منبع تحقیق با موضوع برنامه های تلویزیون و الگوی اوقات فراغت


Widget not in any sidebars

6 آیا به نوع خاصی از برنامه های تلویزیون علاقه مند هستید؟ (مثلا فیلم های مستند، تاریخی، سریال و ….)
7 آیا در خانواده شما فرزندان در کلاس های فوق برنامه هنری و فرهنگی شرکت می کنند؟
8 آیا اعضای خانواده شما به مطالعه علاقمند هستند؟ (حداقل یک ساعت در روز مطالعه غیر درسی دارند)
9 آیا شما اغلب به دیدن ابنیه تاریخی، مذهبی، کاخ موزه ها، نمایشگاه آثار هنری و … می روید؟
10 آیا شما به پیگیری اخبار و حوادث مربوط به هنرمندان (بازیگران، خوانندگان، نقاشان و…) علاقه مند هستید؟
11 آیا شما در هر ماه حداقل یک بار به سینما، تماشای تئاتر، بازدید از موزه، گالری نقاشی و غیره می روید؟
12 آیا در خانواده شما ازآثار هنری مثل نقاشی های خاص، مجسمه تاریخی و … برای تزئین خانه استفاده می شود؟
13 آیا اعضای خانواده شما به موسیقی علاقمنداند به گونه ای که حداقل یک نفر از ساز استفاده می کند؟
14 تا چه اندازه با همدیگر بازی گروهی انجام می دهید؟
3-6-3-4- الگوی اوقات فراغت
انسان معاصر به تناسب انتخاب سبکزندگی نوع خاصی از اوقات فراغت را در زندگی بر می گزیند. اوقات فراغت یعنی زمانی که فرد در آن زمان کاری انجام نمی دهد. به واقع می توان گفت که صرف اوقات فراغت از آن جهت مهم است که بر اساس آن می توان موقعیت اجتماعی هر کس را مشخص نمود به این ترتیب که توانایی درگیر شدن در فعالیتی که وقت آزاد شما بهحساب میآید موقعیت شما را در اجتماع نشان می دهد. مثلا برای افراد طبقه متوسط بالا اوقات فراغت زمان جدی است. فراغت در خانواده میتواند به دو حالت جمعمحور یا فردمحور باشد و اعضای خانواده بر آن اساس برنامههای فراغتی خود را انتخاب نمایند.
در خانوادههائی که فراغت فردی مطلوب اعضا باشد وجود اینترنت بر روابط بین افراد تاثیر چندانی نخواهد گذاشت چون از قبل روابط بین اعضای خانواده از انسجام بالائی برخوردار نبوده است اما اگر رفتار فراغتی خانواده جمع محور(گروهی) باشد و بر جمعشدن اعضا خانواده در کنار هم تاکید شود اینترنت می تواند بر رفتار فراغتی خانواده تاثیر بگذارد. دستهای از عوامل که باعث میشود اعضای خانواده دست به انتخاب نوعی از فراغت بزنند متغیر های جمعیتشناختی(سن، جنس، تحصیلات، شغل، تاهل و درآمد) است. در این پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی دو بعد رفتار فراغتی فرد محور و رفتار فراغتی جمعمحور در خانواده با طرح مقولاتی چون مدت زمان فراغت خارج از منزل، نحوه گذران اوقات فراغت، میزان اوقات فراغت، دیدگاه اعضای خانواده در مورد نحوه گذران اوقات فراغت و … مشخص می کنیم.
جدول3-9) عملیاتی کردن متغیر مستقل الگوی اوقات فراغت
ردیف گویه
1 به چه میزان اوقات فراغت تان را با اعضای خانواده پر می کنید؟
2 تا چه اندازه اتفاق می افتد که شما با اعضای خانواده به گردش و پیک نیک بروید؟
3 به چه میزان اوقات فراغت تان را با همدیگر به تماشای فیلم می گذرانید؟
4 تا چه اندازه شما و اعضای خانواده با همدیگر بازی های گروهی انجام می دهید؟
5 تا چه اندازه شما و اعضای خانواده با همدیگر سر یک سفره می نشینید و غذا می خورید؟
6 تا چه اندازه شما در کارهای منزل به اعضای خانواده کمک می کنید؟
7 نظر اعضای خانواده ام در نحوه گذران اوقات فراغت بسیار اهمیت دارد؟
8 اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

Author: مدیر سایت