پایان نامه ارشد با موضوع نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

پایان نامه ارشد با موضوع نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

با دیگران با ما منصفانه برخورد شده و نابرابری، باوری می باشد که در آن در مقایسه با دیگران، با ما غیرمنصفانه برخورد شده می باشد.

نظریه برابری که برای نخستین بار توسط آدامز مطرح گردید، فقط یکی از چندین نظریه ای می باشد که از فراگرد مقایسه اجتماعی، ناشی شده می باشد. در این نظریه، ضمن تأکید بر اهمیت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها، چنین ادعا می گردد که اگر کارکنان احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده می باشد، برانگیخته می شوند تا عدالت را مستقر سازند. در ویرایش جدید نظریه برابری چنین آمده می باشد که افراد، دریافتی خود را با دریافتی دیگران مقایسه می کنند؛ اگر با این مقایسه به این نتیجه برسند که برخورد سازمان با کارکنان به طور نسبی غیرمنصفانه می باشد، احساس بی عدالتی کرده و برای کاهش آن کوشش می کنند. البته، افراد می پذیرند که کارکنان توانمند تر، دریافتی بیشتری داشته باشند، مشروط بر اینکه یا کار بیشتری انجام دهند و یا برای انجام کار، از حیث سطح دانش و تجربه واقعا آماده تر باشند. نظریه برابری، از این حیث که رهنمودی مشخص و معین برای برقراری عدالت ارائه نمی دهد، مورد انتقاد قرار گرفته می باشد ( سعادتی تبار ، امامی ، 1390) .

عدالت معرفی می کند .  از دیدگاه نظریه لیبرال معنی و مفهوم عدالت این می باشد که دولت نباید  با شهروندان با تبعیض رفتار کند.تبعیض بین شهروندان در صورتی قابل توجیح می باشد که در زمینه ای میان شهروندان تفاوتی وجود داشته باشد .در واقع برداشت لیبرال ها از عدالت توجه عمدتا به توزیع عادلانه قدرت در جامعه معطوف می باشد . مفهوم رادیکالی عدالت در شعار و فرمول مارکس « از هر کس به

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk