پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان تجارت جهانی و چشم انداز فرهنگی

۴ ladders leaning on white puffy cloud on blue studio background, drop shadow on green surface

2-9-4- نظریه جورج آ. کازور
با توجه به تحولات تکنولوژی و نیازهای جوامع انسانی و معضلاتی که جهان آینده در پیش روی خود خواهد داشت، برای امنیت ملی حوزه ای بس وسیعتر – هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی – نسبت به آنچه در گذشته مطرح بوده است، در نظر گرفته می شود. بطوری که امنیت ملی موضوعاتی چون مسائل زیست محیطی، تهاجم فرهنگی، رشد جمعیت، بهداشت، توسعه اقتصادی و… را در بر می گیرد. بعلاوه تحولات جدید – بخصوص تکنولوژی ارتباطات، اطلاع رسانی و… – باعث شده اند که جنبه روانی و ذهنی امنیت ملی از اهمیت بیشتری برخوردار گردد. به بیان جورج آ.کازور: (سیف زاده ،107:1370)
Widget not in any sidebars

«… پاره ای از امور چنانند که در گذشته حتی به مخیله کسی نیز خطور نمی کرد ولی امروز مسائل امنیتی قلمداد می گردد، حفظ محیط زیست که روزگاری اساساً در زمره مسائل امنیتی به شمار آورده نمی شد، اکنون در قلمرو این گونه فعالیت ها قرار گرفته…» با توجه به تحولات سیاسی درجهان معاصر و نقش غرب در یکه تازی در سیاست جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا و نیز نقش سازمان ملل متحد و نیز مسائلی چون ایجاد سازمان تجارت جهانی(هلگاها فندرون ، 1992: 14) و جنگ ایدئولوژیک میان اسلام و غرب – به ویژه برای کشورهای اسلامی – امنیت ملی از حالت درون ملی (درون کشوری) خارج شده و جنبه فراملی به خود بگیرد و هر تحول کوچکی در گوشه ای از جهان بر امنیت ملی سایر کشورها تأثیر بگذارد.
2-10-اظهار نظر هایی در مورد مرزو مرزهای شرقی ایران
2-10-1- نظریه دکتر بهرام امیراحمدیان
دکتر بهرام امیراحمدیان ، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل آسیای میانه و قفقاز: طبق برنامه زمان بندی شده در سال 2014 نظامیان آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد؛ این مسئله می‌تواند پیامدهایی را در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی به همراه داشته باشد و همین مسئله چالش‌ها و دغدغه‌های فکری را برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است.
امیراحمدیان در بخش بررسی هزینه‌های خروج نیروهای آمریکایی برای ایران گفت: ما در همسایگی با افغانستان مشکلات زیادی داریم. اول پناهندگانی که در ایران زندگی می‌کنند؛ در صورتی که شرایط در افغانستان رو به بهبودی برود می توانیم آنها را برگردانیم اما در صورتی که شرایط در این کشور بدتر شود، باز هم باید شاهد سیل مهاجرت افغانها به کشورمان خواهیم باشیم.
2-10-2- نظریه هارولد براون
هارولد براون مصادیق امنیت ملی را شامل این موارد می داند: حفظ تمامیت فیزیکی و سرزمینی ملت، حفظ روابط با بقیه جهان بر مبنای عقلایی، حفظ ماهیت نهادها وشیوه حکومت در مقابل اختلاف از خارج و کنترل مرزها.»ابزار تأمین، حفظ و گسترش امنیت ملی کشور نیز عموماً شامل ابزارهای سیاسی (چانه زنی، تهدید، اولتیماتوم و…)، ابزارهای نظامی (قوه قهریه، سلاح و..)، ابزارهای اقتصادی (محاصره اقتصادی و…) و ابزارهای فرهنگی و اجتماعی (تبلیغات و …) می باشد(امینیان ،6:1371)
تهدید دیگر مواد مخدر است که تولید آن طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است. از زمان سقوط دولت طالبان و حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان تولید مواد مخدر زیاد شده و به 8000 تن در سال رسیده است. تهدید این مسئله تا جایی است که اگر به هر میزان نیرو در مرزهای افغانستان به منظور جلوگیری از سیل ورود مواد مخدر مستقر کنیم، طبق گزارشات موجود تنها توانسته ایم تنها جلوی 40% آن را بگیریم و این مسئله به شدت سلامت جوانان کشورمان را تهدید می‌کند. گفته می‌شود نزدیک به 3 میلیون جوان ایرانی به مواد مخدری آلوده شده اند که از افغانستان وارد کشور شده است؛ این ناامنی مهمی است که باید بدان توجه شود. .
2-10-4- باگز و هارتشون
مطالعه دقیق مرزها در منطقه خاورمیانه عموماً با توجه به دیدگاه های باگز و هارتشون صورت می گیرد . باگز بر حسب شکل چهار مرز را پیشنهاد می کند : فیزیوگرافیک-انسانی- جغرافیایی –هندسی و ترکیبی .
هارتشون طبقه بندی پنجگانه را بر اساس رابطه بین مرز چشم انداز فرهنگی ارایه کرده است (واچ ایسدل لیک ، 1992: 102).طرح اولیه مرزهای سرزمینی توسط جغرافیدان دانشگاهی به زمان راتزل (1897) باز می گردد که وی رفتار ارگانیکی دولت را مطرح کرد . بعدها این موضوع توسط لرد کرزن (1908) و هولدیچ (1916) در زمینه شکل گیری مرزهای سیاسی پیگیری شد (نیومن، 1998: 188) . در کنار این فعالیت ها و طی دو دهه اخیر ، برخی از پژوهشگران و جغرافیدانان ایرانی نیز به مبحث مرز ، از جمله تعریف مرز و سرحد پرداخته اند(صفوی، 1391: 5).بر اساس این رویکرد مرزهای بین المللی به پنج دسته تقسیم شده اند:
مرزهای پیش از سکونت
مرزهای پیشتاز
مرزهای تطبیقی
مرزهای تحمیلی
مرزهای متروکه
که بیشتر مرزهای کشورها بر اساس تقسیم بندی های فوق الذکر تثبیت شده اند(صفوی ، 1391: 25).
2-10-5- نظریه پیتر تیلور
پیتر تیلور: مرز مفهومی از بیرون به درون است و خط مشخصی که جدایی را نشان می دهد .
2-10-6-نظریه ماریتن گلاسنر
ماریتن گلاسنر : مرزها بر روی نقشه به صورت یک خط نازک ترسیم می شوند در حالی که مرز یک خط نیست بلکه یک سطح است یک سطح عمودی که از طریق فضا –خاک –و زیرزمین ، دولتها ی همسایه را برش می دهد . این سطح در روی زمین به صورت یک خط به نظر می رسد و مرز به پدیده هایی فضایی اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق با قواعد خاصی در مقابل حرکت انسان ها –انتقال کالا و… مانع ایجاد می کند(آلاسدیر و درایسدل ، 1994: 101)