مقاله عوامل ساختاری و ایالات متحده

A group of random arrows pointing in the same general direction away from the viewer. The yellow background provides ample room for copy and text.

[do_widget id=kl-erq-2]

عبارت است از یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، پیشگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است .
3- حمل و نقل
یعنی جابجائی ، حرکت ، حرکت پیوسته ، حرکت در زمان و مکان ، حرکت یعنی تغییر دائمی و تحول همیشگی. حمل و نقل فرآیند آمدوشد و یا حرکت انسان ، کالا و خدمات با استفاده از تاسیسات ، وسائل و تسهیلات حمل و نقل قابل حصول به صورت مقبول و نظام یافته می باشد .
4-وسیله نقلیه
هر نوع وسیله نقلیله ای که برای حمل انسان و بار به کار گرفته می شود.
5- راننده
کسی که هدایت وسیله نقلیه را بوسیله فرمان یا با استفاده از امکانات دیگر بر عهده دارد.
6- تصادف
وقوع سانحه منجر به جرح ، فوت ، خسارت یا ترکیبی از این سه حالت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه با یک وسیله نقلیه دیگر یا انسان یا حیوان یا شیء به وجود می آید و باعث تلفات جانی یا خسارت می شود.
7-سرعت بیش از حد مجاز
تخطی کردن از محدوده سرعت معین برای یک کشور ، شهر ، شهرستان ، ناحیه یا جاده خاص.
8- سرعت غیر مجاز
راندن اتومبیل با سرعتی که برای جاده عمومی و شرایط آمد وشد نامناسب باشد.
9- حادثه
حادثه ، اتفاق و یا پیشامد یعنی رویداد غیر قابل پیش بینی که همان تصادف می باشد.
10- ترافیک
واژه فرنگی ترافیک به معنای عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه های کشور می باشد.
11- فرهنگ ترافیک
کشش دائمی در راه بالابردن ، بهترکردن و پیش بردن شرایط عبورومرور وسائط نقلیه از یکسو و پرورش استعدادهای استفاده کنندگان در راه در برخورداری هر چه بهتر از این وسائل چه بصورت پیاده یا به صورت سرنشین و چه بعنوان راننده از سوی دیگر.
12- سانحه ترافیکی
مجموعه ای ازعوامل مرتبط اجزاء سازنده ی سامانه شبکه ای راه ها، محیط ، وسایل نقلیه واستفاده کنندگان ازجاده و همچنین نحوه تعامل آن ها می باشد. دسته ای ازعلل در رخداد تصادم موثر بوده و بنابراین جزء علت های تصادف به حساب می آید. سایرعلل میزان تاثیربرخورد و تصادم را تعیین نموده و بنابراین شدت تر وما را تعیین می نماید. برخی عوامل ممکن است بطور مستقیم مرتبط با آسیب های ناشی ازسوانح ترافیکی به نظر نرسند. برخی ازعلل ، مستقیم و فوری عمل نموده ، درصورتی که ممکن است خود به دلیل عوامل ساختاری طولانی مدت یا میان مدت ایجاد شده باشند. شناسایی آن دسته عوامل خطر که درایجاد سوانح ترافیکی موثر هستند در شناسایی اقدام اصلاحی که می تواند خطرات این عوامل را کاهش دهد دارای اهمیت فراوانی می باشند.
13- گواهینامه رانندگی
گواهینامه رانندگی یا تصدیق رانندگی مدرکی رسمی است مبنی بر اینکه فردی می‌تواند با وسایل نقلیه دارای موتور مانند موتورسیکلت ، اتومبیل ، کامیون و اتوبوس رانندگی کند . در کشورهایی که تعداد زیادی از شهروندان رانندگی می‌کنند ، گواهینامه رانندگی هم‌چنین به عنوان یک مدرک هویتی ارزش دارد . معمولاً گواهینامه رانندگی تنها پس از قبولی در آزمون رانندگی به شخص داده می‌شود . ماهیت گواهینامه رانندگی ، یک قرارداد یا موافقتنامه بین فرد راننده و سایر اعضای جامعه می باشد . در حقیقت پلیس به نمایندگی و از طرف شهروندان جامعه این قرارداد را با فرد راننده منعقد می نماید . راننده می بایست مراقب باشد تا از این قراداد سوء استفاده نگردد و مفاد آن رعایت شود و باید آگاه باشد که زیر پا گذاشتن مفاد این قراداد تبعات و جریمه های سنگینی برای او خواهد شد .
اولین گواهینامه رانندگی را «کارل بنز» مخترع خودروهای مدرن ، در سال 1888 دریافت کرد . او برای راندن خودروی خود که موسوم به موتورواگن بود و دود و صدای قابل توجهی تولید می‌کرد ، از دولت محلی اجازه رانندگی دریافت کرد . اولین کشوری که داشتن گواهینامه برای رانندگی را الزامی کرد، پروس بود که در تاریخ 29سپتامبر 1903 این قانون را به اجرا گذاشت . اولین قوانین رانندگی در ایالات متحده در سال1910 و در ایالت نیویورک تصویب شد و اولین ایالتی که داشتن گواهینامه را برای همه رانندگان الزامی کرد ، نیوجرسی بود (از سال 1913).