، ابتدا اهداف آموزش (توسط برآورد نیازها) و مخاطبین آن باید مشخص شوند. افزون بر این ، ارزیابی منابع قابل دسترسی برای تدوین آموزشی، بودجه تخصیص یافته به تقاضای آموزشی است.
هر روشی که انتخاب گردد باید: 1) انگیزش یادگیری مهارت جدید را در آموزشگیر به وجود آورد، 2) مهارتی را که باید یاد دهد مجسم و تشریح کند، 3) با محتوای آموزش سازگار باشد، 4) مشارکت فعالانه آموزشگیران را در قالب مدلهای مناسب یادگیری بزرگسالان امکان پذیر سازد، 5) فرصتهایی را برای تمرین و بیش آموزی فراهم کند، 6) بازخورد بر عملکرد را در طول آموزش فراهم کند، 7) انتقال صحیح آموزش را به شغل فراهم سازد، 8) از نظر هزینه مقرون به صرفه باشد(جزئی، 1378).
2-12- مزایای آموش در توسعه نیروی انسانی
آموزش و بهسازی نیروی انسانی، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده ای است که برای افزایش توانایی های کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان انجام می گیرد به همین دلیل آن را از بهترین فعالیت های سازمانی تشخیص داده اند. چنانچه کارکنان آموزش لازم را ببینند، در انجام کارهای زیر موفق تر عمل خواهند نمود:
1- کسب مهارت و انعطاف پذیری در انجام کارها:
آموزش باعث ایجاد معلومات و شناخت های کاری که موجبات افزایش کارایی را فراهم می سازد، می گردد. کارکنان اگر آموزش لازم را ببیند در انجام کارهای زیر مهارت و انعطاف پذیری زیادتری خواهند یافت.
تصدی مشاغل جدید در سایه کسب مهارت های تازه
انطباق با شرایط جدید و منحصر به فرد در محیط کار
شناخت و قبول سیاست ها و مقررات سازمان
آشنایی و استفاده از روش های متفاوت انجام کار در صورت لزوم
استفاده از آموزش های ارائه شده در جهت پیشبرد اهداف سازمانی
برخورداری از امکان حفظ خود در سازمان و رقابت با نیروهای آموزش دیده تازه نفس
ایجاد تغییرات بنیادی در سازمان
به روز نگهداری معلومات کارکنان ، همراه با تحولات تکنولوژی سازمان.
بهبود کمی و کیفی محصولات و خدمات:
آموزش عملکرد فردی، تیمی و مشارکتی را بر حسب ستاد، کیفیت، سرعت و به طور کلی بهره وری را بهبود می بخشد. آموزش کارامد می تواند سطح خدمات بالاتری را برای مشتریان فراهم نماید. مهارت در انجام وظایف و مسئولیت ها مستلزم سرعت عمل، صحت و دقت است. آموزش به کارکنان امکان می بخشد مهارت خویش را در انجام تکالیف سازمانی افزایش دهند و در نتیجه محصول کار خود را از حیث کیفیت و کمیت بهبود بخشند. از طرفی افزایش تولید به مدیریت موسسات امکان می دهد اعضای سازمان را از مزایای مالی بیشتری بهره مند سازند. زیرا با آموزش، افراد سازمان به تنها محصولات و خدمات بهتر و بیشتری را تولید می کند. بلکه موجبات کاهش ضایعات و جلوگیری از هدر رفتن مواد و ملزومات و استفاده موثر از وسایل و ماشین آلات فراهم می گردد.
جلوگیری از بروز حوادث در حین کار و کاهش ضایعات:
غالب حوادث محیط کار در نتیجه جهل و بی اطلاعی و عدم مهارت کارمند یا کارگر به وقوع می پیوندد. نقص در مهارت ها و نا مناسب بودن رفتار افراد ،حوادث و مخا طرات سازمانی را
به وجود می آورد ، را حل اساسی و موثر بر جلوگیری از این قبیل حوادث و رفع نقایص کارکنان تعلیم روش های ایمنی و انجام امور به طور صحیح می باشد. آموزش ضمن خدمت علاوه بر جلوگیری ازبروز حوادث در حین کار باعث جلوگیری و کاهش ضایعات در حین کار نیز می گردد( عسگریان، 1370).
4- ایجاد ثبات در سازمان و رعایت انعطاف در موارد ضروری:
انعطاف عملیاتی را به وسیله توسعه دامنه مهارت های ارائه شده به وسیله کارکنان ( چند مهارتی ) بهبود می بخشد. آموزش کار می تواند به افزایش سطح درک تغییرات اداری کمک نماید و دانش و مهارت های لازم را برای کارکنان به منظور تطبیق با شرایط جدید مهیا نماید. آموزش کارکنان اعتبار و ارزش سازمان را از طریق ایجاد ثبات در عملیات و استفاده از تغییرات ضروری بالا می برد. سازمان وقتی از ثبات برخوردار است که به علت از دست دادن وعده ای از کارمندان شایسته و یا لزوم استفاده از روش های نوین در عملیات، دچار وقفه و تعطیلی نگرددو یکی از وظایف اولیه هر دوره آموزشی، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار می رود بعد از پایان دوره، بینش و نگرش مورد نظر در کارکنان بوجود آمده باشد که رفتار آنها را در جهت مطلوب و همکاری موثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنها طوری شکل گیرد که اهداف سازمان پشتیبانی کنند .

مدیر سایت