پایان نامه ارشد با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه ارشد با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

طرح اولیه این الگو در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط مک گهی و تایر برای سنجش نیازهای آموزشی کارکنان ارائه شده می باشد که به مرور توسط دیگران مانند گلدستاین و پرین و همکارانش ان تکامل یافته می باشد .

الگوی مذکور به دنبال شناخت و تعیین نیازهای معیاری مشاغل می باشد.طبق تعریف در نیازسنجی آنها اقدامات و فعالیتها با« آن چیز که که بایستی باشند» مرتبط می باشد.مطالعه معایب و مسایل موجود در درجه اول اهمیت قرار ندارد.از این رو این نوع نیازسنجی به تعیین «نیازهای معیاری»منتج خواهد گردید.

هدف و قلمرو الگو

هدف این الگو تعیین (شناسایی و اولویت بندی) دانش،مهارت ها و توجه های لازم(نیازهای آموزشی)برای انجام احسن وظایف شغلی می باشد. از لحاظ قلمرو و این الگو برای تعیین نیازهای آموزشی در سطح شغل مناسب می باشد.

مراحل الگو:

احساس نیاز یا وجود شکلی که انجام پروژه نیازسنجی را ایجاب می کند.

در این مرحله در واقع ضرورت های پژوهش نمایان می شوند.

شناسایی و تعریف قلمرو پژوهش

در این مرحله حوزه شمول یا به عبارتی دایره نفوذ پژوهش مشخص و تعریف می گردد.

شناسایی و تعریف مشاغل موجود در قلمرو پژوهش

دراین مرحله مشاغل موجود در قلمرو پژوهش شناسایی ،تحلیل و بر حسب درجه تشابه دسته بندی می شوند.

شناسایی و تحلیل وظایف و الزامات و شرایط انجام آن

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران

پژوهشگر در این مرحله با در نظر داشتن توضیح وظایف مکتوب،و از طریق پرسش ،مصاحبه،کاربینی و کارورزی به شناختی عینی از فضا ،الزامات و اقتضائات مشاغل و رویه ها ،ابزار و امکانات و الزامات و شرایط ایفای وظایف هر شغل دست می یابد.

استخراج دانش،مهارت یا توجه لازم برای انجام هر شغل استخراج می گردد.

در این مرحله بر اساس شناختی که در نتیجه مراحل قبل نسبت به وظایف کلی سازمان و مشاغل و وظایف قلمرو پژوهش بدست آمده می باشد دانش و مهارت و با توجه های لازم برای انجام احسن وظیفه هر شغل استخراج می گردد.

تهیه و تدوین فرم (پرسشنامه ) دانش و مهارتهای هر شغل

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه