نشانه های رفتاری و مهارت های حرکتی

نشانه های رفتاری و مهارت های حرکتی

2) آزمایش عصبی ونیز آزمایش حواس پنج گانه.
3) بررسی امکانات و محدودیت های آموزشی ( کلاس و مدرسه )؛ برای مثال ، شیوه ی تدریس معلم ، نمره های درسی ، غیبت دانش آموز ، جمعیت کلاس و…
Widget not in any sidebars

4) بررسی لازم به منظور آگاهی از وجود یا نبود نابهنجاری های عاطفی و رفتاری در خانواده و مدرسه.
5) بررسی لازم در زمینه ی مواردی که در مبحث علل به آنها اشاره کردیم؛ مواردی از قبیل مهارت خواندن، ادراک فضایی هماهنگی چشم و دست، برتری جانبی، حافظه بینایی و شنوایی (فریار و رخشان، 1379).
 برای تشخیص نارسانویسی، دانش آموز باید در کلاس اول حداقل یک سوم سال تحصیلی را پشت سر گذاشته و آموزش دیده باشد نارسا نویسی در سالهای اول و دوم تحصیلی شایع تر است (معتمدی، 1386).
قبل از آموزش ویژه به کودکان نارسانویس باید به این نکات توجه داشت:
1- تجربه نشان داده است، بسیاری از دانش آموزانی که از اختلال در نوشتن رنج می برند به دلیل شکست های مداوم و احتمالاً واکنش های نا مناسب اطرافیان ( معلمان، والدین و همکلاسی ها و… ) ممکن است تجربیات ناخوشایندی از یادگیری داشته باشد. بنابراین، لازم است آموزش دهندگان طعم موفقیت را با تشویق و دادن تکالیف به آنان بچشانند، تا در آنها احساس کفایت بیدار شود و برای یادگیری رغبت نشان دهند. همچنین کودکان دارای شخصیت سرسخت و لجباز و کودکان وابسته ممکن است در مقابل دیکته معلم مقاومت کنند (همان منبع).
2- روش های آموزشی برای هر کودک با توجه به نوع مشکل وی، نیازها، علایق ، سن و… متفاوت است. به عبارت دیگر برنامه ی آموزشی هر کودک باید با شناخت همه جانبه ی او و به صورت انفرادی باشد.
3- جدا کردن دانش آموز از کلاس درس عادی ضرورت ندارد. بهتراست آموزش ویژه و تکمیلی دو تا سه بار در طول هفته و هر بار به مدت نیم ساعت و با توجه به کتاب های درسی و هماهنگی معلم و والدین انجام شود.
4- گاهی این دسته ازکودکان در پیش نیازهای اولیه برای نوشتن از جمله چپ و راست، بالا و پایین، زیر و رو، ترسیم خطوط عمودی و افقی، منحنی ها، بزرگ تر و کوچک تر و حتی گرفتن مداد مشکل دارند. چنین کودکی ممکن است برای مثال حروف «آ و ث» را به صورت « و پ» بنویسد. حتی ممکن است معلم جای مخصوصی را برای در دست گرفتن مداد علامت بزند.
5- دانش آموز باید برای نوشتن صندلی راحت و مناسبی داشته باشد، به طوری که پاهایش حتماََ با زمین تماس داشته (نه اینکه آویزان) باشد. او باید بتواند یک یا هر دو ساعت خود را روی صندلی جلو یا زمین (مثلاََ در منزل که میز و صندلی نیست) بگذارد و با دستی که نمی نویسد، کاغذ را از بالا نگه دارد. برای این کار می توان از گیره هم استفاده کرد.
6- بسیاری از روش های آموزشی را می توان به طریق خلاقانه و بدیعی ایجاد کرد و مورد استفاده قرار داد. لازم به ذکر است که بهتر است این روش ها به شکل بازی باشد تا با ایجاد تنوع در یادگیری، علاقه ی کودکان را بتوان جلب کرد (هالاهان و کافمن، ترجمه جوادیان، 1378).
ب) چپ دستی: چپ دستی عبارت است از تمایل طبیعی فرد در نوشتن با دست چپ، کودک چپ دست در نوشتن از چپ به راست مشکل چندانی ندارد ولی هنگامی که بخواهد از راست به چپ بنویسد با مشکل روبرو می شود. چنین فردی به علت نداشتن دید کافی در آنچه که می نویسد به صورت بد خط و نامرتب می نویسد و حتی در آغاز چیزی جز سیاه کردن کاغذ به نظر نمی رسد و به همین جهت برای زیبا نوشتن در مواردی دست خود را چرخانده و به صورت کمانه درمی آورد. اگر چپ دستی به صورت برتر دستی در نیامده باشد می توان او را تشویق به استفاده از دست راست کرد. لکن در افراد برتر دست (چپ) نباید فشار زیادی در جهت ممانعت از این امر به او وارد کرد (هالاهان و مرکر، 2006).
6-2-2- عوامل دخیل در اختلالات نوشتاری:
1-6-2-2- اختلالات کنترل حرکتی:
هامیل و بارتل به نقل از بیابانگرد و نائینیان(1381) عقیده دارند که «ناتوانی جزئی در نوشتن ناشی از بدکاری مغزی است که تحت عنوان نارسانویسی از آن نام می برد». کودک قادر نیست توالی حرکتی برای نوشتن حروف و کلمات را به یاد آورد. او کلمه ای را که می خواهد بنویسد، می شناسد، صدای کلمه را می داند، می تواند آن را بیان کند، می تواند زمانی که کلمه ای را می بیند آن را تشخیص دهد با این وجود قادر نیست از حفظ حرکات ضروری برای کپی کردن و یا نوشتن آن کلمه را سازمان دهی و تولید کند.
چالفانت به نقل از رونقی (1377) مواردی را توصیف کرد که توانایی نوشتن کمتر به کنش حرکتی محدود می شود. اورتان در مبحث تحول نارسا نویسی مواردی را ذکر می کند که سرعت نوشتن سریع است اما کیفیت دست خط بی نهایت بد و ناخواناست. برعکس مواردی را گزارش می دهد که کودک حروف را به شکل خوب و با کیفیت بالا می نویسد اما سرعت کند است.
وجود بعضی از نارسایی ها مانند اختلالاتی در عملکرد دست و انگشتان باعث می شود که کودک نوشتن را به طور مطلوب انجام ندهد و هم چنین معلولیت های جسمی و ضایعاتی که در سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز یا طناب نخاعی به وجود می آید و صدمات وارده بر مغز باعث اختلال در نوشتن می شود این صدمات ممکن است آنقدر خفیف باشد که نتوان تأثیر آن را بر رفتار کودک تشخیص داد و یا آنقدر شدید باشد که فعالیت کودک را به میزان پایینی کاهش دهد کودک مبتلا به آسیب مغزی ممکن است نشانه های رفتاری وسیعی از خود نشان دهد از جمله عدم هماهنگی و اعمال حرکتی ناقص (هالا هان و کافمن، ترجمه جوادیان، 1378). 
 انواع فلج مغزی و صرع می توانند به مهارت های حرکتی و از جمله نوشتار بچه ها ت
أثیر بگذارد فلج مغزی که بیشترین درصد دانش آموزان مبتلا به آسیب های جسمی را در بر می گیرد شامل معلولیت های حرکتی است که عموماََ با اختلال در هماهنگی عمل عضلات و ناتوانی در ابقاء وضعیت و تعادل طبیعی و انجام حرکات و مهارت های طبیعی همراه است از نظر نوع اختلال حرکتی بچه های اسپاستیک انقباض عضلات، افزایش غیر طبیعی دارند و عضلات حالت سفتی دارند و در نوشتار دچار مشکل هستند(حاج بابایی و دهقانی 1386). بچه های اتستیک به دلیل فقدان هماهنگی و کنترل ضعیف تعادل و حرکت و عدم کنترل واکنش های تعادلی در نوشتن دچار مشکل هستند بچه های مبتلا به فلج ترومو دارای حرکات لرزشی غیر ارادی در اندام های دست و پا هستند و بد خط هستند بچه های اتو توئید دارای حالتی از فلج مغزی هستند که طی آن حرکات ظاهر شده حالت پیچ و تابی دارند و ما شاهد انقباض عضلانی و الگو های حرکتی بدون کنترل و نامنظم هستیم این کودکان در هنگام نوشتن دچار مشکل می شوندو شدت حرکات غیر عادی هنگامی افزایش می یاید که فرد تحت فشار قرار می گیرد. صرع نیز که نتیجه ی تخلیه ی ناگهانی انرژی الکتریکی سلول های مغزی است می تواند عملکرد حرکتی تأثیر گذارد (همان منبع).
اختلالات کنترل حرکتی ممکن است از ناتوانی در برون دادهای حرکتی (یا برون حرکتی) یعنی فرستادن علائم مناسب مربوط به بدن، بازو، دست و انگشتان برای تولید حرکات ضروری در نوشتن، ناشی شود. این وضعیت کنش پریشی نامیده می شود که در آن کودک مشکلاتی در اجرای حرکات جهت دار و اختیاری دارد (هانتر، 2008) کاهش درون دادهای حسی لامسه و حرکت، ممکن است موجب از بین رفتن کنترل حرکتی شود. فقدان حس در انگشتان مشکلاتی در یادگیری گرفتن و دستکاری ابزار نوشتن ایجاد می کند. کوپربه نقل از شریعت پناهی (1378) «از نقاشی انگشتی برای رشد حواس لامسه در تولید اشکال و تصاویر و نوشتن حروف، استفاده کرد».
2-6-2-2-اختلالات ادراک بصری:
دانش آموزانی که از ادراک بصری به اندازه کافی برخوردار نیستند در تجسم و ترتیب و توالی حروف دچار مشکل می شوند. به عنوان مثال مادر را مارد می نویسند (جوان بخت، 1383).

مدیر سایت