منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی سازمان و ذخیره و بازیابی

دانلود پایان نامه

بنابراین، ما می‌توانیم مطمئن باشیم که برداری ایده جدید و مفید را ارائه می‌دهد که مقدار نتیجه بزرگ را از کاوش ایده در رابطه با مشابه‌ترین بردارش را بدهد. با توجه به اینکه، محاسبه اندازه گیری کاوش ایده زمان بر است. بنابراین، این ضروری است که تعداد مقایسه‌ها با روش کاوش ایده برای پیاده سازی برنامه کاربردی کاوش ایده را محدود کنیم.
در اینجا روش دسته بندی 2 مرحله‌ای را انتخاب می‌کنیم. در مرحله اول هر بردار از متن جدید با تمام بردارها از شرح مسأله را به وسیله استفاده از اندازه گیری فاصله اقلیدسی مقایسه می‌کنیم. خوشبختانه محاسبه اندازه گیری فاصله اقلیدسی زمان بر نیست بنابراین برای پیاده سازی برنامه کاربردی کاوش ایده مناسب است. با معیار فاصله اقلیدسی برای هر بردار از متن جدید، تمام بردارهای مشابه آن از شرح متن را شناسایی کرده که مقدار نتیجه فاصله اقلیدسی آن کم‌ترین است، بدین معنی که مشابه‌ترین بردارها را شناسایی می‌کنیم. در مرحله دوم، هر بردار را از متن جدید با مشابه‌ترین بردارهایش با استفاده از روش کاوش ایده مقایسه می‌کنیم.
هر بردار از متن جدید- که با چندین بردار مشابه‌اش مقایسه شده- بالاترین مقدار نتیجه را از روش کاوش ایده به عنوان مقدار نتیجه می‌گیرد. برای شناسایی ایده جدید و مفید از متد برش آلفا استفاده می‌کنیم. برش آلفا مقدار نتیجه روش کاوش ایده مجموعه‌ای از تمام بردارها از متن جدید است که مقدار نتیجه مربوطه‌اش بزرگ‌تر یا مساوی آلفا (ᾱ) است[7].
2-5-1 نتایج استفاده از روش کاوش ایده
در یک بررسی برای وزارت دفاع آلمان، مقاله[7] از رویکرد کاوش ایده برای تشخیص ایده‌های تکنولوژی جدید برای برنامه تحقیقاتی وزارت دفاع آلمان استفاده کرد. به طور کلی، آنها باید ایده ها و راهحل جدید را جهت حل مسائل جاری در وزارت دفاع آلمان بر اساس پروژه‌های تحقیقاتی تشخیص می‌دادند.
آنها ایدههای جدید را از توضیحات 300 پروژه تحقیقاتی اعطا شده در سال 2006 به وسیله کمیته تکنولوژی و استاندارد بین‌الملل (NEST) در ایالات متحده تحت عنوان برنامه تحقیق مشاغل کوچک نوآوری، استخراج کردند. آنها از اطلاعات متنی از وزارت دفاع فعلی و از پروژه‌های تحقیقاتی وزارت دفاع آلمان به عنوان شرح مسأله استفاده کردند. به عنوان نتیجه آنها چندین ایده جدید را استخراج کردند که برای طراحان تحقیقات وزارت دفاع آلمان مفید بودند و اکنون به عنوان نقطه شروع برای پروژه‌های مشارکتی یا برای پروژه‌های تحقیقاتی جدید تحت وزارت دفاع استفاده می‌شود.
راه حل مناسب این ایده‌ها یک موضوع استراتژیک است و تأثیرات اساسی در کارایی سیستم‌های دفاعی آینده دارد. در اینجا بعضی مثال‌های موفقیت آمیز را بیان می‌کنیم. تکنولوژی آرایه تغییر فاصله کانونی هواپیما شناسایی شد که می‌تواند برای ایجاد آشکار سازی طیف فرابنفش دور استفاده شد. این به بهبود شناسایی نظامی منجر شد.
این ایده جدید است تاکنون تکنولوژی آرایه‌ای فاصله کانونی هواپیماها در نزدیکی منطقه ماوراء بنفش و مادون قرمز و بصری استفاده می‌شد.
علاوه بر این رویکرد تشخیص تجهیزات جانمایی التراسونیک پرسنل که به صورت اورجینال به منظور فراهم ساختن جهت گیری ممکن برای جنگجویان آتش در دود متراکم توسعه پیدا کرده بود. اغلب می‌تواند برای بهبود جایگیری و ناوبری سربازان در جنگ‌های شهری استفاده ‌شود.
علاوه بر این، رویکردی که نشان می‌دهد استفاده از تکنولوژی فتودیود بهمنی می‌تواند بهره برداری داخلی و جریان تاریکی ردیاب مادون قرمز را بهبود بخشد.که می تواند برای بهبود شناسایی نظامی بکار رود.
مقاله[7] نشان داد که بعضی از ایده‌های استخراج شده به صورت اتوماتیک برای طراحان تحقیقات تکنولوژی از وزارت دفاع آلمان مفید است. متأسفانه، شرح مسأله به کاربرده شده (اطلاعات متنی درباره وزارت دفاع فعلی بر اساس پروژه‌های تحقیقاتی) به صورت محدوده شده برای آلمان دسته بندی شد به این معنی که اجازه نمی‌دهد این نتایج در کمیته‌های علمی توزیع گردد.
بنابراین آنها از نتایج این مطالعه برای ارزیابی رویکرد کاوش ایده استفاده نکردند. اگر چه یک ارزیابی جداگانه با استفاده از داده‌های انحصاری برای محاسبه ارزیابی دوباره انجام شد.
2-5-2 ارزیابی روش کاوش ایده
نتایج [7] از معیارهای فراخوانی رایج در بازاریابی اطلاعات بر اساس مثبت درست، مثبت غلط و منفی غلط استفاده کردند. بر اساس این، آن‌ها باید اصل راستی را برای ارزیابیشان تعریف می‌کردند. بنابراین متخصص خبره اغلب ایده‌های جدید و مفید را از این تعریف به صورت دستی تشخیص می‌داد به این معنی است که بدون استفاده از رویکرد کاوش ایده بود. آن‌ها از تعریف ایده در بخش 2-3 استفاده کردند. بنابراین هر الگوی متنی بر اساس پیدا کردن اصطلاحات ارائه شده در وسیله شناخته شده (یا هدف) را چک می‌کردند و اصطلاحاتی که هدف ناشناخته (یا وسیله) را ارائه می‌دادند شناسایی می‌کردند. این نتایج اصل درستی برای ارزیابی بود. [7] مقادیر بازگشتی و دقت را با استفاده از معیار کاوش ایده و با استفاده از ضریب جکارد محاسبه کردند. در نهایت مقادیر میانگین بازگشتی و دقت را حساب می‌کردند. به عنوان نتیجه مقدار دقت %40 و مقدار فراخوانی %25 را با استفاده از رویکرد کاوش ایده با معیار کاوش ایده را بدست آوردند.
مقدار دقت 40% به این معنی است که اگر رویکرد کاوش ایده 10 الگوی متنی را استخراج کرده پس چهار تای آن‌ها ایده جدید و مفید را ارائه می‌دهند.
مقدار فراخوانی %25 به این معنی است که اگر چهار ایده‌ی جدید و مفید در متن جدید وجود داشته باشد پس رویکرد کاوش ایده تنها یکی از آن‌ها را استخراج کرده است. بر اساس این، مقدار دقت %30 و مقدار فراخوانی %20 را به وسیله‌ی ضریب جکارد بدست آورده شد.
این به این دلیل است که در بعضی از متن‌ها ضریب جکارد الگوهای متنی را از متن جدید استخراج می‌کند که شبیه الگوهای متنی از شرح مسأله است این شاید ایده‌ی شناخته شده را ارائه دهد اما ایده جدید نیست. در کنار ضریب جکارد اغلب معیارهای ابتکاری شناخته شده دیگر را نظیر کوسین و شاخص همپوشانی به عنوان شاخص پایه تست کردیم. که نتایج مشابه مقدار دقت (%30) و مقدار فراخوانی (%20) را بدست آوردند.
2-6 کاربردهای روش کاوش ایده
اگرچه روش کاوش ایده روش جدیدی است اما بعد از اینکه مطرح شد در زمینه تجاری به کار برده شد، در زیر به دو مورد از کاربرد آن در این زمینه پرداخته می‌شود.
2-6-1 استفاده از کاوش ایده در نوآوری سرویس در زنجیره ارزش کسب و کار
در سال 2011 از این روش در یافتن سرویس‌های جدید برای سازمان استفاده شد. بالا رفتن اطلاعات و تکنولوژی‌های ارتباطی پشتیبانی و نیاز به مشتری مداری و زمان کمتر برای بازاریابی را به همراه داشت. انقلاب وب 2 قدرت بیشتری را برای مشتری به ارمغان آورد که منجر شد تا شرکت‌ها آگاهی‌شان را نسبت به نیازهای مشتری بالا ببرند. شرکت‌ها بیشتر از این نمی‌توانند تنها به توانایی‌های داخلی سازمان برای پی بردن به نیازهای خارجی وابسته باشند. لذا، شرکت‌ها باید در مدی پویا با هر شخص- شرکاء، رقبا، آموزش‌دهندگان، دولت و بیشتر از همه مشتریان- تعامل داشته باشند. شبکه‌های ارزش تجاری فرصت‌های جدیدی برای مشارکت‌های نوآورگرا فراهم آورد. شرکت‌ها ممکن است دانش خودشان را خارجی کنند در حالیکه دانش خارج را وارد می‌کنند، ایده‌ها ممکن است خارج شوند در حالیکه شرکت‌ها ایده‌های ایجاد شده توسط دیگر شرکت‌ها را وارد می‌کنند. ایده‌هایی در مورد سرویس‌های جدید که به نظر می‌رسد برای شرکت غیر مرتبط باشد می‌تواند برای دیگری با ارزش باشد. فاکتور کلیدی موفقیت شبکه کسب و کار داشتن سیستم یا پلت فرمی است که شرکت‌کنندگان برای اشتراک دانش و سرویس‌ها برای سود و فایده تمام شرکت‌کنندگان را با هم جمع کند. چارچوب پیشنهادی [9] (شکل2-2) توسعه سرویس‌های جدید را از طریق یکپارچه‌سازی مشتریان، تأمین‌کنندگان و رقبا را در فرایند نوآوری پشتیبانی می‌کند.
شکل 2-2: چارچوب نوآوری- معماری سیستم
این مقاله مدل فرایندی را بیان می‌کند که فعالیت‌های نوآوری را به 5 عملکرد اصلی گروه‌بندی می‌کند که برای توسعه سرویس‌های نوآوری جدید لازم هستند. بنابراین چارچوبی نوآورانه به وسیله هم تراز کردن معماری سیستم نوآورانه با فرایند نوآورانه مطرح کردند. در این چهار چوب در مرحله اول با استفاده از ابزار کاوش ایده، ایده‌های جدید خلق و توسعه داده می‌شوند و با استفاده از رویکردهای اطلاعاتی مبتنی بر بازار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. اگر نتایج ارزیابی شده مثبت باشند، ایده پیاده‌سازی می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاعات سرویس جدید در اشکال مختلف تغییر و بهبود در سرویس‌های موجود را با استفاده از یک کنترل‌کننده بازخورد موجب می‌شوند.
یک جزء مرکزی در چارچوب مذکور به عنوان منبع نوآوری وجود دارد که وسیله‌ای برای ذخیره و بازیابی ایده‌ها فراهم می‌کند و به صورت سیستمی آن‌ها را با اطلاعات اضافی تسهیل می‌کند. تمام ابزارها در این چارچوب به وسیله این منبع در نهایت پشتیبانی می‌شوند که بدین گونه، به عنوان انبار ایده یکنواخت عمل می‌کند و داده‌های تولید شده در اجزای مربوطه را یکپارچه می‌کند. تمام اطلاعات ایجاد شده در فعالیت‌های ایجاد، ارزیابی و… و در منبع نوآوری جمع می‌شود. ایده‌هایی که مثبت ارزیابی می‌شوند بهترین کاندیدا برای تحقق پیدا کردن هستند و به صورت سرویس پیاده‌سازی خواهند شد و در نهایت خود این سرویس‌ها که پایه ایجاد آن ایده مفید و جدیدی بوده نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در صورتی که ارزیابی مثبت باشد در نهایت به جای سرویس‌های موجود و یا در کنار آن‌ها استفاده می‌شود یا با تغییری در سرویس‌های موجود همراه خواهد بود[9].
2-6-2 کاوش ایده برای پشتیبانی از توسعه و تحقیقات درباره محصول جدید
عکسالعمل سریع در مقابل نیازممندیهای متغییر مشتریان گرداننده کلیدی برای موفقیت کسب و کار است. افزایش مشتری مداری فرصتهای گسترش حرکت رو به جلو وب 2 را به ارمغان آورده است تا آنچه که مشتریان میخواهند و انچه که آنها نمیخواهند را پیدا کنند. سازمان‌های مختلف امروزه به دنبال پیدا کردن نیازهای مشتریان خود هستند و اکثر اوقات از کاربرانی برای انجام آن استفاده می‌کنند تا اینترنت و وبلاگ‌ها را به منظور پیدا کردن نیازهای مشتری جستجو کنند. جنبه مهم در این رویکرد این است که مشتریان ایده‌های محصول جدید را در وبلاگ‌هایشان به وسیله استفاده از زبان محاوره‌ای می‌نویسند. یافتن ایده‌های محصول جدید کاری شناخته شده در بازاریابی است. رویکرد کاوش وبلاگ‌ها هدفش پشتیبانی از کاربران برای یافتن ایده‌های محصول جدید از وبلاگ است. این رویکرد شامل مراحل زیر است: در مرحله اول کاربر باید توضیحات محصول خود را فراهم نماید. مثلاً توضیحات محصولات موجود در دسترس هستند زیرا اشخاص از بخش‌های بازاریابی سازمان از آن‌ها برای اهداف بازاریابی استفاده می‌کنند حتی می‌توانند درباره آینده محصول توضیح دهند. در این مرحله روی توضیحات مرحله پیش پردازش انجام می‌شود (جدا کردن اصطلاحات، حذف کلمات عمومی و …). در مرحله بعد بردارهای متنی بر اساس وزن و طولی که کاربر می‌دهد ساخته می‌شوند. سپس از وبلاگ‌های مشتریان نیز بردارهای متنی استخراج می‌شود و با بردارهای توضیحات کاربر بر اساس روش کاوش ایده مقایسه می‌شوند. در نهایت ایده‌های محصول جدید از آن‌ها استخراج می‌شود. این برنامه در قالب وب سرویس اجرا می‌شود و برای اینکه نتایج بهتری را بدهد بهتر است که طول جملات متنی که کاربر در آن محصول را توضیح می‌دهد کوتاه باشد تا این روش هم از لحاظ سرعت و هم از لحاظ کارایی مفید واقع شود [10,11].