نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

همچنین شعر شاعران این جریان از پشتوانه نوعی درک و دریافت فکری و فلسفی برخوردار می باشد و همین مسأله، شعر این شاعران را از اشعار شاعران رمانتیک جامعه­گرا و انقلابی که با حفظ هویت و شخصیت غنایی و رمانتیک خود، گوشۀ چشمی نیز به مسائل اجتماعی و سیاسی دارند، متمایز می‌کند. همین­طور اعتقاد این شاعران به تعهد و التزام در برابر جامعه و اصول انسانی و اخلاقی، شعر این شاعران را از اشعار غیرمتعهدانه و فردگرایانه دو یا چند معنای محدود برای نمادها تصوّر نمود که تمامی معانی و مفاهیم آن شناخته­شده می باشد.

بنا به شرایط اجتماعی و فرهنگی و بسته به تجربیّات، احساسات و مقتضای حال نویسنده و شاعر یک نماد می‌تواند به شیوه‌های متفاوتی بهره گیری گردد؛ پس محدود کردن یک معنا برای نماد و تعمیم­دادن آن به همۀ آثاری که از این واژه بهره جسته‌اند کاری بیهوده و عبث می باشد. همچنین به این نکته بایستی توجه نمود که یک واژه در تمامی آثار یک نویسنده یا شاعر ممکن می باشد معانی نمادین متعددی داشته باشد؛

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

Author: userk