نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

با هیچ قید و شرطی لا واقعیت نمی‌گردد، زیرا جهان گذران و هر جزء از اجزای جهان نفی را نمی‌پذیرد، پس عین همان واقعیت نفی‌ناپذیر نیست بلکه با آن واقعیت، ویژگی‌ها و امتیازات تقریر علاّمه طباطبایی

امتیازات تقریر علاّمه به اختصار این‌گونه اظهار می‌گردد:

1 ـ این تقریر به هیچ مبدأ تصدیقی نیازمند نیست و اثبات واجب می‌تواند اولین مسئله فلسفی قرار گیرد.

2 ـ اصل واقعیت و صرف واقعیت که لا واقعیت را نمی‌پذیرد، گذشته از این‌که واجب می باشد شریک و همانند هم نخواهد داشت، زیرا ضرورت ازلی واقعیت با اطلاق ذاتی و عدم تناهی او همراه می باشد و اطلاق ذاتی و عدم تناهی، مجالی برای فرض شریک و ضد و همانند آن نمی‌گذارد. این اظهار همچنین که وجود واجب را اثبات می‌کند توحید واجب را هم به اثبات می‌رساند.

3 ـ طبق اظهار علاّمه اصل وجود واجب بدیهی می باشد نه نظری و این با ظواهر کتاب و سنت سازگارتر می باشد.

در واقع آن‌چه در تقریر حضرت علاّمه آمده جنبه‌ی تنبیه و تنبه دارد و گفتار علاّمه به این حقیقت اشاره دارد که برهان صدّیقین به اثبات ذات واجب نمی‌پردازد، بلکه به آگاهی و علمی که بشر به آن دارد تنبیه می کند  و غفلتی را که بشر نسبت به این علم دارد می‌زداید.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در مورد امتیازات تقریر علاّمه طباطبایی می‌فرمایند:

این اظهار استاد علاّمه هم اسد می باشد و هم اخصر، اما اسد البراهین می باشد زیرا از غیر واجب، به واجب راه‌یابی نشد، از بیگانه به آشنا استدلال نشد؛ بلکه از خود واقعیت به ضرورت ازلی همان واقعیت پی برده گردید و اما اخصرالبراهین یا اخصر التنبیهات می باشد برای این‌که نیازی به هیچ مسئله‌ی فلسفی، به عنوان مبدأ تصدیقی ندارد، نه نیازمند به اثبات اصالت وجود می باشد، نه نیازمند، به اثبات تشکیک وجود، و نه نیازمند به

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk