پایان نامه ارشد رشته الهیات با موضوع نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

نمی‌گردد. و در غیر عرف نحویون شامل کلمه و مرکبات غیر تامه نمی‌گردد[1]

  1. علاّمه طباطبایی می‌فرماید: «حقیقت کلام به معنای فهماندن ما فی الضمیر به وسیله اصوات می باشد که از روی وضع، دلالت بر معنا کند و غیر از برای بشر ظرف اجتماع معنا ندارد و بشر در غیر ظرف اجتماع کلام ندارد. فرضاً بشر بخواهد تنها زندگی کند احتیاج به سخن گفتن ندارد. زیرا نیاز به ابن خلدون می‌گوید که موضوع علم کلام عقاید ایمانی می باشد[2].
  2. بعضی زیرا غزالی و تفتازانی موضوع علم کلام را همان موضوع فلسفه، موجود بما هو موجود» دانسته و قید «علی نهج الاسلام» را به آن اضافه کرده‌اند تا از فلسفه متمایز سازند[3].
  3. بعضی به تعدد مسائل علم کلام توجه نموده و درموضوع داشتن علم کلام تردید کردند اما خواجه نصیر در پاسخ گفته که «هر چند مسائل علم کلام متعددند اما همه‌ی آن موضوعات مسائل به موضوع واحدی که ذات و صفات مبدأ اعلی باشد برمی‌گردد وقتی چنین باشد به اعتباری بودن مسائل آن کاری نداریم»[4].

شهید مطهری وحدت مسائل کلامی را اعتباری می‌داند و قائل به موضوع واحدی برای علم کلام نیست. اما عبارت شهید: «در کتب منطق و فلسفه بحثی هست راجع به این‌که هر علمی موضوع خاصی دارد و فرق مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر به حسب فرق موضوعات آن علوم می باشد، البته این مطلب درستی می باشد. علومی که مسائل آن‌ها وحدت واقعی دارند این‌چنین می باشد.اما مانعی ندارد که علمی داشته باشیم که وحدت مسائل آن اعتباری باشد و موضوعات متعدد و متباینه داشته باشد و یک فرض و هدف مشترک، منشأ این وحدت و اعتبار شده باشد. علم کلام از نوع دوم می باشد، یعنی وحدت مسائل کلامی وحدت ذاتی[1]. محمدعلی تهانوی، کشاف اصطلاحات   الفنون والعلوم، ج 3، چاپ اول، (لبنان، مکتبه لبنان ناشرون) 1372، ص 1370.

[2]. عبدالرحمن، ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 466.

[3]. سعدالدین تفتازانی، توضیح المقاصد، ج 1، قم، نشر شریف رضی، 1371، ص 21.

[4]. خواجه نصیرالدین طوسی، الجوهر النضید، قم: نشر بیدار، 1363، ص 213.


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk