نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

حقیقه واحده لا یعتریها نقص یحسب سنخه و ذاته، و لا تعدد یتصور فی لاتناهیئه.[1]

همان گونه  که می بینیم، از همین بخش:« لا تعدد یتصور فی لا تناهیته»  در کلام صدرا، این مسئله بهره گیری می گردد که خدای متعال محدود به لاحدی می باشد، به این اظهار که حد خداوند متعال، همان لاحدی می باشد.

اما نتیجه تقریری که علاّمه طباطبایی در این زمینه ارائه می کند، عدم محدودیت خداوند متعال می باشد؛ به این معنا که خدای متعال اصلا حد ندارد نه اینکه حد دارد و آن، همان لاحدی  و بی حدی می باشد، چنان که در توجه صدرالمتالهین به چشم می خورد.[2]

محدودیت از ویژگیها و خصوصیات ماهیات می باشد و زیرا خدای متعال ماهیت ندارد. از این رو، محدود به هیچ گونه حدی نخواهد بود.[3]

تقریر علاّمه طباطبایی درمورد سلب محدودیت از ساحت مقدس خدای متعال، منجر به سالبه محصله می گردد. به این معنا که ایشان با بهره گیری از قضیه سالبه محصله که در آن حرف سلب به وظیفه بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه » با قرآن بر آنان حجت میاور که قرآن تاب معانی گوناگون را دارد . [4] بدین جهت لازم می باشد دیدگاه علاّمه طباطبایی در تفسیر آیه :‌ لا تدرکه الابصار اظهار گردد .

علاّمه طباطبایی صاحب تفسیر گران سنگ المیزان ، همانند دیگر مفسران امامیه معتقد می باشد که خداوند متعال قابل رؤیت نیست و لازمه رؤیت ، جسمانیت و محدودیت می باشد که از ذات خداوند متعال به دور می باشد و خداوند ، شبیه ندارد و در مورد او مکان ، زمان و جهت بی معنی می باشد[5] .  بدین جهت او در ذیل آیه مذکور:‌ معتقد می باشد که عبارت «لا تدرکه الابصار» در مقام[1] . صدرالمتالهین، الحکمه المتعالیه، ج 6، ص 23

[2] .  علامه طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسیم، همان، ج 6، ص 24

[3] . علامه طباطبایی، نهایه الحکمه، همان، ص 275

[4] نهج البلاغه، نامه 77

[5] المیزان ، ج8، ص237


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk