پایان نامه اختلال افسردگی اساسی و آسیبهای کلی و عمومی


Widget not in any sidebars
آسیبهای کلی و عمومی
نشانه‌های ADHD جلوه‌های رفتاری مرتبط با این اختلال هستند. آن‌ها فعالیت‌هایی‌اند که توسط کسانی که دارای این اختلال هستند آشکار می‌شوند. (مانند بی‌توجهی، حواس‌پرتی، پاسخ‌دهی تکانشی، فزون‌کنشی و کارکردهای اجرایی ضعیف). در مقابل اختلال‌ها برای فرد، پیامدهای این جلوه‌های شناختی – رفتاری هستند. نشانه‌ها فعالیت‌های (شناختی-رفتاری) شخص و اختلال‌ها پیامدهای این نشانه‌ها هستند. (بارکلی، 2008).
ADHD ممکن است همه‌ی جنبه‌های زندگی کودک را تحت تأثیر قرار دهد درواقع این اختلال نه‌تنها بر کودک تأثیر می‌گذارد بلکه همچنین والدین و خواهر برادرش را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ADHD اشکالاتی هم برای خانواده و کارکرد زناشویی فرد ایجاد می‌کند. آثار گوناگون ADHD بر کودکان و خانواده‌شان متناسب با تغیر جنبه‌های مختلف اختلال که در حال برجسته شدن است از سال‌های پیش‌دبستانی تا ابتدایی و نوجوانی تغیر می‌کند.ADHD که تا بزرگ‌سالی ادامه پیدا می‌کند باعث مشکلاتی در زندگی شغلی و شخصی می‌شود. (هارپین، 2005)
دانش آموزان مبتلا به ADHD در معرض خطر زیادی برای مشکلات تحصیلی‌اند. این مشکلات می‌تواند ناشی از عوامل گوناگونی باشد. برای مثال دشواری توجه و تمرکز به‌طور آشکاری باعث از دست دادن آموزش‌های مهم برای این دانش آموزان می‌شود. در همین رابطه راپورت و همکاران (1999) نشان دادند که کودکان مبتلا به این اختلال دارای کم آموزی، عملکرد تحصیلی ضعیف و مشکلات آموزشی هستند. (به نقل از لو،2007).
برای بیشتر بزرگ‌سالان مبتلا به ADHD که در دوران کودکی تشخیص داده نشده‌اند، کالج موقعیتی است که آن‌ها اولین مشکلات مهم مرتبط با نشانه‌های این اختلال را تجربه می‌کنند (رمزی، 2010)
در پژوهش دیگری که باهدف مطالعه‌ی ارتباط بین سازگاری تحصیلی، مهارت اجتماعی و عزت‌نفس در دانشجویان کالج انجام شد، نشان داده شد که دانشجویان دارای نشانه‌های ADHD سطوح پایین‌تری از سازگاری تحصیلی، مهارت اجتماعی و عزت‌نفس را در مقایسه با دیگر گروه دانشجویان که ازلحاظ سن جنسیت و خودسنجی GPA همتاشده بودند نشان دادند (شاوزیرت و همکاران، 2005).
اختلال‌های همبود
واژه‌ی همبودی از پزشکی به عاریت گرفته‌شده است و معنای اصلی آن یعنی وجود دست‌کم دو بیماری همراه باهم در یک فرد. برای نمونه اگر کسی هم آسم داشته باشد و هم افسردگی، این دو بیماری همبودی دارند. (علی زاده،1386). تعجب‌آور نیست که بیماران مبتلا به ADHD بعد از یک‌عمر کشمکش، از بیماری‌های دیگری مانند اضطراب، افسردگی یا سوءمصرف مواد نیز رنج ببرند. متأسفانه این‌ها می‌توانند باعث سخت‌تر شدن تشخیص درست شوند (تاکمن،2009).
مک گاگ و همکاران (2005) در پژوهشی به بررسی شیوع اختلال‌های همبود در بیماران ADHD و دیگر بیماران روان‌پزشکی پرداختند و نشان دادند که افراد مبتلا به ADHD در طول عمرشان 87% حداقل یک اختلال و 56% دارای 2 اختلال بودند در مقایسه با آن‌ها دیگر بیماران روان‌پزشکی 64% یک اختلال و 27% دو اختلال را به‌صورت همبود داشتند. مش و بارکلی (2007) در همین رابطه بیان می‌دارند که 80% کودکان ADHD دارای یک اختلال و 60% دارای 2 اختلال و بیشتر، به‌صورت همبود هستند.
اختلال‌ها همبود با ADHD در کودکان در اغلب منابع به شکل مشابهی آورده شده‌اند اما نرخ همبودی آن‌ها با ADHD متفاوت ذکر شده است. برای مثال اشلی (2005) اختلال‌ها همبود با ADHD کودکان را به شکل زیر بیان می‌کند:
اختلال نافرمانی مقابله‌ای: 33%
اختلال‌ها اضطرابی: 25% تا 30%
اختلال سلوک: 25%
افسردگی:10% تا 30%
وسواس ذهنی عملی: 10% تا 17%
نشانگان توره: 7%
در همین رابطه براون (2005) این‌گونه اظهار می‌دارد:
اختلال نافرمانی مقابله‌ای: 40%
اختلال‌ها اضطرابی: 34%
اختلال سلوک: 14%
اختلال تیک:11%
اختلال‌ها عاطفی (افسردگی): 4%
آشفتگی و کم آشفتگی: 2%
اختلال‌ها همبود ADHD در بزرگ‌سالی نیز در مطالعات زیادی مورد بررسی قرارگرفته است. این مطالعات نشان‌دهنده‌ی وجود طیف وسیعی از اختلال‌ها در بزرگ‌سالان مبتلا به ADHD است. به‌عنوان‌مثال محققان نشان دادند که ADHD همبودی بالایی با اختلال افسردگی اساسی دارد (فیشر و همکاران،2007؛ سیمون و همکاران،2012). در مطالعه‌ی دیگری وی لنز و همکاران (2008) بیان می‌کنند که بزرگ‌سالان ADHD نرخ بیشتری از اختلال‌ها مربوط به سوءمصرف الکل و مواد را نسبت به افراد غیر ADHD دارا می باشند. محققان در بررسی دیگری علاوه بر نشان دادن همبودی بین ADHD و اختلال‌ها اضطرابی و افسردگی، این نکته را نیز دریافتند که در مطالعات طولی، بزرگ‌سالانی که نمره‌ی ADHD بیشتری را گزارش می‌کردند در طول 6 سال نمره‌ی مربوط به افسردگی‌شان نیز افزایش پیدا می‌کرد (میشلسن و همکاران،2012).

Author: مدیر سایت